ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמוס סימי בע"מ נגד מ. ד. חדרה :

בפני כבוד הרשמת הבכירה קרן מרגולין - פלדמן

התובעת/המשיבה

עמוס סימי בע"מ
חברות513548685

נגד

הנתבע/המבקש
מ. ד. חדרה
שירותי דת 500300330

החלטה

לא מצאתי הצדקה לדחיית התביעה על הסף לפי שעה, ובשים לב לטענת התובעת בנוגע לקיומה של יריבות.

יחד עם זאת, נראה כי יש בטענות שבהתנגדות כדי להצדיק לפי שעה מתן רשות להתגונן, ללא צורך בדיון, ולפי סמכותי על פי תקנה 205 (ג) לתקסד"א, וכך אני מורה.

במצב דברים זה יובהר כי לאור גובה הסכום יתנהל הדיון בתביעה בהתאם לתקנות סדר הדין המהיר (פרק טז'1 לתקסד"א), והצדדים יתאימו כתבי טענותיהם לסדר הדין האמור, כך שכתב התביעה המתוקן יוגש בתוך 14 ימים, וכתב הגנה מתוקן בתוך 14 ימים לאחר מכן.

המשיבה (הזוכה) נדרשת לשלם את הפרשי האגרה הנובעים מהעברת התיק לביהמ"ש, ככל שקיימים.

התיק נקבע לישיבה מקדמית ליום 17/1/13 בשעה 13:30.

לישיבה זו יתייצבו הצדדים אישית, יחד עם באי כוחם, כשבידיהם כל מסמך אשר יש בו, לדעתם, לייעל את הטיפול בתיק.
היה בעל הדין המדינה או תאגיד, יהיה הוא פטור מהתייצבות לישיבה מקדמית, ובלבד שהגיש לבית המשפט, לא מאוחר משבעה ימים לפני הישיבה המקדמית, התחייבות בכתב, כי נציג מטעמו הבקיא בפרטי התובענה ומוסמך להחליט בענינה, יהיה זמין בטלפון בזמן הישיבה המקדמית.

כל בקשה בכל עניין מן העניינים המפורטים בתקנה 143 ובתקנה 214 יא' לתקנות, לרבות בקשה לביטול הישיבה המקדמית ולקביעת מועד לדיון בתובענה, תוגש לבית המשפט עד יום 2/1/13 ותגובה לה תוגש בתוך 7 ימים ממועד המצאתה למשיב.

צד אשר ימנע מלבקש בקשה כלשהי אשר הוא מעוניין בה ו/או מלהגיב לה, בתוך המועדים הנקובים לעיל, יחויב בהוצאות לאוצר המדינה ו/או לצד שכנגד בשל ייתור הצורך בקיום הדיון במועד שנקבע לכך, אם למחדלו האמור יהיה ביטוי בדיון.

על מנת לייעל את ההליך רשאים הצדדים להגיש הודעה על הסדר דיוני אליו הגיעו, בתוך 30 ימים מהיום, ואולם לא יתקבל הסדר דיוני המאריך את המועדים לניהול ההליכים המקדמיים מעבר למועדים המפורטים לעיל.

כל מסמך ו/או בקשה אשר יש להגיש לבית המשפט יוגש במישרין ובו זמנית לצד שכנגד.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עמוס סימי בע"מ
נתבע: מ. ד. חדרה
שופט :
עורכי דין: