ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אוסמה פרועני :

בש"פ 6429/07

המבקשת:
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. אוסמה פרעוני

2. תאופיק פרעוני

בקשה שישית (בהסכמה לגבי משיב 2 בלבד) להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו - 1996

תאריך הישיבה: כ"ג באב התשס"ז (7.8.07)
בשם המבקשת: עו"ד עמית אופק
בשם המשיבה: עו"ד אביגדור פלדמן

בבית המשפט העליון

החלטה

(לגבי המשיב 1 בלבד)

1. לפני בקשה – שישית במספר – להארכת מעצר לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו – 1996 (להלן: חוק המעצרים).

2. המשיב 1 הינו בנו של המשיב 2. נגד המשיבים הוגש כתב אישום (מתוקן) המייחס להם עבירות של רצח, נשיאה והובלה של נשק, קשירת קשר לפשע (רצח) ואיומים, עבירות לפי סעיפים 300(א)(2), 301, 144(ב), 499(א)(1) ו-192 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977 (ובשילוב סעיף 29 לאותו חוק, ביחס למרבית העבירות).

3. המשיבים נעצרו עד תום ההליכים. מאז הוארך מעצרם 5 פעמים. בהחלטתי מיום 23.7.07 הוארך מעצרו של המשיב 2 בהסכמת הצדדים, והדיון יתמקד אפוא, במשיב 1 (להלן – המשיב) בלבד. על עובדות המקרה, ההחלטות שניתנו בעניינו של המשיב והשיקולים הצריכים לעניין הארכת המעצר, עמדתי בהחלטתי בהארכת המעצר החמישית, שניתנה ביום 23.4.07, ולמותר הוא לחזור על הפירוט האמור, שיש לראותו גם כחלק מהחלטתי זו.

4. מאז החלטתי הקודמת התקיימו ישיבות נוספות, והסתיימה שמיעת הראיות בתיק, לרבות סיור בזירת האירוע. כן נקבעו מועדים להגשת סיכומים בכתב, ונקבע כי ביום 25.9.07 ישלימו הצדדים את טיעוניהם בעל פה. בנסיבות אלה – נוכח מסוכנות המשיבים וסיום שמיעת הראיות, עותרת המשיבה להארכת המעצר בשלושה חודשים נוספים. הסנגור המלומד מתנגד לבקשה ומדגיש, כי ככל שחולף הזמן יש ליתן משקל רב יותר לאינטרס הנאשם בחירותו. הוא מלין על כך שהמעצר מוארך כדבר שבשגרה, וכי לא ניתן משקל מספיק להסדר המיוחד שהתווה המחוקק, אשר מצביע על התקופה המירבית להחזקת נאשם במעצר. להשקפתו, חרף כך שמשפטו של המשיב עומד לפני סיום, ונוכח העובדה שהמשיב מוחזק במעצר לאורך תקופה של כשנתיים, יש להורות על שחרורו בערובה.

5. שקלתי את טיעוני הצדדים, ונתתי דעתי לקובלנת בא-כוח המשיב. אכן, סוגיית ההארכות החוזרות היא, בלשונו של בית המשפט בפרשה אחרת "סוגיה קשה ומציקה ולרוע המזל לא ניתן לומר כי יש לה פתרון מיידי ואפילו לא כי הפתרון נראה באופק. כל שופט הדן בענייני מעצר עד תום ההליכים, בין אם מעצר ראשוני ובין אם הארכת מעצר, חש בתסכול שמקורו בכך שלא ניתן לתת מענה לתהיות צודקות ונכונות שעניינן התמשכות ההליכים, בעוד הנאשם במעצר".(בש"פ 7738/06 מדינת ישראל נ' פריניאן (לא פורסם, 5.10.06). דא עקא, שהעומס שמוטל על מערכת בתי המשפט עם התגברות הפשיעה, הקצאה בחסר של תקני שיפוט ואופיה המשתנה של הפשיעה, תחכומה והסתעפותה כמשתקף בכתבי האישום הקשים והמורכבים בהם דנים בתי המשפט, אינה מאפשרת לסיים את ההליך בפרק הזמן הסטטוטורי שנקבע. בנסיבות אלה, נדרש בית המשפט לערוך איזון קונקרטי בעניינו של כל נאשם. אכן, ככל שתקופת המעצר מתארכת מועתק מרכז הכובד אל עבר האינטרס של הנאשם שחירותו לא תיפגע בלא שאשמתו הוכרעה (ראו: בש"פ 4593/06 מדינת ישראל נ' שורפי (לא פורסם, 20.6.06); בש"פ 3270/00 מדינת ישראל נ' הר שפי (לא פורסם, 11.5.00); בש"פ 7707/04 מדינת ישראל נ' פלוני (לא פורסם, 19.9.04)). אך זהו שיקול אחד בלבד, אותו יש לאזן מול שיקולים נוספים, וביניהם, העילות שהובילו למעצרו של הנאשם לכתחילה; משך הזמן שיידרש לניהול המשפט עד שיסתיים; גורמי התארכות ההליכים ואופייה; עברו הפלילי של הנאשם; והאפשרות להשיג את מטרת המעצר בדרך של חלופה מתאימה (בש"פ 3784/07מדינת ישראל נ' אלטורי לא פורסם, 20.5.07)).

6. באיזון הכולל בנקודת הזמן הנוכחית, נוכח המסוכנות הנשקפת מן המשיב, כמבואר בהחלטתי הקודמת, סיום שמיעת הראיות, והמועד שנקבע להגשת סיכומי הצדדים והשלמת טיעון בעל פה, באופן שיאפשר סיומו של המשפט במועד קרוב, מצאתי כי – גם לעת הזו – גובר אינטרס הציבור על הפגיעה בחירותו של המשיב 1 עקב התמשכות ההליך. אשר על כן אני מקבל את הבקשה. מעצרו של המשיב יוארך בתשעים ימים החל מיום 5.8.07, או עד למתן פסק דין בתפ"ח 2053/05 בבית המשפט המחוזי בחיפה, הכל לפי המוקדם.

ניתנה היום, כ"ח באב התשס"ז (12.8.2007).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אוסמה פרועני
שופט :
עורכי דין: