ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שותפות נכסי לב הגבעה נגד אליהו סעדיה :

בפני כבוד הרשם אורי פוני

התובעת:

שותפות נכסי לב הגבעה

נגד

הנתבעים:

  1. אליהו סעדיה
  2. יכין ובועז חברה לבנין בע"מ

החלטה

1. התובעת הגישה תביעה כספית כנגד הנתבעים. על פי כתב התביעה, מחזיקים הנתבעים בשטח המהווה חלל הנמצא בנכס הידוע בלב הגבעה ברח' בית הדפוס, ירושלים , בהעדר זכויות כדין והסכמת התובעת בבעלת הנכס.

2. בגין שטח החלל מתנהלים הליכים משפטיים נוספים. בכתב התביעה טוענת התובעת כי בידיה היתר בנייה עוד מחודש נובמבר 2010 ולנוכח העובדה כי הנתבעים מחזיקים בשטח זה ל לא זכות חוקית, הרי שנמנעת ממנה האפשרות לבנות ב חלל ולהשכיר את שייבנה לצדדי ג'.
התובעת העריכה את נזקי ה הכספיים בס ך של 98,505 ₪ לחודש החל מחודש נ ובמבר 2010.

3. הנתבעים עותרים למחיקה ו/או דחייה על הסף של התביעה. לטענתם, התביעה הוגשה שלא בתום לב וכאמצעי לחץ עליהם תוך שימוש לרעה בהליכי בית המשפט וזאת בשים לב להליכים משפטיים נוספים המקיימים ביניהם בגין אותו חלל.
עוד נטען, כי עילת התביעה בתיק זה טרם נולדה וזאת כל עוד קיים צו המניעה הזמני.

4. לאחר עיון בבקשה ובתגובות ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.
הלכה פסוקה היא כי בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק התביעה על הסף רק במקרים קיצוניים ויוצאי דופן, כאשר ברור כי בשום פנים ואופן אין הטענות בכתב התביעה יכולות להוביל לקבלת הסעד המבוקש.
מחיקה על הסף היא אמצעי קיצוני הננקט רק במקרים שאין אפשרות , ולו רחוקה , כי התובע יזכה בסע ד המבו קש.
בכתב התביעה טוענת התובעת לנזקים הנובעים מכך כי אינה יכולה לממש את זכויותיה עקב תפיסת החלל על ידי הנתבעים שלא כדין.
ככל שייקבע כי אכן אין לנתבעים כל זכויות בשטח החלל, הרי שבית המשפט י צטרך לק בוע את שיעור הזנק.
נכון, כי בשלב זה טרם הוכרעו הזכ ויות בשטח החלל ולפיכך אין לומר כי בשלב זה אין סיכוי לתביעה.

5. לאור האמור לעיל, הבקשה נדחית.
הנתבעים יגישו כתב הגנה בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.
המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.


מעורבים
תובע: שותפות נכסי לב הגבעה
נתבע: אליהו סעדיה
שופט :
עורכי דין: