ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חייטוב נגד מגדל חב לביטוח בע"מ :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 031033/07

בשא 176818/08

לפני:

כבוד השופטת יעל אילני

תאריך:

03/12/2008

בעניין:

חייטוב אברהם

התובע

נ ג ד

1 . מגדל - חברה לביטוח בע"מ

2 . וד בליטנטל אהרון

הנתבעות

החלטה

1. התובע עותר למינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי. לאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים מצאתי שיש ראשית ראיה לצורך במינוי מומחה בתחום זה, במיוחד בתיקו של התובע במרפאתו של ד"ר גורודצקי ליאוניד, רופא פסיכיאטר, אשר הוגש לתיק ביום 10/11/08.

2. אני ממנה בזאת את ד"ר ברבר ירחמיאל (6993151-03) כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי בתיק זה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו מאת באי-כח בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 6/9/06, ובמיוחד יקבע:

א) האם לוקה התובע כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן – לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות.

מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות.

ב) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

ג) מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.

ד) האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים להם יזדקק.

3. באי-כח בעלי-הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 יום מהיום. העתק כל פנייה אל המומחה יָעבר במישרין לצדֿֿשכנגד.

מסמכי המל"ל לא יומצאו למומחה.

4. בשכרֿֿטרחת המומחה בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ תישא, בשלב זה, הנתבעת, והוא ישולם ישירות עלֿֿפי חשבונית שתומצא לה מאת המומחה.

5. המומחה מתבקש ליתן חוותֿֿדעת בתוך 60 יום, ורק לאחר ששכרֿֿטרחתו ישולם כאמור.

6. באי-כח הצדדים ימציאו העתק החלטתי זו למומחה.

7. עם קבלת חוותֿֿדעת המומחה יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע – בתוך 30 יום מקבלת חוותֿֿהדעת, והנתבעת – תוך 21 יום לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוואנטיים.

8. נקבע לקדםֿֿמשפט ליום 30/3/09 , שעה 08:30.

המזכירות תעביר העתק החלטתי זו לב"כ הצדדים ותוציא כתב מינוי למומחה.

ניתנה היום, ו' בכסלו, תשס"ט (3 בדצמבר 2008), בהעדר הצדדים.

יעל אילני, שופטת