ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שאול ויסמן נגד עיריית תל אביב :

בר"ם 7912/12

המבקש:
שאול ויסמן

נ ג ד

המשיב:
עיריית תל אביב

בקשה לרשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (כבוד השופטת ש' דותן) בתיק עת"מ 17119-03-12 מיום 23.10.2012

בבית המשפט העליון

החלטה

1. המבקש הגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תובענה על דרך של המרצת פתיחה ובה נתבקשו סעדים הצהרתיים שונים נגד המשיבים. ביום 23.5.2012 החליט בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת מ' אגמון-גונן) כי התובענה נמצאת בסמכותו העניינית הייחודית של בית המשפט לעניינים מנהליים, וכי על העותר להגיש עתירה חלף המרצת הפתיחה שהגיש. בקשת רשות ערעור שכוונה במהותה להחלטה זו נדחתה מטעמים דיוניים בהחלטתי בבר"ם 6440/12 ויסמן נ' עיריית ת"א (לא פורסם, 9.10.2012).

2. ככל שעולה מהמסמכים שצורפו לבקשה, המבקש הגיש בקשה לבית המשפט לעניינים מינהליים שבמסגרתה ביקש הנחיות כיצד לנסח את הסעד המבוקש על-ידו במסגרת עתירה מינהלית, שכן לשיטתו העילה והסעד אינם מתאימים לעתירה מינהלית. בית המשפט לעניינים מינהליים (כבוד השופטת ש' דותן) דחה את הבקשה, בציינו כי על המבקש לנסח את העתירה לפי הוראות חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 והתקנות לפיו, וכי בית המשפט אינו עוסק בייעוץ משפטי. מכאן הבקשה שלפניי, המכוונת להחלטה אחרונה זו. המבקש טוען כי עילת תביעתו היא נזיקית, ולכן הוא אינו יכול לכלול אותה במסגרת עתירה מינהלית. בנסיבות אלה, בית המשפט המינהלי אינו יכול לדרוש ממנו "דבר שאינו קיים ולא ניתן לביצוע".

3. דין הבקשה להידחות על הסף. כידוע, סעיף 12(ב) לחוק בתי משפט לענינים מינהליים קובע רשימה סגורה של "החלטות אחרות", שבעניינן ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט זה, וההחלטה נושא בקשה זו אינה נמנית עימן (השוו: בר"ם 7973/12 שאשא נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו (לא פורסם, 15.11.2012); 3857/12 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה דרום השרון נ' עמותת אלעד הירוקה (לא פורסם, 29.10.2012); בר"ם 7026/06 פארח נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ולבניה נצרת (לא פורסם, 15.11.2006)). למותר לציין כי המבקש יוכל להשיג גם על החלטת ביניים זו במסגרת הגשת ערעור על פסק הדין בהליך העיקרי, ככל שתידחה עתירתו בסופו של יום.

4. בשולי הדברים אציין כי אין זה ההליך הראשון המוגש לבית משפט זה על-ידי המבקש, ונדחה על הסף (ראו, מהתקופה האחרונה: בג"ץ 8245/12 ויסמן נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 18.11.2012); בג"ץ 3618/12 ויסמן נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 23.9.2012); בר"ם 6440/12 ויסמן נ' עיריית ת"א (לא פורסם, 9.10.2012); בג"ץ 4569/12 ויסמן נ' נשיא בית המשפט העליון (לא פורסם, 13.6.2012)). בחלק מהמקרים, אף חויב המבקש בהוצאות לטובת אוצר המדינה (למשל, בג"ץ 4569/12 לעיל; בג"ץ 679/12 ויסמן נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 9.2.2012)). בית המשפט קמא המליץ למבקש להיעזר בייעוץ משפטי, ולפנות – ככל שהוא זכאי לכך – ללשכה לסיוע משפטי. אני מניח שהמבקש ישקול המלצה זו.

הבקשה נדחית אפוא על הסף. משלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏ה' בכסלו התשע"ג (‏19.11.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: שאול ויסמן
נתבע: עיריית תל אביב
שופט :
עורכי דין: