ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בעמ נגד גרייס אברהים אליאס :

בקשה מס' 6
בפני כבוד השופט ישי קורן

מבקשים
1 . חוילות מאוחדות בעמ

נגד

משיבים

  1. גרייס אברהים אליאס
  2. זהירה אקוה
  3. אדמון אקוה
  4. אינג'ה אקוה

החלטה

ניתנת בזה ארכה בת 14 יום לרישום הערת האזהרה, על פי החלטות קודמות.
ב"כ התובעת יעביר לצד שכנגד העתק המסמכים שהוגשו לתיק בית המשפט.

הצדדים יפעלו על פי ההוראות הבאות:
ניתן בזה צו הדדי לגילוי מסמכים בתצהיר, ולעיון בהם, לביצוע תוך 30 יום.
התובעת תגיש תצהירי עדות ראשית עד ליום 10/1/13.
הנתבעים יגיש ו תצהירי עדות ראשית עד ליום 10/2/13.

חוות דעת תוגשנה יחד עם התצהירים, כשהן ערוכות כדין (אין צורך להגיש בשנית חוות דעת שצורפו לכתבי הטענות ובלבד שנערכו כדין).

התצהירים וחוות הדעת, על נספחיהם, יוגשו בשני עותקים. עותק אחד לצורך סריקה, ועותק שני, כרוך וכולל דגלוני סימון של הנספחים, לשימוש בית המשפט.

הצדדים פטורים מהגשת תצהירי עדות ראשית של עדים שאינם בשליטתם ואשר פנייה אליהם לצורך גביית העדות בתצהיר נענתה בשלילה, ובלבד שיודיעו על כך יחד עם הגשת תצהירי עדות ראשית ויבקשו לזמן את העדים באמצעות ביהמ"ש, תוך צירוף תמצית העדות, ותצהיר המפרט את המאמצים שנעשו על מנת לגבות את העדות בתצהיר.

הצדדים יצרפו לתצהיריהם העתק של כל מסמך שיש בדעתם להגיש במועד הדיון (תיק מוצגים) . מסמך שלא יצורף כאמור, לא יוגש ולא יוצג במהלך הדיון.

כל צד יעביר העתק התצהירים והמסמכים לצד שכנגד לא יאוחר ממועד ההגשה לתיק ביהמ"ש.
במידת האפשר יישמעו סיכומים בע"פ בסיום ישיבת ההוכחות.

נקבע לק.מ. לאחר הגשת תצהירים ליום 28/2/13 בשעה 8:30.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בעמ
נתבע: גרייס אברהים אליאס
שופט :
עורכי דין: