ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רפאל קורצברג נגד טרולו ישראל בע"מ :

ע"א 5103/07 - א'

המערערים:
1. רפאל קורצברג

2. תמר קורצברג

נ ג ד

המשיבה:
טרולו ישראל בע"מ

בקשה למתן ערובה אחרת

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה להמרת ערובה בהליך שבכותרת תחת ערבון בסך 25,000 ₪ שנקבע בו, או לחילופין להפחתתו.

1. ההליך נסוב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו אשר קיבל את תביעת המשיבה וקבע כי מחצית מהזכויות בדירה, נשוא המחלוקת, הרשומה על שם המערערת 2, שהיא אשתו של המערער 1, שייכות למערער 1, החב לה כספים מכוח חוב פסוק. על הנכס הוטל עיקול על ידי המשיבה. לטענת המערערים, שווי הנכס עולה לעין ערוך על גובה החוב הפסוק ולפיכך במימוש הנכס יהיה כדי לכסות את הוצאות המשיבה בהליך שבכותרת, אם ייפסקו כאלה. לפיכך בקשת המערערים היא, כי חלף הפקדת הערבון, ישמש הנכס, אשר כאמור מוטל עליו עיקול על ידי המשיבה, כבטוחה לתשלום הוצאות המשיבה בהליך שבכותרת. המערערים מוסיפים וטוענים, כי מצבם הכלכלי אינו מאפשר להם להפקיד את הערבון בהליך שבכותרת. בבקשה ובתצהיר שהוגש על ידי המערערת 2 נטען, כי המערער 1 הוכרז כחייב מוגבל באמצעים וכי בשל מצבו הבריאותי הקשה אין ביכולתו לשלם את התשלום החודשי שהושת עליו על ידי ההוצאה לפועל. עוד נטען, כי המערערת 2 אינה עובדת ופרט לדירתה נשוא המחלוקת היא חסרת כל רכוש, אין לה הכנסה קבועה והיא מתקיימת אך ורק מעזרתם של קרוביה. המשיבה מתנגדת לבקשה.

2. יאמר מיד, כי חלופת הערבון המוצעת אינה שקולה לערבון במזומן או ערבות בנקאית. מימוש נכס מקרקעין אינו הליך של מה בכך וממילא - וגם אם יש ממש בטענה לעניין שווי הנכס ביחס לשיעור החוב, לא ניתן לראות בחלופת הערבון כשקולה לערבון במזומן ואו ערבות בנקאית. על רקע זה יש לבחון אם ניתן להיעתר לבקשה על רקע מצבם הכלכלי של המערערים. תשובתי לשאלה זו היא בשלילה. על יוזם ההליך להפקיד ערבון אשר יהווה בטוחה זמינה ויעילה להבטחת הוצאות המשיב, אם ייפסקו כאלה בערעור. תנאי סף להיעתרות לבקשה לחלופת ערובה, כאשר הערובה המוצעת אינה שקולה לערבון כספי, הינו כי מצבו הכלכלי של המבקש מצדיק זאת. הנטל בעניין זה מונח על המבקש, ולצורך זה הוא נדרש לפרוש לפני בית המשפט תמונה מלאה לגבי מצבו הכלכלי. נטל זה גובר שעה שמבקש הפטור לא שילם לבעל הדין שכנגד את ההוצאות בהן חויב בהליך שהתנהל בערכאה הקודמת, כפי שלטענת המשיבה אירע במקרה דנן. המערערים לא עמדו בנטל זה. בבקשה אמנם נטען כי מצבם הכלכלי קשה, אולם, כאמור, הבקשה נתמכה בתצהירה של מערערת 2 בלבד. לא צורפה אסמכתא אשר יש בה כדי לאשש את טענותיהם, כגון דפי חשבון בנק וכן חשבונות שוטפים. כמו כן, המערערים אף לא הבהירו האם המערער 1 משתכר לפרנסתו וכן האם בבעלותם נכסים, כגון חסכונות או פקדונות שניתן להיעזר בהם לצורך הפקדת הערבון. כמו כן, לא הובהר די הצורך מדוע אין באפשרותם להסתייע בקרוביהם על מנת לגייס את הסכום הנדרש להפקדת הערבון, וכן מניין משגת ידם לממן את ייצוגם המשפטי הן בהליך שבכותרת והן בהליכים שהתנהלו בפני ערכאות קודמות. במצב דברים זה, אין בידי להיעתר לבקשה. כך ביחוד בשים לב לסיכוייו הבעייתיים של ההליך, כפי העולה מהחלטת כבוד השופט ס' ג'ובראן, מיום 10.7.07. ודוק: ער אני לכך כי עולה מהחלטת ראש ההוצאה לפועל מיום 1.11.06, הוכרז מבקש 1 כחייב מוגבל באמצעים. עם זאת, עולה מן ההחלטה כי המבקש משתכר וכי הסכום שחויב לשלם עומד על 4,000 ₪. בקשה להפחית את הסכום, נדחתה כעולה מתגובת המשיבה. משמעות הדבר היא כי בידי המערערים מקורות כלכליים, גם אם לא משמעותיים בטיבם.

3. אשר לבקשת המשיבה לדחיית בקשת המערערים לפטור מערבון בשל איחור בהגשתה, הרי שההליך נפתח ביום 10.6.07. ביום 11.6.07 נשלחה לבא כוחם של המערערים הודעה על הפקדת ערבון והוקצבו להם 30 יום לצורך כך. הבקשה שלפני הוגשה ביום 10.7.07, קרי בתוך המועד שהוקצב להם. בנסיבות אלו, דין בקשה זו להידחות.

4. התוצאה היא שהבקשה לפטור מערבון נדחית. סכום הערבון שנקבע יופקד תוך 15 יום מעת המצאת החלטה זו, ולא- ירשם ההליך לדחייה ללא צורך במתן הודעה נוספת.

ניתנה היום, כ"ח באב תשס"ז (12.8.2007).

יגאל מרזל, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: רפאל קורצברג
נתבע: טרולו ישראל בע"מ
שופט :
עורכי דין: