ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוסך רמות א. ש נגד מגדלי ש הנדס :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 045098/07

בפני:

כבוד השופט מנחם (מריו) קליין

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

מוסך רמות א. שרותי רכב בע"מ

התובעת

נ ג ד

מגדלי ש הנדסה ויזום בע"מ

הנתבעת

פסק דין

רקע

מונחת בפני תביעה כספית בסך ­­­­­­­­­­ 11,665 ₪ אשר החלה כבקשה לביצוע שטר בהוצל"פ בתיק מספר 6-06-46447-01.

מוסך רמות.א. שירותי רכב בע"מ (להלן: "התובעת"), הגישה לביצוע שיק על סך 11,333 ₪ ז.פ 15/04/06 אשר נמסר לה על ידי מגדלי ש.הנדסה ויזום בע"מ להלן: "הנתבעת"), בגין תיקון רכב אשר בוצע על ידי התובעת. השיק חולל ומשכך הגישה התובעת את השיק לביצוע בהוצל"פ.

בדיון בהתנגדות מיום 14/11/06 בפני כב' הרשמת (כתוארה אז) לוי כוכבה, לא הייתה כל נוכחות מטעם המבקשת ולאחר שנוכחה לדעת כי בוצעה מסירה כדין נדחתה ההתנגדות. ביום 07/12/06 הוגשה בקשה בבש"א 182137/06, לביטול החלטה אשר ניתנה בהעדר התייצבות. לגישת הנתבעת לא נתקבלה כל הזמנה לדיון וזאת על אף כי הכתובת אשר נמסרה הייתה נכונה. ביום 13/12/06 דחתה כב' הרשמת לוי כוכבה את טעונות הנתבעת וההחלטה הושארה על כנה.

ביום 24/12/06 הוגש ערעור על החלטתה זו בבש"א 183822/06. בהחלטה מיום 02/01/07 הורה כב' השופט סובל כי הצדדים יגישו עיקרי טיעון והחלטה בערעור תינתן על סמך טיעוני הצדדים ללא צורך בקיום דיון בנושא.

בפסק דין מיום 12/02/07 הורה כב' השופט סובול כי התיק יוחזר לכב' הרשמת כוכבה לוי לצורך דיון בהתנגדות וזאת לאור העובדה כי נוכח לדעת שהנתבעת לא זומנה כדין. ביום 16/05/07 התקיים דיון בהתנגדות הנתבעת לביצוע שטר. בהחלטה מיום 06/06/07 קבעה כב' הרשמת כוכבה לוי כי קבלת ההתנגדות מותנת בהפקדת סך של 5,000 ₪ בקופת בית המשפט. ניתנה רשות להתגונן וזאת לאור העובדה כי הסכום הנדון הופקד וניתנה רשות להתגונן.

בדיון אשר נערך בפני מיום 08/10/07 טען ב"כ הנתבעת כי סכום העיקול על סך 12,133 ₪ הועבר על ידי הנתבעת לנושי התובעת. התובעת לא הכחישה את עצם העיקולים אך טענה כי מתקיימים הליכים מקבילים באשר לטענות אילו. בהחלטה אשר ניתנה במעמד הדיון קבעתי כי במידה וטענתה של הנתבעת תימצא נכונה שכן תוכח טענתה כי העבירה סך של 12,133 ₪ לידי נושה של התובעת, על פי צו שיפוטי, נראה כי אין מנוס מן המסקנה שבאם התובעת תזכה בתביעה היא לא תוכל לקבל כספים ממילא, ומצד שני – אם הנתבעת תזכה בתביעה, היא לא תוכל לקבל כספים אילו בחזרה, משכך הורתי לב"כ הנתבעת להעביר את כל המסמכים אשר תומכים בטענתה כי הכספים הועברו לטובת נושי התובעת.

ביום 25/10/07 המציאה ב"כ הנתבעת העתק ההמחאות ע"ס 11,333 ₪ מיום 20/03/07 אשר משוך לטובת חברת פטוריז וכן המחאה ע"ס 800 ₪ מיום 02/04/07 המשוכה אף היא לטובת חברת פטוריז. כמו-כן, צורף דו"ח תנועות בתיק הוצל"פ 9-07-00704-34 אשר בו נראה כי בוצעה הקטנת קרן.

טענות הצדדים

טענות התובעת

בחודש נובמבר 2005 הגיע למוסך התובעת רכבה של הנתבעת באמצעות גרר, וזאת לאור תאונה אשר עבר הרכב בחלקו הקדמי. לאחר קבלת דו"ח השמאי אשר העריך שווי הרכב, ביקשה התובעת כי במידה ויהיה ניתן להשמיש את הרכב היא תהיה מעוניינת בכך.

לאחר ביצוע התיקונים הדרושים הועבר הרכב למכון הרישוי מ.מ.מ וזאת לצורך ביצוע בדיקת שמישות ובטיחות. לאחר הבדיקה הרכב אושר לנסיעה מבחינה בטיחותית, מספר ימים לאחר מכן כמתחייב הועבר הרכב בדיקת רישוי על ידי משרד התחבורה ונמצא תקין לנסיעה (צורף כנספח ב' ל.ע.ר התובעת).

לאחר קבלת הרישיונות הועבר הרכב לידי הנתבעת בתמורה להמחאה נשוא התביעה (צורף כנספח ג' לת.ע.ר התובעת). לאחר תקופה פנה נציג הנתבעת והתלונן באשר לתקלות שונות, שלגישת התובעת כלל לא קשורות לתאונה. הרכב הוכנס בשנית למוסך התובעת והוחלפו בו חלקים שונים בהם צופר, מצבר ומנורות. על אף התיקונים אשר בוצעו ביטלה הנתבעת את ההמחאה אשר ניתנה.

לגישת התובעת כל טענות הנתבעת באשר לביצוע עבודה ירודה ובלתי מקצועית, אין לה כל אחיזה במציאות, שכן הרכב עבר בדיקות מחמירות של משרד התחבורה.

טענות הנתבעת

הנתבעת הכחישה טענות התובעת מכל וכל. לשיטתה, בחודש 01/06 הוכנס רכבה של הנתבעת מסוג קאדי למוסך התובעת וזאת לאור תאונה אשר עבר הרכב. טרם הטיפול סוכם בין הצדדים תנאי כפול לתיקון הרכב על ידי התובעת:

1. הסכום לא יחרוג מן המסגרת המאושרת ע"י חברת הביטוח של הנתבעת.

2. הטיפול יפתור את מכלול הבעיות הקיימות ברכב ובסיום התיקונים הרכב תקין יהיה לגמרי, בטוח לנסיעה ולשימוש.

הובהר כי במידה וטיפול לא יפתור את מכלול התקלות תעדיף הנתבעת להשביתו.

לאחר הודעת התובעת כי הרכב תוקן וכי תוקנו מלוא הליקויים אשר היו קיימים ברכב, העבירה הנתבעת המחאה על סך 11,333 ₪ כביטחון עד לקבלת התמורה בפועל על – ידי חברת הביטוח.

הנתבעת טוענת כי העבודה בוצעה ברמה ירודה וכי תקלות רבות כלל לא תוקנו, כגון תקלות בצופר באורות וכו' משכך נתנה הנתבעת הוראת ביטול באשר להמחאה אשר ניתנה על ידה, שבגינה הגישה התובעת את השטר לביצוע בהוצל"פ בתיק 6-06-46447-01.

בחלוף מספר חודשים הוכנס הרכב למוסך "אשרף שרותי רכב" אשר ביצע את התיקונים הדרושים בתמורה לסך של 8,546 ₪. לגישת הנתבעת התיקונים אשר התבצעו במוסך אשרף היו אמורים להתבצע על ידי התובעת.

יתרה מכך טוענת הנתבעת כי העבירה את הסכומים האמורים לידי נושי התובעת, לדידה ביום 02/01/07 התקבלה במשרדי הנתבעת העתק צו עיקול על כל נכסי התובעת לטובת הזוכה חברת פטוריז בע"מ, משכך נמסרה הודעה ללשכת ההוצל"פ באשר להמחאות האמורות משכך הועברו ההמחאות ע"ס 11,333 ₪ מיום 20/03/07 וכן המחאה ע"ס 800 ₪ מיום 02/04/07 המשוכות לטובת חברת פטוריז (צורף כנספחים ז'-ח' לת.ע.ר הנתבעת). יתרה מזו צורף דו"ח תנועות בתיק הוצל"פ 9-07-00704-34 אשר בו נראה כי בוצעה הקטנת קרן (צורף כנספח יב' לת.ע.ר הנתבעת).

תביעה זו נוהלה בהליך של 'סדר דין מהיר'. משכך, פסק הדין יהיה מנומק בתמציתיות כפי שנקבע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

דיון

לאור העובדה כי בהתאם לנספחים ז' ח' ו-יב' לת.ע.ר הנתבעת אשר מהם עולה כי הנתבעת העבירה לידי נושה התובעת את סכומי ההמחאות הנדונות מן הראוי היה שאסיים את הדיון כבר בשלב זה וזאת בהמשך להחלטתי מיום 08/10/07.

על אף זאת אדון המחלוקת בין הצדדים בהתעלם מן האמור לעיל.

המחלוקת בין הצדדים הינה סביב השאלה האם עמדה התובעת בהתחייבותה להשמיש את הרכב לאחר התאונה במצב בו יהיה ראוי ובטיחותי לנסיעה ובתמורה לכך תזכה התובעת בתשלום בגין התיקון בגובה התביעה.

לגישת התובעת התיקונים אשר בוצעו במוסך אשרף כלל אינם תיקונים אשר קשורים לתאונה ואין היא הייתה מחייבת לתקנם. לשאלת ב"כ התובעת (חקירה נגדית מר גיל שולדנפרי דיון מיום 27/04/08 עמוד 7 שורות 3-13):

"ש.אני אומרת לך שכל הליקויים שנמצאו ברכב, לא קשורים לליקויים שבגינם תוקן הרכב לאחר התאונה בגינם אחר כך גם האוטו קיבל אישור של מכון התקנים וגם עבר טסט. איך אתה יכול להוכיח לי שהליקויים שנמצאו ברכב ושתוקנו על ידי מוסך אשרף, תיקונים שהתובעת היתה צריכה לתקן.

ת.התנאי שלי היה חד משמעית אני לא מכונאי ואני לא מבין יותר מידי במכוניות. התנאי שלי היה או שאני מקבל מהביטוח את הסכום שאני מגבל על השבתה , או שאני מעדיף את הסכום אם אני משבית את הרכב, וזה היה רכב שמיש לחלוטין. לא ביקשתי רכב חדש, על כל מערכותיו. זה התנאי וזה העיסקה. יותר מזה גם דב אמר לי שיש דברים שחברת הביטוח לא תכסה. או שאני משבית את הרכב ומקבל את הסכום הזה או שאתה מתקן את מה שאני מעדיף. בסכום הזה לא אוכל לקנות רכב. נכון שהוא אמר לי חלק מהדברים לא יכסו אבל אני אסדר לך כך שהכל יהיה".

מן הדברים עולה כי בין הצדדים סוכם כי תמורה למחיר מסוים יתוקן הרכב ברמה ראויה אשר תאפשר המשך שימוש נאות ברכב. לדידי גם במצב דברים בו אסכים עם טענת התובעת כי התיקונים אשר בוצעו במוסך אשרף, הינם שונים בתכלית מן התיקונים אשר בוצעו במוסך התובעת אין בכך בכדי להפחית מטענות הנתבעת.

התובעת העידה מטעמה את מר דב סלומון. לשאלות ב"כ הנתבעת העיד (חקירה נגדית מר דב סלומון דיון מיום 27/04/08 עמוד 11 שורות 3-10):

ש. הבדיקה של מכון התקנים לפי תקנה 309 לתקנון משרד התחבורה.

ת. כן. זו תקנה מאוד מחמירה.

ש. זה לגבי מערכת היגוי, בלצים ושילדת מרכב?

ת. כן.

ש. יש דוח של המשטרה לגבי הורדת הרכב מהכביש.

ת. כן.

ש. אתה יכול להגיד לגבי הבדיקות?

ח. אני לא מקצוען.

ממכלול טענות הצדדים אין חולק כי בוצעה עבודה על ידי התובעת אשר בגינה מגיע תשלום. לאור העובדה כי הנתבעת נמנעה מלהציג בפני בית המשפט כל חוות דעת או הצעת מחיר אשר תמחיש כי בעבור העבודות אשר בוצעו נגבה מחיר אשר אינו פרופורציונאלי נראה כי המחיר אשר נגבה משקף את העליות.

יחד עם זאת ובהמשך להחלטתי מיום 08/10/07 ולאחר שנוכחתי לדעת כי אכן הועברו הכספים לטובת נושי התובעת על אף צו שיפוטי אינני מוצא מקום לחייב את הנתבעת בסכום נוסף בגין ההמחאות האמורות.

הוצאות

תקנות 511 ו 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעות כי בתום הדיון בכל הליך יחליט בית המשפט לעניין שלפניו, אם לחייב בעל דין בתשלום שכר טרחת עורך דין והוצאות המשפט (להלן: "הוצאות") לטובת בעל דין אחר, אם לאו. סכומים אלו, נקבע, יזקקו לשיקול דעתו של ביהמ"ש לאחר שזה שמע ועיין בטענותיהם של הצדדים בדבר סכום ההוצאות או שיעורן לפני מתן צו להוצאות.

בין שיקוליו אלו ייבחן ביהמ"ש את שווי הסעד השנוי במחלוקת, התעריף המינימלי שנקבע לענין שכר טרחת עורך דין בכללי לשכת עורכי הדין, והדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון.

כלל ראשון לכללי פסיקת ההוצאות הוא שבאין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו (כולן או מקצתן), יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות (ראה: י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (אמינון, מהדורה שישית, בעריכת ש' לוין, 1990) בעמ' 508-507 וכן: ע"א 1986 ,1894/90 שמואל פלאטו-שרון נ' ז'ק אסולין . פ"ד מו(4), 822 ,עמ' 829-830). וזאת בהתחשב בהליכי התנהלות המשפט ובהתנהגות הצדדים עובר וטרם להליכים אלו.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים ובהמשך להחלטות כב' השופט משה סובל מיום 12/02/07 וכב' הרשמת (כתוארה אז) כוכבה לוי מיום 06/06/07, אני סבור שמן הדין לקבוע שכל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תשיב לידי הנתבעת את הפיקדון אשר הופקד בקופת בית המשפט

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום

ניתן היום, כ"ו בתמוז, תשס"ח (29 ביולי 2008), בהעדר הצדדים.

מנחם קליין, שופט

קלדנית: שלומית נחום-שלום