ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיל קלוגמן נגד מ"י :

2

בתי המשפט

בית משפט לתעבורה נתניה

בש 000595/08

בפני:

כב' השופטת רז רות

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

גיל קלוגמן

ע"י ב"כ עו"ד

כהן טל

מבקש

נ ג ד

מדינת ישראל

משיבה

החלטה

מונחות לפני שתי בקשות.

בקשה לביטול פסילה מנהלית של רישיון נהיגה ובקשה לביטול איסור מנהלי על שימוש ברכב שהוטלו על המבקש על ידי קצין משטרה בתאריך 20.07.08 בגין עבירה של נהיגה בשכרות.

כנגד המבקש הוגש כתב אישום לפיו בתאריך 18.07.08 בשעה 0315 בראשל"צ נהג רכב בהיותו שיכור. בבדיקת נשיפה שנערכה לו נמצאו 435 מיקרו גרם אלכוהול בליטר אויר נשוף.

הרכב נמצא בבעלות אביו של המבקש.

לאחר שעיינתי בתיק התביעה ושמעתי טיעוני הצדדים הגעתי למסקנה כי דין שתי הבקשות להידחות מנימוקים אלה:

בבואי לשקול את הבקשות עלי לבחון האם קיימות ראיות לכאורה כנגד המבקש המבססות את האשמה המיוחסת לו בכתב האישום.

לעניין הפסילה המנהלית יש לבחון האם קיימת מסוכנות לציבור מהמשך נהיגתו של המבקש.

לעניין צו איסור השימוש :

סעיף 57ב(ב) לפקודת התעבורה קובע תנאים לביטול הודעת איסור שימוש אשר אינם מתקיימים כאן.

סעיף 57ב(ג) לפקודת התעבורה מקנה סמכות לבית המשפט לבטל את ההודעה או לקבוע תקופה קצרה יותר אם נתקיימו נסיבות אחרות .

ראיות לכאורה

לאחר שעיינתי בחומר החקירה, אני סבורה כי חומר הראיות מבסס יסוד סביר להגשת כתב אישום בעבירה של נהיגה בשכרות.

למבקש נערכה בדיקת אלכוהול באמצעות מכשיר נשיפה. מדובר במכשיר שאושר כחוק וקיימת לגביו חזקת אמינות וחזקת תקינות. חומר הראיות כולל , בין היתר, דו"ח הפעלת ינשוף, פלט בדיקות הנשיפה ופלט בדיקת הכיול שיש בהם כדי להוות ראיות לכאורה לנהיגה בשכרות. רמת האלכוהול שנמצאה בגופו של המבקש עולה באופן משמעותי על המידה הקבועה בחוק.

שאלת מסוכנותו של המבקש

מסוכנות של נהג נמדדת באמצעות שני מקורות .

וכך קבע כבוד השופט מלץ בבש"פ 513/88 מדינת ישראל נ' רז גוליו :

" השאלה המרכזית במקרים כגון אלה היא, האם נהיגתו של הנהג המעורב מסכנת את בטחון הציבור בדרכים. על אלה ניתן ללמוד משני מקורות : התנהגותו של הנהג בתאונה הנדונה, והתנהגותו בדרכים בדרך כלל, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהרשעותיו הקודמות"

התרשמתי כי אכן אופן נהיגתו של המבקש יש בה משום סכנה לבטחון הציבור בדרכים הן נוכח עברו התעבורתי והן נוכח חומרת העבירה המיוחסת לו.

הנאשם אוחז ברישיון נהיגה משנת 2000 ולחובתו 7 הרשעות קודמות ביניהן הרשעות בגין עבירות בטיחותיות של אי ציות לתמרור עצור, נהיגה במהירות וכן עבירה של אי ציות לאות של שוטר.

אין צורך להכביר מילים אודות הסיכון שיש בנהיגה בשכרות . בשורה ארוכה של פסקי דין חזרו בתי המשפט על הצורך להלחם בתופעת הנהיגה בשכרות שתוצאתה עלולה להיות קטלנית.

מחומר הראיות אף עולה, לכאורה, כי המבקש ניסה להתחמק ממחסום משטרתי.

איסור שימוש ברכב

לא מצאתי כי נתקיימו נימוקים שיש בהם כדי להצדיק ביטול האיסור המנהלי על השימוש ברכב

אמנם הרכב אינו נמצא בבעלותו של המבקש אלא בבעלות אביו, אשר לטענת ב"כ המבקש הינו אדם חולה. אך על בעל הרכב מוטלת חובה לדאוג לכך שברכב לא ינהג אדם שיכור. המחוקק הקנה סמכות לקצין משטרה להשבית כלי רכב שאינם נמצאים בבעלותו של הנהג, ובכך הביע את דעתו כי אף אם הבעלים עצמו לא נהג ברכב, הרי ששליטתו ברכב מקנה לו השפעה על הנהג, ועל כן ישא באחריות כאשר הנהג ינהג באופן המסכן את הציבור. יש בכך מסר לציבור בעלי הרכב לשקול היטב באילו נסיבות ובאילו תנאים ימסרו את הרכב לאחרים לנהיגה שכן האחריות מוטלת עליהם.

במקרה זה, כאשר האב מסר את הרכב לבנו, צריך להיות ברור לאב כי אם יכשל הבן בביצוע עבירת תעבורה מסוכנת עלול הרכב להיות מושבת ובכך עלול אף הוא להינזק.

הפגיעה הנגרמת למשפחת המבקש כתוצאה מן ההשבתה הינה פועל יוצא של חומרת העבירה המיוחסת למבקש. השיקולים הקשורים למצב רפואי של בעל הרכב אינם שיקולים מכריעים במאזן השיקולים, והשמירה על האינטרס הציבורי, במקרה זה, גובר.

הליך השימוע

לטענת ב"כ המבקש לא זומן בעל הרכב, אביו של המבקש, לשימוע לגבי ההחלטה בדבר איסור שימוש.

מעיון בתיק התביעה עולה כי נמסרה למבקש הודעה אותה היה עליו למסור לבעל הרכב לפיה הינו מוזמן לשימוע. בכך יצאה המשטרה ידי חובתה בזימון בעל הרכב לשימוע. המבקש עצמו נכח בשימוע והעלה את טיעוניו הן באשר לפסילה המנהלית והן באשר לאיסור השימוש.

בנסיבות אלה לא מצאתי כי נפל פגם בהליך השימוע שיש בו כדי להביא לביטול איסור השימוש.

סיכומו של דבר אני סבורה כי הקצין הפוסל פעל במסגרת סמכותו ואיני מוצאת מקום להתערב בהחלטתו הן לעניין הפסילה המנהלית והן לעניין האסור המנהלי על השימוש ברכב.

המזכירות תעביר את ההחלטה לב"כ המבקש באמצעות הפקס.

ניתנה היום ג' באב, תשס"ח (4 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים

רז רות, שופטת