ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מינהל קהילתי פסגת זאב - ירושלים נגד עירית ירושלים :

העותרים

 1. מינהל קהילתי פסגת זאב - ירושלים
 2. אליהו בן חמו
 3. אברהם שלום
 4. עודד מזרחי

ע"י עו"ד רפאל מכתבי

נגד

המשיבים

 1. עירית ירושלים
 2. ראש העירייה - ניר ברקת
 3. מועצת העיר ירושלים
 4. וועדת הבחירות המקומית
 5. וועדת הבחירות המרכזית
 6. החברה למתנס"ים
 7. עוזי חן -פקיד הבחירות

החלטה

לפני "בקשה דחופה ביותר למתן צו על תנאי ולמתן צו ביניים במעמד צד אחד". הבקשה שהובאה לעיוני עתה, ביום 20.11.12 בשעה 09:20 לערך מתייחסת לבחירות שעתידות להתקיים היום בשעה 14:00 (הבקשה הוגשה ככל הנראה אתמול בשעות הלילה). בבחירות אלה עתידה להיבחר אסיפה של מועצת העמותה – העותרת מס' 1 (להלן: "העותרת" או "העמותה").

כעולה מתוך העתירה והבקשה לאחר מאבק משפטי ממושך הגיעו הצדדים – העותרת והמשיבים להסכמה במסגרת ערעור שהוגש לבית המשפט העליון. ההסכמה קיבלה תוקף של פסק דין ונוסחה הוא :

"2. הבחירות להנהלה הציבורית של שכונת פסגת זאב יתקיימו כמתוכנן בתאריך 20 נובמבר 2012, על-פי המתאר שקבעה העיריה והחלטת ועדות הבחירות העירוניות ובכלל זה החלטת הועדה למינהלים קהילתיים מיום 21 אוקטובר 2012, בשבתה כועדת הבחירות העירונייות, לפיה יתקיימו הבחירות בהתאם להוראות סעיף 5.8 לתקנון האחיד, במתווה שקבעה הוועדה בהחלטה זו.

3. העמותה מקבלת עליה את התקנון האחיד למינהלים קהילתיים בירושלים, לרבות תקנון הבחירות המצורף אליו, (להלן לעיל: התקנון) והיא תשלום כל הליך הנדרש לשם אימוץ התקנון בתקנונה, בלא כל דיחוי."

העותרים כותבים כי ביום 18.11.12 קיבלו פניה מבא כוח המשיבה מס' 1 (להלן: "העירייה"), עו"ד א' הברמן. באותה פניה כתב עורך הדין הברמן לבא כוח העותרים כי העותרת לא אישרה את התקנון העירוני האחיד כפי שהתחייבה לעשות תוך שהוא מבליט כי מדובר בצעד שעליו הוסכם במסגרת ההסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין (נספח ג' לבקשה). בתשובת בא כוח העותרים הוא כתב ביום 19.11.12 כי האסיפה אמורה להתכנס באותו יום כדי לאשר את התקנון האחיד. יש לציין כי התקנון אכן אושר על ידי העמותה (ככל שניתן להבין זאת ממסמך שהוגש בכתב יד לאחר הגשת העתירה).

בהמשך לכך טוענים העותרים כי וועדת הבחירות העירוניות החליטה לכלול במסגרת ספר הבוחרים לעמותה את מי שביקש להצטרף לעמותה החדשה שאמורה הייתה לקום ולבסוף לא הוקמה (ר' מכתבו של עו"ד אלי תוסיה כהן, יו"ר וועדת הבחירות המקומית פסגת זאב) וכן כי נכללו בו בוחרים נוספים שלא כדין ולאחר תום המועד שנקבע לסגירת ספר הבוחרים. עוד נטען כי ספר הבוחרים פורסם באיחור רק אתמול. על החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות המקומית הגישו העותרים ערעור לו ועדת הבחירות המרכזיות ובמסגרתו ביקשו לפסול את ספר הבוחרים ובין היתר טענו כי אין להתיר לכל אלו שמילאו טפסי הצטרפות ל'עמותה החדשה' להצטרף כחברים לעותרת ולהצביע בבחירות וכי אין לאשר הצבעתם של אחרים.

העותרים מבקשים אפוא מתן צו ביניים שימנע את הבחירות שעתידות להתקיים היום תוך שהם טוענים כי הנזק שייגרם להם גדול לאין שיעור מהנזק שיגרם למשיבים אם לא יוצא צו הביניים ויתפרסמו תוצאות הבחירות.

לאחר שעיינתי בבקשה ובנספחיה לא מצאתי להיעתר לה ולעכב את הבחירות הקבועות להיום (בשל לוח הזמנים הקצר לא מצאתי כי ניתן לקיים דיון במעמד שני הצדדים בהתראה קצרה כל כך) . על פי הסכמת הצדדים בבית המשפט העליון נקבע לוח זמנים קצר להשלמת כל ההליכים לצורך קיום הבחירות וזאת בהתחשב במועד הכללי שנקבע לקיומן במנהלים הקהילתיים ברחבי העיר ירושלים. מתוך ההסכמה ניתן ללמוד כי הצדדים קבעו כי הבחירות יתקיימו היום – המועד שבו מתקיימות בחירות בשכונות השונות. מטבע הדברים עריכת הבחירות כרוכה בהיערכות מוקדמת; פרסום הודעות על קיומן; גיוס כוח אדם לביצוע הבחירות וניהולן, היערכות של המצביעים להגיע אליהן ועוד. הסכמת הצדדים לעריכתן היום הייתה ברורה וחד משמעית למרות הקשיים שהיו צפויים בשל סד הזמנים הנובע מקיומן של בחירות במנהלים הקהילתיים באותו יום.

על פני הדברים לעותרים טענות כלפי צירופם של חברים נוספים שלטענתם אינם חברי עמותה לספר הבוחרים וכן טענות לגבי אחרים שהוספו לאותו ספר בוחרים שלא כדין. טענות אלה יש לברר במסגרת ערעור שהגישו העותרים לוועדת הבחירות המרכזיות ובטרם ניתנה ההחלטה בערעור שהוגש רק ביום 18.11.12 אין מקום לפניה לבית המשפט. מכאן שככל שהייתה מוגשת עתירה היה מקום לסלקה על הסף בשל כך שהיא מוקדמת מדי והוגשה בטרם מוצו הליכי הערעור. זאת ועוד, דומה כי היה על העותרים לצרף כמשיבים את כל מי שיכול להיפגע מבקשתם – כל אותם מצביעים שהוכללו בספר הבוחרים והעותרים מבקשים להסירם ממנו.

אף שדי היה בכך, בהיעדר עתירה ראויה לבירור, להביא לדחיית הבקשה אוסיף כי סד הזמנים הקצר שנקבע נעשה בידיעת העותרים ובהסכמתם וזאת על רקע קיומן של בחירות למנהלים הקהילתיים בשכונות. משכך נעשה, הרי שבהסכמתם ללוח הזמנים הסכימו העותרים לכך שהבחירות תתקיימנה במועדן אף אם בשל לוח הזמנים הזה לא ניתן יהיה לתקוף באופן אפקטיבי החלטות הנוגעות לתיקון ספר בוחרים או לצירוף בוחרים אליו בטרם הבחירות . בהינתן ההערכות הלוגיסטית הנדרשת לקיום בחירות כאלה, אשר קבועות בעוד פחות מארבע שעות, איני סבור כי הנזק שיכול ויגרם לעותרים ככל שהעתירה תתקבל עולה על הנזק שיגרם למשיבים ככל שהבחירות לא יתקיימו היום למרות ההערכות לקיומם ובסופו של דבר ערעור העותרים על ספר הבוחרים יידחה. מובן כי אין בהחלטה זו כדי להביע כל עמדה באשר לסיכויי הערעור או להפעלת כל סמכות הנתונה בתקנון לוועדות הבחירות השונות שהוקמו מכוחו.

סוף דבר, הבקשה למתן צו ביניים, שמשמעותה אי קיומן של הבחירות שעתידות להתקיים היום - נדחית. משלא נתבקשה תגובת המשיבים אין צו להוצאות.

המזכירות תודיע טלפונית לבא כוח העותרים תוכן החלטה זו. כמו כן תעביר העתק ממנה לבא כוח העירייה עו"ד א' הברמן ולמחלקה המשפטית בעירייה עצמה .

ניתנה היום, ו' כסלו תשע"ג, 20 נובמבר 2012, בשעה 10:35, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מינהל קהילתי פסגת זאב - ירושלים
נתבע: עירית ירושלים
שופט :
עורכי דין: