ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רביץ אלברט נגד קופל מרדכי :

1

בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות פ"ת

תק 001437/08

בפני:

כבוד השופטת הלית סילש

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

רביץ אלברט

התובע

נ ג ד

1 . קופל מרדכי

2 . אלבר חב' להשכרת רכב בע"מ

הנתבעים

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבעים ישלמו לתובע, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובע נגד הנתבעים כמפורט בתובענה, סכום כולל של 2,000 ₪.

למען הסר ספק מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.


הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום בהמחאה שתישלח בדואר רשום לכתובת התובע לפי כתב התביעה, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתנה היום 04 באוגוסט, 2008 (ג' באב תשס"ח) בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.

הלית סילש, שופטת

001437/08תק 331 שרית שקדי