ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עאליה אבו ריא דראושה נגד המרכז האקדמי למשפט ולעסקים :

בפני כבוד השופט יוסף בן-חמו

התובעת/המשיבה
עאליה אבו ריא דראושה

נגד

הנתבעת/המבקשת
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

פסק דין

בפני בקשה לסילוק על הסף שהגישה הנתבעת.

נימוקי הבקשה –
1. התובעת הגישה תביעה זהה לבית משפט השלום [ת"א 55710/02/12]. בית המשפט הורה על סילוק התביעה על הסף תוך שהוא קובע כי לבתי המשפט במחוז נצרת אין סמכות מקומית לדון בתובענה אלא לבתי המשפט במחוז ת"א.
בית המשפט קבע עוד כי התובעת ביקשה בערבוביה סעדים מבית משפט השלום, שרק חלקם הינם בסמכותו העניינית.
2. על פסק הדין של בית משפט השלום לא הוגש ערעור, ועל כן הוא חלוט וקיים מעשה בי-דין.

תגובת המשיבה –

  1. התביעה לבית משפט המחוזי בנצרת הוגשה רק לאחר ובעקבות פסק הדין שניתן בבית משפט השלום, ממנו לומדת המשיבה כי הסמכות היא לבית המשפט המחוזי.
  2. הבקשה לסילוק על הסף הינה מיותרת ולא מובנת ועל כן יש לדחותה.

דיון -
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפסק הדין של בית שמפט השלום אני סבור שדין הבקשה לסילוק על הסף להתקבל.

התביעה שהוגשה כאן אכן זהה לתביעה שהוגשה לבית משפט השלום ושסולקה, כאמור.

עיון בפסק הדין של בית משפט השלום, שהפך לפס"ד חלוט, מעלה שבכל מקרה, הזיקה מבחינת הסמכות המקומית היא לבית המשפט באיזור ת"א. לבתי המשפט במחוז נצרת והצפון אין זיקה, ועל כן הם נעדרי סמכות מקומית.
משרדיה ומקום היווצרות העילות הנטענות הינם ברמת גן – קרי, במחוז ת"א.

בסעיף 4 לפסק הדין קבעה כבוד השופטת גולומב כי המכללה – הנתבעת , נמ צאת ברמת גן. הטענות המועלות נגדה, נוגעות למעשים שנעשו בתחומה בעיר רמת גן. המשיבה לא הצביעה על זיקה רלוונטית לבתי המשפט בנצרת ועל כן, הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט במחוז ת"א. כבוד השופטת קיבלה את הטענה בדבר חוסר סמכות מקומית.
כבוד השופטת גולומב לא מצאה לנכון לעשות שימוש בסמכותה לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט ולהורות על העברת הדיון לבית משפט אחר, כיוון שלא ניתן לקבוע על פי האמור בתביעה, לאיזה בית משפט נתונה הסמכות העניינית וזאת לנוכח העובדה שבתביעה נכללו, ללא הבחנה, סעדים שונים שהסמכות לדון בהם נתונה לערכאות שונות.
השופטת קבעה כי בנסיבות אלה, אין מנוס מלהורות על סילוק התביעה על הסף, אך ציינה שאין בסילוק התביעה כדי לחסום בפני המשיבה את האפשרות לפנות ולתבוע בבית המשפט המוסמך.

כאמור, התביעה בפני זהה.

בניגוד לטענת המשיבה, לא ניתן ללמוד מפסק הדין של בית משפט השלום שהסמכות היא לבית משפט המחוזי בנצרת. בפנייתה לבית המשפט המחוזי בנצרת התעלמה המשיבה מהקביעות שבפסק הדין.

לפיכך ומאותם נימוקים של בית משפט השלום, אני מורה על סילוק התביעה על הסף, מבלי שיהא בכך כדי למנוע מהתובעת להגיש תביעה, ככל שתחפוץ, לבית המשפט המוסמך גם מקומית וגם עניינית.

אני מחייב את המשיבה/התובעת לשלם למבקשת/הנתבעת, הוצאות משפט בסך של 2,500 ₪ [כולל].

ניתן היום, א' כסלו תשע"ג, 15 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.

יוסף בן-חמו, שופט
רשם בית המשפט המחוזי - נצרת
יוסף בן-חמו, שופט
רשם בית המשפט המחוזי - נצרת


מעורבים
תובע: עאליה אבו ריא דראושה
נתבע: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
שופט :
עורכי דין: