ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בע"מ נגד יהונתן שמחון :

בקשה מס' 4
בפני כבוד הרשם שמעון רומי

מבקש/תובע

בנק הפועלים בע"מ ח"צ 520000118

נגד

משיב/נתבע
יהונתן שמחון ת"ז XXXXXX539

החלטה

הבנק המבקש הגיש ביום 23/04/2012 תביעה בסד"מ כנגד המשיב/הנתבע.
הנתבע הגיש בר"ל וזומן לדיון בה, ביום 11/09/2012.
ביום הדיון לא התייצב המבקש. החלטה מאותו יום דחתה הדיון ליום 22/10/2012.
אף למועד הנדחה לא התייצב המבקש, ובקשתו נדחתה, מן האמור בהחלטתי מאותו יום.

בין היתר נקבע שם "... התובע זכאי אפוא לפס"ד וזה יינתן לאחר שיתאפשר לתובע להרים את הנטל להוכיח, אם זכאי הוא לניכוי בתשלום מס תשומות, אם לאו, שכן הנטל להוכיח זאת רובץ לפתחו של התובע.
מצאתי לנכון, נוכח טיעון התובע לפסוק בהתאם לתיקון מס' 8 לתקנות סדר הדין האזרחי אשר נכנס לתוקפו ביום 16/9/2012 את סכום המע"מ המתחייב לשיטתו של התובע מחיוב הנתבע בשכ"ט עו"ד.
נכון להיום טרם עלה בידי למצוא פסיקה כלשהי בסוגיה זו, אולם, מפרסומים שאינם פס"ד אלא דעתם של שופטים שפורסמה זה מכבר נראה, כי במקרה והזוכה בפסה"ד זכאי לנכות את מס התשומות אין לציין את רכיב המע"מ, אולם, יש לזכותו בסכום המע"מ.
התובע יגיש נא פסיקתה ולצידה טיעון מפורט יותר מזה שמצוי בפני עתה, לעניין המע"מ שיש או אין להוסיף לשכ"ט הפסוק.
התובע רשאי לכלול בפסיקתה בלוית סימוכין נאותים את הוצאותיו לזימון הנתבע לדיון הנוכחי..."

התובע ההביא בפני טיעוניו. תמציתם: התובע הינו "מוסד כספי" כהגדרת המונח בחוק מס ערך מוסף, אין הוא מוגדר כ"עוסק" ע"פ סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף ומכאן, אין הוא זכאי לנכות מס תשומות .

תיקון מס' 8 שלל תקנות סדר הדין האזרחי, במסגרתו תוקנה גם תקנה 512 שעניינה בפסיקת שכ"ט, קובעת (מאז נכנס התיקון לתוקף ביום 16/09/2012), כלל:
עת פוסק בית המשפט שיעורו של שכ "ט עו"ד, בתובענה בה הזכאי לפסיקת הוצאות לטובתו, הוא גורם פרטי, אשר שילם או מחויב לשלם מס ערך מוסף לעורך דינו, יהיה שיעור הסכום שייפסק, כולל את שיעורו של מס ערך מוסף שיש להוסיף לקרן החיוב בשכ"ט .
החריג לכלל האמור הוא:
מקום בו נוכח בית המשפט, כי הז כאי לשכ"ט פסוק הוא גוף הרשאי לנכות את המע"מ כמס תשומות - לא יפסק ולא יווסף לסכום שנקבע סכום השווה למס ערך מוסף, לא כרכיב נפרד ולא כסכום כולל, שכן פסיקה כאמור תזכה את בעל הדין בסכום זה פעמיים.

מעת שקובע הדין, כי בנק (מוסד כספי, כהגדרתו בחוק מע"מ) אינו זכאי לקזז מס תשומות (ממילא כאשר ע"פ חוק מע"מ, כלל אינו בגדר "עוסק") – זכאי בנק הזכאי שייפסק לזכותו שכ"ט עו"ד, גם לרכיב המע"מ המתחייב.

על כן, אני נעתר לבקשת התובע בחתימתי על הפסיקתה שהוגשה, בהתאם למתואר לעיל ובהחלטה המורה על הגשת פסיקתה.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בע"מ
נתבע: יהונתן שמחון
שופט :
עורכי דין: