ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלאפון תקשורת בע"מ נגד אדוארד חנוכייב :

בפני כבוד השופט אייל דורון

התובעת

פלאפון תקשורת בע"מ
ע"י עוה"ד אליהו מלך ואח'

נגד

הנתבע

אדוארד חנוכייב
ע"י עוה"ד אבו גאמע סאבר ואח'

החלטה

1. תיק זה הועבר לטיפולי, לאחר שלא הוגש כתב תביעה מתוקן למרות הרשות שניתנה לכך בהחלטת כבוד הרשם מיום 24.9.12 (נראה כי בהחלטה מיום 9.11.12 בה נאמר כי לא הוגש כתב הגנה מתוקן נפלה טעות).

2. בהתאם לתקנה 214 יא לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 אני קובע את התיק לישיבה מקדמית ליום 18/03/2013 שעה 09:00.

3. הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית מטעמם טרם הישיבה.
תצהירי התובעת יוגשו תוך 30 ימים מהיום. תצהירי הנתבע יוגשו תוך 30 ימים מקבלת תצהירי התובעת.
בשים לב לאופן בו החלה התובענה את דרכה, מובהר כי יש להגיש תצהירי עדות ראשית אף אם צורפו בשלב מוקדם יותר תצהירים לתמיכה בכתבי טענות, בבקשות רשות להגן, או בהתנגדויות (ואולם הצדדים רשאים להגיש הודעה לפיה הם מסתמכים על תצהיר/ים כאמור, המצויים בתיק).

4. לתצהירים יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים שבדעת הצדדים להגישם בזמן הדיון.
יש לקחת בחשבון שלא תישמענה טענות כי מסמכים קיימים אך "לא צורפו". צד מעוניין יפנה מראש לכל הגופים מהם הוא זקוק למסמכים (בנקים, רו"ח, משטרת ישראל, וכיוצ"ב).

5. לא תותר בהמשך ההליך הזמנת עד שניתן היה להביא תצהירו.
עד שאינו בשליטת הצדדים, יזומן ע"י בית המשפט רק לאחר הגשת בקשה מנומקת, במועד הגשת התצהירים, שתבהיר מדוע לא ניתן לקבל ממנו תצהיר ותכלול גם את מהות ומטרת עדותו והמסמכים שרוצים להגיש באמצעותו.

6. הצדדים יודיעו זה לזה מיד עם קבלת התצהירים אם יש התנגדות להגשת מסמך מסויים כראיה ואם יש צורך לזמן את עורך המסמך לחקירה. הוצאות המשפט ייפסקו גם בהתחשב בעמדת הצדדים ובצורך בשמיעת עדים כאשר יתברר, בסופו של דבר, כי ניתן היה לוותר עליהם.

7. על בעלי הדין להקפיד להעביר לכל יתר הצדדים העתק מכל בקשה ו/או מסמך המוגש על ידם לבית המשפט. ההעברה תעשה ישירות במקביל להגשה לבית המשפט. הוראה זו חלה על כל שלבי ניהול המשפט.

8. המזכירות תמציא עותק מהחלטה זו לב"כ הצדדים ותזמנם לדיון.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: פלאפון תקשורת בע"מ
נתבע: אדוארד חנוכייב
שופט :
עורכי דין: