ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית אור יהודה נגד מתנה אהרון :

עע"ם 7140/11 - ו'

המערערת:
עיריית אור יהודה

נ ג ד

המשיבים:
1. מתנה אהרון

2. מדינת ישראל

בקשה להוספת מוצגים

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

מונחת לפניי "בקשה להוספת מוצגים לסיכומי המשיב 1", שהיא למעשה בקשה להוספת ראיות.

בתיק המוצגים המוגש בערעור מותר לכלול אך ורק "מסמכים שהוצגו לפני בית המשפט בערכאות הקודמות" (ראו תקנה 437(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). בהקשר זה נפסק כי בעל דין רשאי לצרף מסמכים לתיק המוצגים רק אם התקבלו כדין כראיה בערכאה הדיונית, או לחילופין התקבלו כראיה על-פי החלטה המתירה הגשת ראיות נוספות בערעור (ראו למשל ב"ש 153/06 צביח נ' מדינת ישראל, פ"ד מ(2) 345 (1986)). ודוק: על-פי תקנה 457 לתקנות, בעל-דין בערעור אינו רשאי להציג ראיות נוספות שלא הוגשו והתקבלו על-ידי הערכאה הדיונית, אלא אם הדבר הותר במפורש על-ידי ערכאת הערעור. לפי הנחיה 7(ב) להנחיות נשיאת בית-המשפט העליון, "לא תהיה בסיכומים בכתב התייחסות לראיה שהגשתה התבקשה ולא ניתן יהיה לצרפה לתיק המוצגים" (ראו גם ע"א 8320/09 אלחדד נ' שמיר (לא פורסם, 13.12.2010)).

בענייננו, עיון בסיכומיו של המשיב 1 מלמד כי קיימת בהם התייחסות לראיות הנוספות שהגשתן התבקשה, זאת על אף שבית המשפט טרם אישר את צירופן של הראיות. יודגש בהקשר זה, כי לפי סדרי הדין המקובלים בבית-משפט זה, בקשה להגשת ראיות נוספות בערעור מתבררת ככלל על-ידי המותב הדן בערעור, במהלך הדיון בערעור עצמו. זאת ועוד, הראיות עצמן צורפו לבקשה להוספת ראיות, אף זאת בניגוד להנחיות הנשיאה שלפיהן אין לצרף לבקשה להוספת ראיה את הראיה עצמה, אלא לציין את "עיקר מהותה של הראיה".

אשר על כן, המזכירות מתבקשת להחזיר למשיב 1 את הסיכומים שהגיש ואת הבקשה להוספת ראיות (שכותרתה "בקשה להוספת מוצגים"), והוא יהא רשאי להגישם מחדש, בהתאם לדין ולהנחיות, תוך 5 ימים.

ניתנה היום, כ"ו בחשוון תשע"ג (11.11.2012).

גיא שני

ר ש ם


מעורבים
תובע: עיריית אור יהודה
נתבע: מתנה אהרון
שופט :
עורכי דין: