ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נגד נעמי גבאי :

בפני כבוד השופטת כרמלה האפט

התובעים

  1. מאירה יניב ליבנד
  2. ירון ליבנד
  3. נתן יבנאי
  4. תמר יבנאי

נגד

הנתבעים

  1. נעמי גבאי
  2. יחיאל גבאי

החלטה

1. בהמשך לדיון שהתקיים הבוקר בתיק זה אני ממנה את מר אבי פרס - שמאי מקרקעין מרח' דוד סחרוב 11 בניין בית היוצר ראשל"צ, טלפון: 03-9668808 פקס: 03-9669909, כמומחה מטעם בית המשפט.

2. המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים החל מהיום האם לנוכח זהותם של הצדדים, קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה.
אי הודעה כאמור תיחשב כהסכמה לשמש מומחה.

3. השמאי יחווה דעתו לעניין שווי דמי הבעלות, שווי דמי המפתח ושווי דמי הפינוי/סידור חלוף עבור הנכס נשוא התביעה – דירת מגורים וחנות הממוקמות בבניין ברחוב יונה הנביא 15א', בתל אביב, הידוע כגוש 6914 חלקה 89 (להלן: "דירת המגורים" ו"החנות" בהתאמה). כמו כן יחווה דעתו האם ניתן למצוא דיור חלוף, שיהיה דומה בתנאיו לדירת המגורים.

4. הצדדים ימציאו לשמאי את כתבי התביעה וההגנה כפי שהוגשו לבית המשפט בתיק זה, ואת הפרוטוקולים של הדיונים.
הצדדים רשאים להמציא לשמאי כל מסמך רלוונטי, ובלבד שהעתקו יועבר במקביל לצד שכנגד.

5. השמאי יבקר בדירת המגורים ובחנות לאחר תאום עם ב"כ הצדדים.

6. הוצאותיו ושכרו של השמאי ישולמו בשלב זה על ידי התובעים. תשלום הוצאותיו ושכרו של השמאי יהווה תנאי למסירת חוות הדעת לבית המשפט ולצדדים. הסכום יכלול תשובות לעד 5 שאלות הבהרה (לרבות תתי שאלות) אולם לא יכלול שכרו היה ותידרש גם חקירתו באולם בית המשפט.

7. השמאי יודיע לצדדים ראשית לכל, שכרו, והוא רשאי לדרוש, בטרם החל עבודתו, הפקדת תשלום על חשבון הוצאות ושכר טרחה. הפקדה זו תהווה תנאי לתחילת עבודת השמאי.

8. השמאי יגיש את חוות דעתו בתוך 45 יום מיום קבלת כתב התביעה כתב ההגנה וחוו"ד מהצדדים.

9. עותק מחוות הדעת ישלח השמאי למזכירות האזרחית בבימ"ש השלום, מזכירת כבוד השופטת כרמלה האפט בציון מספר התיק כפי שמופיע בראש החלטה זו.

10. המזכירות תודיע לשמאי על דבר מינויו ותשלח לו עותק החלטה זו.

ניתנה היום, כ"ו חשון תשע"ג, 11 נובמבר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ואח'
נתבע: נעמי גבאי
שופט :
עורכי דין: