ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נגאר נגד אלפקיה :

1


בית המשפט

בית משפט מחוזי ירושלים

ת"א 4074/02

לפני:

כב' השופט משה דרורי

03/12/2008

בעניין:

עמירון סי.טי. אל מימון והשקעות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ל. גורן-קורן

המבקשת

נ ג ד

1. מוחמד הלאל נגאר

ע"י ב"כ עו"ד איתן גבע

2. יוסף חסן עבדאלחאפז אלפקיה ואח'

ע"י ב"כ עו"ד מוחמד דהוד

(התובע)

(הנתבעים)

המשיבים

החלטה

1. בפניי בקשה לצו על פי תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים)

תשס"ג-2003 (להלן: "התקנות"), אשר יאפשר למבקשת את העיון בתיק בית המשפט של ת.א. 4074/02 אשר בכותרת, המתנהל בפניי בין התובע לבין הנתבעים (המשיבים).

2. נימוקי הבקשה בתמצית הם אלה: חוות דעת של ד"ר אגינסקי, אשר הוגשה בתיק זה, מבוקשת בתיק, המנוהל בבית משפט אחר, בו המבקשת הינה אחד הצדדים. המבקשת חפצה, לטענתה, ללמוד את הטענות המשפטיות של הצדדים בנוגע לחוות דעת זו.

3. בהחלטתי, מיום ל' אב תשס"ח (31.8.08), ביקשתי את תגובת הצדדים לבקשת העיון, תוך 30 יום מיום ההחלטה.

4. ביום 16.9.08 הודיע התובע, כי אינו מתנגד לבקשה.

5. הנתבעים לא הודיעו עמדתם.

6. בנסיבות אלה, נחה דעתי כי העיון בתיק בית המשפט אינו אסור על-פי דין, כאמור בהוראת תקנה 4(א) לתקנות.

7. כמו כן, על פי ההלכה הפסוקה, נקודת המוצא היא כי יש לאפשר העיון, וזאת בשל זכותו של אדם לעיין בתיקי בית המשפט, גם אם איננו בעל דין, זכות אשר נגזרת מהעיקרון החוקתי בדבר פומביות הדיון.

8. אינני רואה צורך להאריך יתר על המידה, בנושא זה, שכן אין התנגדות של צד כלשהו, ולכן, מסתפק אני בהצגת התמונה המשפטית, כפי שבאה לידי ביטוי בהחלטתו של כב' הרשם של בית המשפט העליון, כב' השופט יגאל מרזל, בע"א 8849/01 פקיד שומה למפעלים גדולים נ' פז-גז חברה לשווק בע"מ פ"ד נט(5), 385, בעמ' 391-390, בהתייחסו לתקנות הנ"ל :

"מהו טעמו של חידוש זה בדין והעקרון לפיו יש לאפשר עיון בתיקי בית המשפט בהיעדר איסור בדין? נראה כי שואבים הם את עיקר כוחם מעקרון פומביות הדיון שהוא עקרון חוקתי בשיטתנו (סעיף 3 לחוק יסוד: השפיטה, אך ראו רע"א 3614/97 אבי יצחק עו"ד נ' חברת החדשות הישראלית בע"מ, פ"ד נג(1)26, בעמ' 53).

על פומביות הדיון נאמר כי עקרון זה 'מאגד בתוכו שני עקרונות חשובים: חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת' ( בש"פ 5153/04 פלוני נ' ידיעות אחרונות בע"מ, פ"ד נח (6)933. ראו גם: בש"פ 5959/04 תורג'מן נ' מדינת ישראל פ"ד נח(6) 658). מהווה הוא ערובה לאיכות ההחלטה השיפוטית הניתנת בסיומו של ההליך. מקדם הוא את אמון הציבור בבתי המשפט (ראו רע"א 3614/97 הנ"ל, בעמ' 45-47; בש"פ 5153/04 הנ"ל). עקרון פומביות הדיון מהווה מעיקרי היסוד של שפיטה ראויה ושל עשיית משפט צדק, ויש לו יסוד במקורותינו מקדמת דנא (ראו בג"ץ 4841/04 מחאג'נה נ' בית המשפט המחוזי בחיפה פ"ד נח(6) 347).

אכן, עקרון פומביות הדיון הינו מרכיב מרכזי במשטרנו הדמוקרטי (ע"א 2800/97 ליפסון נ' גהל, פ"ד נג(3) 714) כמו גם במשפטן של מדינות אחרות (ראו 2)Serge Guinchard et al, Droit Processuel (Paris 2 Ed. 2003) 650-665 eme.).

מעקרון הפומביות נגזרת גם זכות העיון – 'הזכות לעיין במסמכי בית המשפט ואף לפרסם את תוכנם נגזרות מסעיף 3 לחוק יסוד: השפיטה הקובע את עקרון פומביות הדיון ומן הכלל החל על כל רשות ציבורית הממלאת תפקיד על פי דין ולפיו בהיעדר הוראה חקוקה הקובעת אחרת, מסמכים שברשותה צריכים להיות גלויים...' (ראו ע"א 4825/97 גהל נ' פקיד השומה למפעלים גדולים, פ"ד נה(2) 433, בעמ' 437). זאת ועוד: את זכות העיון ניתן לבסס לא רק על עקרון הפומביות אלא על חובת האמון הבסיסית של הרשות הציבורית, שכן 'המידע נאסף על-ידי רשויות השלטון ומוחזק אצלן בנאמנות עבור אזרחי המדינה ותושביה. לכן ההנחה היא, שכל מידע שמוחזק בידי רשות מרשויות השלטון אמור להיות נגיש לעיונו של הפרט. מבקשת הרשות לשלול את העיון - חובת ההוכחה עליה' (רע"א 291/99 ד.נ.ד אספקת אבן ירושלים נ' מנהל מס ערך מוסף פ"ד נח(4) 221, בעמ' 233, וכן ראו חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998)."

9. מכוח עקרונות משפטיים וחוקתיים אלה, הנני מתיר למבקשת לעיין בתיק בית המשפט ולצלם את כתבי בית-הדין המצויים בתיק, והכל כמפורט בבקשה.

10. בנסיבות העניין, לא ראיתי מקום לחייב את המשיבים בהוצאות.

11. המזכירות תשלח העתק הודעה זו לבאי כוח הצדדים.

ניתנה היום ו' בכסלו, תשס"ט (3 בדצמבר 2008) בהעדר הצדדים.

משה דרורי, שופט

קלדנית: הדסה.