ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין and industrial company limited he survival Petra for trading נגד מ.י פלסטיק הצפון בע"מ :

בפני כבוד הרשם הבכיר ריאד קודסי

התובעת/המשיבה:

and industrial company limited he survival Petra for trading

נגד

הנתבעת/המבקשת:

מ.י פלסטיק הצפון בע"מ

החלטה

1. זוהי בקשה לרשות להתגונן כנגד התביעה הכספית שהוגשה בתיק זה, ולהלן תמצית התביעה:

(א) התובעת חברה ירדנית אשר עוסקת באספקת מוצרי גלם לתעשיית הפלסטיק והנתבעת הינה חברה שעוסקת ביצור מוצרים לתעשיית הפלסטיק.

(ב) התובעת סיפקה לנתבעת ומר גלם בסכום של 45,375$, והנתבעת חתמה על החשבונית, דהיינו הטביעה את החשבונית בחותמת החברה ובציון המילה "מאושר".

(ג) התובעת סיפקה את הסחורה לנתבעת, אך האחרונה מסרבת לשלם את התמורה וביקשה ארכה של מספר חודשים ממנהל התובעת, וטענה כי הגורם האחראי לביצוע ההזמנה והעסקה הינו אחד בשם שלום גולדשטיין.

2. להלן עיקר טענות הנתבעת בבקשתה לרשות להתגונן:

(א) ההזמנה נשוא תיק זה נעשתה דרך חב' גלובל ובאמצעות מנהלה איאן טיילור והיא זו שהתחייבה לשלם עבורה וכל זאת במסגרת פירעון חובה של גלובל לתובעת.

הנתבעת אולצה לשלם לחברת גלובל סכום גבוה עבור הסחורה ביחס למחיר שנהגה הנתבעת לקבל ישירות מהתובעת.

(ב) הנתבעת עדיין ממשיכה להזמין מהתובעת סחורות בסכומי עתק ומעולם היא לא סירבה לשלם.

(ג) הנתבעת לא הזמינה סחורה מהתובעת באמצעות מתווכים וזה מצביע על כך שהיא לא ביצעה הזמנה זו מול התובעת.

(ד) עדות לכך שההזמנה לא בוצע מטעם הנתבעת הינה העובדה שעמלת התיווך שולמה על ידי התובעת.

3. ראוי לציין שהצדדים הסכימו לסכם את טענותיהם בבזה זו ללא צורך בעריכת דיון, והם הסכימו להסתמך על פרוטוקול הדיון בבקשה לביטול צו עיקול זמני שבמסגרתו העידו העדים מטעם שני הצדדים.

להלן עיקר עדויות העדים באותו דיון בפני הנוגע לעניין שבפנינו:

העדות מטעם הנתבעת;

המצהיר מטעם התובעת יאשר כיצד מתבצעות העסקאות בין שני הצדדים:

"....מתקשר אלי מוחמד טלפונית, הינו מסכמים את המחיר, הייתי שולח לו טופס הזמנה וחותם עליה, ההזמנה זאת כוללת גם את המחיר. הוא היה מסיכם לכל התנאים וחותם על כך. מוחמד הוא מנהל של הנתבעת. כל התנאים שהנתבעת צריכה לבצע במסגרת ההסכם נמצא בהזמנה". ר' עמ' 2 לפרוטוקול ש' 16-19.

העד נשאל אם שלום גולדשטיין נמנה עם אחד המתווכים שהתובעת עובדת איתם והוא אישר את הדבר. ר' עמ' 3 לפרוטוקול ש' 17-18.

כן העד אישר, כי התובעת היא זו שהייתה משלמת דמי תיווך למתווכים וכי מרבית העסקאות בדרך כלל היו עם מתווכים חוץ מהעסקאות מול הנתבעת שהתנהלו בלי מתווכים.

העד נשאל אם יש השפעה על מחיר חומרי הגלם והוא ענה שהמחיר נקבע לפי היצע וביקוש בשוק.

עדותו של מר גולדשטיין;

העד נשאל למספר עסקאות שבהן תיווך עבור הנתבעת וטען שמדובר בעסקה אחת היא העסקה נשוא תיק זה.

העד נשאל מי פנה אליו בעניין העסקה והוא השיב:

"מי שפנה זה מר איאן טיילור בשם הנתבעת ובהמשך כשהועברו ניירות העסקאות קיימתי שיחה עם מוחמד, שכל פרטי ההזמנה נהירים וברורים לו ובהמשך לזה ביקשתי שיעבירו אותם חתומים וכך זה נעשה". ר' עמ' 7 לפרוטוקול ש' 22-24.

העד טען שהעסקה אושרה על ידי הנתבעת:

"...אישתו של מוחמד גב' נהד היא מזכירת המפעל והיא לא עושה דבר ללא אישור מוחמד, והיא אישרה בפני שהמסמך שוגר מהמשרד בנוכחותה ובנוכחות איאן". ר' עמ' 8 לפרוטוקול ש' 8-10.

העד נשאל אם הייתה פנייה לאיאן כדי לשלם עבור ההזמנה להלן תשובתו:

"בהחלט כן מאחר והתשלום לא בוצע על פי ההזמנה שנשלחה מהנתבעת ונחתמה על ידו, פניתי לשני גורמים שביצעו את ההזמנה מר מוחמד ומר איאן, פניתי לשניהם באותה מידה, כולל בכתב, משעבר שבוע ימים שהכסף לא שולם, הייתי מודאג שמא יפגע השם שלי מול התובעת.. כתבתי מכתב ונסעתי לדבוריה כדי למסור אותו אישית למוחמד, באותו יום מסרתי מכתב דומה גם לאיאן". ר' עמ' 8 לפרוטוקול ש' 20-25.

עדות הנתבע:

העד נשאל בחקירה נגדית אם איאן תיווך בעסקה עם גלובל ולהלן תשובתו:

"לא יודע, אני עשיתי את העסקה עם איאן ולא עם גלובל, הוא בא אלי הביתה, עשינו הסכם עם תעודת הזהות שלו והכל, שילמתי לו את השיקים והוא לא סיפק לי את מה שמגיע לי". ר' עמ' 10 לפרוטוקול ש' 10-11.

4. שני הצדדים סיכמו את טענותיהם בכתב וכל אחד חזר על ג רסתו, כאשר הנתבעת דבקה בטענתה שההזמנה בוצעה על ידי צד שלישי, שהיא שילמה לו ושעל התובעת להפנות את תביעתה נגדו או שיש לתת לו רשות להתגונן כדי שיוכל לשלוח הודעה לצד שלישי ומאידך טענה התובעת, כי לא די בטענה שהנתבעת מעוניינת במשלוח הודעה לצד שלישי כדי לתת לה רשות להתגונן וכי הנתבעת חתומה על ההזמנה ואין לה הגנה נגד המסמך הזה.

5. הלכה ידועה היא, כי בתביעה בסדר דין מקוצר יש לתת לנתבע רשות להתגונן כל אימת שיש בתצהירו כדי להצביע על הגנה לכאורה ולו בדוחק.

ר' ע"א 248/89 החברה למוזיקה נ. וורנר, פ"ד מו(1), 273, 272.
ר' גם ע"א 594/85 זהבי נ. מגרית בע"מ, פ"ד מב(1), 721, 722.

ומכאן בית המשפט שואל את עצמו שבהנחה והגנת הנתבעת אמת היא, האם יכולה היא לזכות במשפט ואם התשובה כן, נותנים לנתבעת רשות להתגונן.

מהן הגנות הנתבעת במקרה זה?

הנתבעת טענה שהעסקה נעשתה עם צד שלישי – מר איאן טיילור, בתיווכו של שלום גולדשטיין ואף שולם לאיאן עבור ההזמנה בשיקים.

זוהי טענת הגנה לכאורה ראויה ותימוכין לטענה זו נוסף על דברי המצהיר מטעם הנתבעת הן בתצהיר והן בחקירתו ניתן למצוא בעדות מר גולדשטיין שטען כי הוא פנה לשני גומרים לצרכי תשלום עבור ההזמנה גם לנתבעת וגם לאיאן טיילור.

אלא מה עדיין עומדת בפני הנתבעת המכשול של אישור ההזמנה וחתימה עליה, כאשר עולה ממנה שמספקת הסחורה הינה התובעת. העד גולדשטיין אישר שא שתו של מנהל הנתבעת חתמה על ההזמנה בחתימה ובחותמת.

הדבר מחליש את הגנת הנתבעת ועושה אותה להגנה דחוקה.

יתר על כן, הנתבעת טענה טענה נוספת של פירעון בזה שהיא לטענתה שילמה לצד שלישי באמצעות איאן טיילור בשיקים.

התובעת אישר שעסקאותיה מול הנתבעת היו ללא מתווכים והדבר מעורר תמיהה מדוע פעם זו ביצעה ההזמנה באמצעות מתווך, צד שלישי לא עורר אצל התובעת ספקות באשר למזמין האמיתי.

ההלכה היא, כי בשלב זה של הרשות להתגונן הנתבעת אינו חייב לשכנע את בית המשפט בנכונות טענותיו העובדתיות שבתצהיר

ר' ע"א 527/07 מזל נחום נ. אהרונסון, דינים עליון, פ"ז 544.

כן אין הנתבע חייב להוכיח את טענותיו העובדתיות או להצביע על דרכי הוכחתן.

ר' ע"א 266/91 בך נ. בנק איגוד לישראל בע"מ, פ"ד מ"ג(2), 195.

זאת ועוד נטענה הטענה של רצון לשלוח הודעת צד שלישי.

ככלל , אין עילה זו מספיקה כדי לאשר מתן רשות להתגונן אלא אם כן קיימות טענות נגד התובעת, שיש להצביע על הגנה אפשרית נגדה.

ר' ע"א 18/66 חפץ נ. אוצר הקבלנים בע"מ, פ"ד כ(3), 266, 269.

במקרה זה הנתבעת הצביעה על הגנה אפשרית נגד התובעת כפי שהובא לעיל כך שטענה זו של רצון למשלוח הודעה לצד שלישי מצטרפת להגנה לכאורה הדחוקה שהזכרתי לעיל.

סוף דבר;

6. לאור כל האמור לעיל, אני קובע כי לנתבעת תינתן רשות להתגונן לאחר שהיא תפקיד בתיק זה עירבון על סך של 10,000 ₪, ואשר יופקד בתוך 30 יום ממועד קבלתה העתק החלטה זו.

לאחר ההפקדה המזכירות תפתח תיק אזרחי רגיל התצהיר ישמש בו כתב הגנה ותעביר את התיק להמשך טיפולו של שופט נוכח סכום התביעה. היה והעירבון לא יופקד תידחה מאליה הבקשה לרשות להתגונן והתובעת תהיה זכאית ליטול פסק דין על יסוד התביעה.

אני קובע הוצאות הליך זה בסך של 3,000 ₪ ואשר ישולם בהתאם לתוצאה הסופית בתיק העיקרי.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: and industrial company limited he survival Petra for trading
נתבע: מ.י פלסטיק הצפון בע"מ
שופט :
עורכי דין: