ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גיא שמיר נגד היועץ המשפטי לממשלה :

בג"ץ 6731/12 - א'

בג"ץ 6736/12

בג"ץ 7333/12

המשיבים:
1. היועץ המשפטי לממשלה

2. פרקליט המדינה

3. המפכ"ל

4. שר הרווחה

בקשה לפטור מאגרה

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. לפניי בקשות למתן פטור מתשלום אגרה אותן הגיש העותר בכל אחת מן העתירות שבכותרת. העתירות אותן הגיש העותר עוסקות בנושאים שונים אשר החוט המקשר בין ארבע מהן הוא זכויות גברים, אשר לטענתו מופלים לרעה בהקשרים שונים (ואילו בג"ץ 7331/12 עניינו פעילות רשות האכיפה והגביה). בבקשות הפטור שהגיש מציין העותר כי הוא עצור עד לתום ההליכים; כי הוא פועל לקידום מטרות חברתיות חשובות; וכי הוא נעדר כל אמצעים כלכליים, בהדגישו כי בידי פרקליטות המדינה נתונים בהקשר זה (טענה עליה שב גם בתשובתו לתגובתה). בתגובה שהוגשה על ידי פרקליטות המדינה נטען כי המבקש לא המציא לידיה את הבקשות למתן הפטור בצירוף האסמכתאות הנדרשות, אך היא השאירה לשיקול דעת בית המשפט האם יש מקום להפחתה כלשהי בסכום האגרה.

2. על-פי תקנה 11(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2112, מתן הפטור המבוקש מותנה בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים - האחד, הוכחת חוסר יכולת כלכלית, והשני, כי ההליך מגלה עילה. בענייננו, התנאי הראשון לא הוכח כדבעי שכן הבקשות אינן נתמכות באסמכתאות כלשהן ואינן כוללות כל פירוט לעניין מצבו הכלכלי של העותר מעבר לטענתו הכללית כי הוא "נטול אמצעים". טענת העותר כאילו החומר מצוי בידי הפרקליטות וכי "אין טעם לשכפל שוב את מה שכבר נבדק על ידי הפרקליטות" אין לקבלה, וכפי שנקבע לאחרונה בעניינו היה עליו לצרף לכל הליך שהגיש בקשה מנומקת ומבוססת לפטור מתשלום אגרה (ראו בג"ץ 6820/12 שמיר נ' הכנסת (לא פורסם, 11.10.2012)). כמו כן לא ברור האם כיום נתון העותר במעצר (וראו ההחלטה שניתנה בעניינו ביום 25.10.2012 בבג"ץ 6819/12). די באמור לצורך דחיית בקשתו של העותר לפטור מאגרה אף מבלי להידרש לשאלת קיומה עילה בכל אחד מן ההליכים שהגיש, אם כי לפחות לגבי חלק מהם נראה על פני הדברים כי קיימת בעייתיות גם בהקשר זה (למשל עתירתו לכך שימונו לוועדה הבוחנת את סוגיית "מרוץ הסמכויות" בין בית המשפט לענייני משפחה ובין בתי הדין "שלושה גברים מארגוני הגברים על כל אישה מארגוני הנשים או נציגה המזוהה עם אג'נדות פמיניסטיות" (בבג"ץ 6733/12)). כמו כן, לצורך בחינת הבקשות לפטור ממתן אגרה לא ניתן להתעלם בעיני מריבוי ההליכים בהם נוקט העותר בסמיכות זה לזה.

3. יחד עם זאת נוכח המצב הכלכלי הנטען ובשים לב לעמדת פרקליטות המדינה, שכאמור הותירה לשיקול דעת הפחתה מסוימת בסכום האגרה, ראיתי לנכון לקבוע כי גם בכל אחד מן ההליכים שבכותרת (כמו בהליכים הנוספים שהגיש העותר לאחרונה - בג"ץ 6820/12 ובג"ץ 6819/12) תועמד האגרה על סכום מופחת של 400 ש"ח. האגרה בכל אחד מן ההליכים תשולם בתוך 14 ימים, שאם לא כן יימחק ההליך ללא הודעה נוספת.

ניתנה היום, כ"א בחשוון תשע"ג (6.11.2012).

ליאת בנמלך

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: גיא שמיר
נתבע: היועץ המשפטי לממשלה
שופט :
עורכי דין: