ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדין מערכות שתלים דנטלים בע"מ נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

התובעת
עדין מערכות שתלים דנטלים בע"מ

נגד

הנתבעת
הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בזיקה להחלטתי בדיון מיום 15/10/12, אני ממנה את רוה"ח פרופ' יורם עדן כמומחה מטעם בית המשפט אשר יעריך את שווי המלאי שנגנב במועד הקובע 30-31/10/09.
המומחה מטעם בית המשפט יהיה רשאי לדרוש מהצדדים כל מסמך שלדעתו רלוונטי וראוי כי יהיה לפניו לשם הערכת שווי מלומדת ומקיפה.
הצדדים יהיו רשאים להמציא למומחה מטעם בית המשפט כל מסמך שהם חושבים שהוא רלוונטי לצורך מתן חוות דעתו כמפורט לעיל.
אני אוסר בזאת על הצדדים לפנות למומחה ומורה להם לפנות אליו אך ורק בכתב, כאשר מובהר בזאת כי על הצדדים להקפיד להעביר לצד שכנגד העתק של כל פנייה ושל כל מסמך שאותו צד מעביר למומחה מטעם בית המשפט, על מנת שההתנהלות מול המומחה תתקיים בשקיפות מוחלטת.
הצדדים יהיו רשאים לפרט טענות במסגרת מכתבי הפנייה למומחה, אך פירוט הטענות לא יעלה על עמוד אחד, על מנת לא להציף את המומחה בניירות ומידע מיותרים.
ככל שהצדדים יסברו כי ראוי שיבואו לפני המומחה על מנת להשמיע את טענותיהם בעל פה וככל שתהיה הסכמה ביניהם לכך, יתאמו זאת עם המומחה ויודיעו לבית המשפט על כך. ככל שלא תהיה הסכמה בין הצדדים וצד אחד יסבור כי ראוי לקיים פגישה עם המומחה, יגיש על כך בקשה לבית המשפט ובית המשפט יחליט בה, לאחר שמיעת עמדתו של הצד השני, אך על בקשה כזו להיות מוגשת עד ולא יאוחר מיום 20/12/12.
שכרו של המומחה ייקבע על ידו וישולם לו על ידי שני הצדדים בחלקים שווים. ככל שתעלה מחלוקת לגבי שכרו של המומחה, היא תוכרע על ידי בית המשפט.
כל מחלוקת שתעלה בין הצדדים ולא יצליחו לגשר ביניהם, יביאוה לפני בית המשפט להכרעתו.
חוות דעתו של המומחה תוגש עד ולא יאוחר מיום 15/1/13.
תשומת הלב לישיבת ההוכחות הקבועה ליום 4/2/13.
ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עדין מערכות שתלים דנטלים בע"מ
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: