ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברחוב נגד חנסב שוקהולה :

התובעת
חב' בית ברחוב הרצל 20 ת"א בע"מ

נגד

הנתבעים

  1. חנסב שוקהולה
  2. חנסב שמואל
  3. חנסב מנסור

פסק דין

על יסוד הסכמת הצדדים אשר ניתן לה תוקף של פסק דין חלקי ביום 15/4/2012, ובהמשך להוראות פסק הדין החלקי האמור, ניתן בזה פסק דין על דרך הפשרה.

סכום הפיצוי שתשלם התובעת לנתבעים בגין פינוי המושכר, בהתאם לסע' 4 להסכמת הצדדים אשר קיבלה תוקף של פסק דין חלקי בדיון שהתקיים ביום 15/4/2012 יעמוד על 288,730 ₪. סכום זה משקף הפחתה של 50% מסכום דמי המפתח המלאים העומד על 685,000 ₪ (סע' 4(ב) להסכמת הצדדים); הפחתה נוספת של 50,000 ₪ (סע' 4(ג) להסכמת הצדדים) והפחתה נוספת של 3,770 ₪ בגין חלקם של הנתבעים בשכר המומחה מטעם בית המשפט (סע' 6 להסכמת הצדדים).

מחלקו של הנתבע 3 בסכום האמור יופחת סך נוסף של 3,500 ₪ בגין הוצאות הדיון בבקשת הנתבע 3 לפסילת חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט.

לסיכום –
התובעת תשלם לנתבעים סך של 285,230 ₪.
מועדי התשלום וסדרי התשלום הינם כפי שהוסכם ונקבע בפסק הדין החלקי, בשינויים המחויבים כתוצאה מהפסקת ייצוגם של הנתבעים 1-2 על ידי עו"ד חגי יקותיאל. הוראות בעניין זה ניתנו בדיון שהתקיים ביום 12/9/12 עמ' 78 ש' 12, כך שבכל מקום בפסק הדין החלקי בו נאמר: "עו"ד חגי יקותיאל" יבוא "עו"ד אברהם חנסב".

ניתן היום, א' כסלו תשע"ג, 15 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ברחוב
נתבע: חנסב שוקהולה
שופט :
עורכי דין: