ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק לאומי למשכנתאות בע"מ נגד אסף נמרוד :

בש"א 5675/07 - א'

המבקש:
בנק לאומי למשכנתאות בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. אסף נמרוד

2. רחל נמרוד

3. מינהל מקרקעי ישראל

4. לשכת רישום המקרקעין

בקשה להארכת מועד להגשת בר"ע

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה למתן ארכה להגשת בקשת רשות לערער.

1. ההליך נסוב על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו לדחות את בקשת המבקש ליתן צו האוסר דיספוזיציה ברישום הזכויות בחלקה 140 גוש 8234 עד להכרעה בתובענת המבקש להצהיר כי מחצית הזכויות בחלקה שייכות למשיב 1. במסגרת ההחלטה נקבע כי לא צורפו לבקשה העתקי תביעות וראיות להוכחת טענות המבקש בנוגע לפרשת תרמית. ההחלטה נתנה ביום 13.6.07 בהעדר הצדדים. הבקשה שלפני הוגשה ביום 27.6.07. לטענת המבקש, לבית משפט קמא הוגשה בקשה לעיין מחדש בהחלטתו תוך צירוף אסמכתאות רבות. עוד נטען, כי הבקשה לעיון חוזר הוגשה גם מהטעם שמתגובת המשיבה 2 נודע למבקש לראשונה דבר קיומו של הסכם ממון נטען בין המשיב 1 למשיבה 2 אשר במסגרתו נעשה ניסיון, לפי הנטען, להבריח את מחצית הזכויות בנכס נוסף של המשיב 1. בקשת המבקש היא כי המועד להגשת בקשת רשות לערער על החלטת בית משפט קמא ידחה עד לתום מניין 30 ימים ממועד מתן ההחלטה בבקשה לעיון מחדש.

2. המשיבים 1 ו-2 מתנגדים לבקשה. לטענתם, הבקשה לעיון מחדש הינה ניסיון לערוך "מקצה שיפורים" בבקשה המקורית על ידי הוספת אסמכתאות שלא צורפו לה. כמו כן, לטענתם, קיומו של נכס נוסף, אשר מהווה, לטענת המבקש עילה נוספת לבקשתו לעיון מחדש, היה ידוע לו עוד לפני חמש שנים כאשר ביקש את עיקול נכסי המשיב, ולפיכך אף בטענה זו אין כדי לבסס עילה לבקשה. המשיבים מוסיפים וטוענים כי ממילא, בהחלטת בית משפט קמא מיום 27.6.07 נקבע, כי הבקשה לעיון מחדש תידון רק לאחר שתידון בקשתם לסילוק התביעה העיקרית על הסף, ולפיכך, לטענתם, אין טעם להמתין לתוצאות ההחלטה שנועדה מראש להידחות, תוך כדי או לאחר דחיית התביעה העיקרית כולה על הסף. עוד נטען, כי בפני המבקש פתוחה הדרך להשיג על ההחלטה לאחר מתן פסק דין בהליך העיקרי וכן להשיג בנפרד על החלטת בית המשפט בבקשה לעיון מחדש לאחר שזו תינתן.

3. קיומו של הליך תלוי ועומד יכול לשמש בנסיבות מסוימות "טעם מיוחד" למתן ארכה להגשת הליך, אולם אין המדובר בעילה מוחלטת. בין היתר, בעת בחינת השאלה האם קיומו של הליך תלוי ועומד מקים טעם מיוחד למתן ארכה יוענק משקל לסוג ההליך התלוי ועומד, לשאלת הקשר שבינו ובין הערעור שיש להגישו, לסיכויי ההליך התלוי ועומד גם למסגרת הזמן בה יוכרע (ראו: בש"א 9159/04 ניסן חקשורי נ' משה בובליל, תק-על 2004(4), 499). אשר לבקשה שלפני, אכן, החלטת בית משפט קמא בבקשה לעיון חוזר עשויה לייתר את הצורך בהגשת בקשת רשות לערער על החלטתו נשוא ההליך שבכותרת. חרף האמור, בנסיבות העניין, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשה משני טעמים מצטברים. ראשית, לא הוצגה בפניי תשתית המאפשרת לקבוע כי המדובר בהליך המגלה סיכוי ממשי במידה המצדיקה מתן ארכה להגשת בקשת רשות לערער לבית משפט זה, וזאת בהתחשב בנטל הרובץ על בעל דין המבקש עיון חוזר בהחלטה שיפוטית שניתנה לגופו של עניין לאחר שנשמעו טענותיו. שנית, מהחלטת בית משפט קמא מיום 27.6.07 עולה כי הדיון בבקשה לעיון חוזר נדחה עד לאחר מתן החלטה בבקשת המשיבים לסילוק על הסף של ההליך העיקרי. מכאן, שעל פני הדברים, אף מסגרת הזמן הצפויה למתן החלטה בבקשה לעיון חוזר אינה בהכרח קצרה. התוצאה היא, שאין טעם מיוחד למתן הארכה המבוקשת. יחד עם זאת, בשים לב לכך שהבקשה הוגשה בתוך המועד הקבוע להגשת בקשת רשות לערער, אני מאפשרת למבקש להגיש את הבקשה תוך 10 ימים מעת המצאת החלטה זו. ימי הפגרה לא יבואו במניין הימים.

ניתנה היום, כ"ח באב תשס"ז (12.8.2007).

שושנה ליבוביץ

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
נתבע: אסף נמרוד
שופט :
עורכי דין: