ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נציגת עובדים – הגב' פסה מרקוביץ נגד משרד החינוך :

בפני כבוד השופט משה טוינה
נציגת עובדים – הגב' פסה מרקוביץ
נציג מעבידים – מר שמעון לוי

המבקשת:

עיריית קרית גת
ע"י ב"כ עוה"ד דנה כץ

נ ג ד

המשיבים:

 1. משרד החינוך
 2. גדעון סער – שר החינוך
 3. דלית שטאובר – מנכ"לית משרד החינוך
 4. הגב' עמירה חיים – מנהלת מחוז דרום משרד החינוך
 5. הגב' יהודית בלום – סגנית מחוז דרום משרד החינוך
 6. הגב' שרה ליכטנברג – מנהלת כ"א במחוז הדרום מ. החינוך
 7. הגב' דליה בן שבת – מפקחת בתי ספר יסודיים המ"מ בקרית-גת
 8. דליה בז'ז'נסקי – המנהלת הקבועה של בית ספר שפרינצק בקרית-גת

כולם ע"י פרקליטות מחוז דרום

8. יפה בן דוד – נציגת הסתדרות המורים

החלטה

1. עניינה של החלטה זו, בקשה לסעד עשה זמני במסגרתו ביקשה עיריית קריית גת (להלן: "המבקשת"), למנות את הגב' ורדית לוי כמנהלת במילוי מקום בשנת הלימודים תשע"ג בבית הספר היסודי שפרינצק בקריית גת (להלן: "הבקשה").

2. את הדיון בבקשה נפתח בעובדות לכאורה המהוות את הבסיס לדיון בטענות הצדדים בפנינו; והן כדלקמן.

3. מדינת ישראל - משרד החינוך (להלן: "המשיבה 1") מפעילה את בית הספר היסודי שפרינצק בקריית גת. מורי ומנהלת בית הספר הם עובדי המשיבה 1. יחסי העבודה בין המשיבה 1 וצוות ההוראה, ובכלל זה דרכי מינוי משרת ניהול פנויה - מוסדרים בתקנון שירות עובדי הוראה ובחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

4. את בית הספר היסודי שפרינצק נשוא החלטה זו, מנהלת הגב' דליה בז'ז'נסקי, המשיבה 9 בבקשה (להלן: "המנהלת הקבועה "), במינוי קבוע . לקראת שנת הלימודים תשע"ג ביקשה המנהלת לנצל את זכותה לשבתון ב מהלך שנה זו; ובקשתה אושרה.

5. לאור היעדרותה הצפויה של המנהלת הקבועה בשנת הלימודים תשע"ג, פרסמה המשיבה 1 מכרז למינוי מנהל במילוי מקום לבית הספר (להלן: "המכרז") , וכינסה וועדת יועצים אשר מתפקידה להמליץ על המועמד המתאים לתפקיד, בפני מנכ"ל משרד החינוך; אשר בסמכותו למנות מנהל לבית ספר.

6. הרכב וועדת היועצים נקבע בתקנון שירות עובדי הוראה והוא כולל: נציג משרד החינוך, נציג הרשות המקומית בתחומיה פועל המוסד החינוכי ונציג הסתדרות המורים. בענייננו התכנסה וועדת יועצים בהרכב הכולל את יהודית בלום, המשיבה 5, סגנית מחוז דרום במשרד החינוך, את הגב' זהבה גור, מחזיקת תיק החינוך בעיריית קריית גת, והגב' יפה בן דוד, נציגת ארגון המורים, המשיבה 8 (להלן: "נציגת ארגון המורים") (להלן: "וועדת היועצים").

7. למכרז ניגשה מועמדת יחידה, הגב' ורדית לוי.

8. וועדת היועצים התכנסה ביום 1.8.2012. לבקשתה של הגב' ורדית לוי, התכנסה וועדת היועצים בהעדרה (ראה: עדותה של הגב' גור, העדה מטעם המבקשת וחברת וועדת היועצים אשר בתשובה לשאלה בחקירה חוזרת נשאלה והשיבה: "ש. נשאלת לגבי הדחיה של הדיון הראשון ואמרת לבקשתה של הגב' ורדית, האם ידוע לך שהיא ביקשה לדחות את הדיון (הדיון מיום 1.8.2012, הוספה שלי-ט.מ.) והם לא הסכימו? ת. היא לא ביקשה לדחות את הדיון, היא ביקשה לקיים את הדיון בלעדיה והתקבל אישור לכך" עמ' 4 לפרוטוקול מיום 10.9.2012 שורות 2-5).

9. בדיון שהתקיים ביום 1.8.2012 בפני וועדת היועצים, הופיעה המפקחת על בתי הספר היסודיים בקריית-גת, הגב' דליה בן שבת, המשיבה 7, והתייחסה למידת התאמתה של הגב' ורדית לוי לתפקיד ממלאת מקום מנהלת בית הספר:

"ורדית מחנכת הכיתה רכזת התקשוב, שפה, הובילה את היעד העירוני בתחום השפה, ניתנה לה אפשרות לתפקיד מערכתי, מדריכת שפה עברית. פיתוח מקצועי בתחום, יכולות פדגוגיות יש לה, מסוגלת להוביל, ממוקדת מטרה, יחד עם זאת, יחסים בין אישיים – לא הכי תקינים". סעיף 1 ל פרוטוקול מכרז לניהול בית הספר, המסומן א' להודעת המשיבה מיום 23.9.2012.

10. להשגות על מידת ההתאמה של הגב' ורדית לוי לשמש כמנהלת בית הספר במילוי מקום, הצטרפה נציגת ארגון המורים.

11. על רקע העובדה כי הגב' ורדית לוי הינה המועמדת היחידה למשרה, ובשים לב לתהיות שהועלו על מידת התאמתה לתפקיד מנהלת בית הספר במילוי מקום – פנתה המשיבה 1 למנהלת הקבועה וביקשה את הסכמתה לחזור בה מהכוונה לצאת לש בתון, כך שתתפנה לניהול בית הספר (ראה: עדותה של הגב' שרה ליכטנברג, המצהירה מטעם המשיבה 1, אשר בעדותה נשאלה והשיבה: "ש. האם כבר בישיבה ב-1.08 ביקשתם מהמנהלת לחזור? ת. הואיל והתגלו בעיות, היה לנו חשש שהיא לא תתאים למשרה והואיל והיו ערב פתיחת שנת הלימודים ולא ניתן היה לפרסם מכרז נוסף, העליתי אני בפני המפקחת, את האפשרות שאם לא תמצא מתאימה לתפקיד, נבקש מהמנהלת (המנהלת הקבועה, הוספה שלי-ט.מ.), כתוכנית מגירה, לחזור בה מיציאה לשבתון. במועד השני פתחתי וציינתי בפני המועמדת (הגב' ורדית לוי, הוספה שלי-ט.מ.), שלמרות השמועות שמסתובבות בקריית גת שהמנהלת כבר חזרה בה מהשבתון ושהיא תנהל את השנה הבאה, אנו מודיעים לנו (צ"ל "לה", הוספה שלי-ט.מ.) שאם היא תמצא מתאימה לתפקיד, היא תשמש כמנהלת" עמ' 6 לפרוטוקול מיום 10.9.2012 שורות 12-18).

12. כן החליטה יו"ר הוועדה, הגב' יהודית בלום, שלא לקבל החלטה העלולה לפגוע במועמדותה של הגב' ורדית לוי בהעדרה, ולפיכך נקבעה ישיבה נוספת לוועדת היועצים ליום 9.8.2012, אליה הוזמנה והתייצבה הגב' ורדית לוי.

13. ב-5.8.2012 הודיעה המנהלת הקבועה על ביטול יציאתה לשבתון, ובהתאם על המשך ניהול בית הספר על ידה בשנת הלימודים תשע"ג.

14. בדיון שהתקיים בפני וועדת היועצים ביום 9.8.2012, העלו חברי הוועדה את השגותיהם בפני המועמדת. בתום הדיון דעת הרוב (נציגת משרד החינוך ונציגת ארגון המורים), הייתה שהמועמדת איננה מתאימה לניהול המוסד. דעת המיעוט סברה שיש למנות את הגב' ורדית לוי למשרת מנהלת בית הספר לשנה "תוך מעקב" (ראה: פרוטוקול וועדת יועצים למשרת ניהול בית הספר, נספח ג/1 להודעה מיום 23.9.2012).

15. על בסיס המלצת וועדת היועצים, קיבלה מנכ"לית משרד החינוך, הגב' דלית שטאובר, המשיבה 3, החלטה שלא למנות את הגב' ורדית לוי למשרה. את ההחלטה נימקה מנכ"לית משרד החינוך כדלקמן:

"מאשרת את החלטת וועדת הממליצים, החלטתי מבוססת על כך שלאור הנאמר, אין למנות את הגב' לוי לניהול שפרינצק מהנימוקים הבאים:

 1. לדעת רוב חברי הוועדה, לא נמצאה מתאימה.
 2. מנהלת המוסד הקבועה הודיעה על שובה לעבודה, חזרה בה מרצונה לצאת לחל"ת.
 3. בנסיבות אלה יציבות בית הספר תובטח על ידי ניהולו ההמשכי על ידי המנהלת הקבועה, מבלי מעברי ניהול זמניים שיפגעו ביציבות המקצועית של המוסד החינוכי".

16. עד כאן העובדות לכאורה אשר התבררו במסגרת ההליך הזמני; ומכאן נפנה לטענות המבקשת.

17. בבקשתה טענה המבקשת, כי נפלו פגמים מהותיים בהחלטת וועדת היועצים. בכלל זה נטען, כי הטענות שהועלו בפני וועדת היועצים על מערכת יחסי אנוש לקויה של המועמדת, הועלו מבלי שנתמכו בעובדות של ממש. המבקשת טענה כי הפרוטוקול שניהלה וועדת הממליצים, לא שיקפה את המציאות של הדיון בפניה. המבקשת טענה עוד, כי עמדת הרוב בוועדת היועצים הדוחה את המועמדת היחידה למכרז "נגועה בשיקולים זרים היורדים לשורשו של העניין המצדיקים את התערבותו של בית הדין" פסקה 62 לבקשה.

18. על רקע זה סבורה המבקשת, כי יש מקום למתן צו עשה זמני על מנת "למנוע מצבים בהם וועדה מחליטה החלטות שרירותיות, ללא כל בסיס ושחר. על מנת למנוע פגיעה בשם הטוב של המועמדת. על מנת למנוע הישנות מקרים מסוג זה. ובעיקר לשמור על אמינותה של המערכת העירונית כלפי אותם מורים מנוסים מקצועיים, משכילים וישרי דרך" סעיף 72 לבקשה.

19. אין בידינו לאמץ את הדעה על פגמים מהותיים בהחלטת וועדת היועצים. לעניין זה די להפנות לעובדות לכאורה לעיל, בהן עולה כי דעת הרוב בוועדת היועצים על אי התאמתה של המועמדת למשרת מנהלת בית הספר, נפלה רק לאחר שהוזמנה המועמדת בפניה, והטענות לעניין הבעייתיות במערכת יחסי האנוש שמקיימת המועמדת עם אנשי צוות ההוראה, הופנו כלפיה.

20. נוסיף עוד, כי הטענות על יחסי אנוש בעייתיים אשר הופנו כלפי המועמדת, הועלו על ידי בעלי תפקיד אשר תפקידם מחייב אותם לעקוב ולהעריך את תפקוד המועמדת, בפרט המפקחת על בתי הספר היסודיים בקריית-גת. מכאן שלא ניתן לפטור את הטענות אשר הועלו על ידי הגורם המוסמך, כטענות סרק חסרות בסיס. למען הסדר הטוב נציין את העמדה המאוזנת של המפקחת על בתי הספר היסודיים בקריית-גת, המתייחס למידת ההתאמה והתפקוד של המועמדת כפי שעלו בישיבת וועדת היועצים ביום 1.8.2012 וצוטטו בפסקה 9 להחלטה זו.

21. עוד נציין, כי בישיבת וועדת היועצים שהתקיימה בנוכחות המועמדת (הישיבה מיום 9.8.2012), הועלו ההשגות בפני המועמדת עצמה וזו האחרונה, לא ביקשה להתעמת מול אותן טענות, מעבר לנטען בישיבה. כך נפנה לפרוטוקול וועדת היועצים מיום 8.9.2012:

"יהודית: את ממוקדת מטרה – בדרך את לא רואה את "החללים" שאת מפילה בדרך ויש חובה לשלב את מערכת יחסי האנוש בתוך המטרה, את צריכה לעבוד על התקשורת הבין אישית.

ורדית: אני תמיד מוכנה ללמוד, לוקחת לתשומת ליבי את הנאמר, התנתקתי כדי לעשות חשיבה, יש קולות אחרים בבית הספר, אני רואה את התהליכים בהובלת ניסוי ולא רק בתוצאה והמשימה. אני רואה בכל דבר איזה אתגר, הזדמנות, הניהול בשנה זו יכול לעשות את ההתנסות עם האנשים, מקווה שתחשבו כמוני, מכבדת כל החלטה שתתקבל." נספח ב' להודעת המשיבה 1 מיום 23.9.2012.

לפיכך לא ניתן לשמוע את המבקשת הטוענת כי הטענות שהועלו על יחסי אנוש לקויים של המועמדת הן טענות סרק, מקום שהמועמדת עצמה לא ביקשה להתעמת מעבר לנטען בפניה, עם אותן טענות.

22. מהמקובץ עולה כי המלצת וועדת היועצים (בדעת רוב) התגבשה בהליך תקין במסגרתו הועלו ההשגות בפני המועמדת ועל בסיס נימוקים ענייניים, שיקול של יחסי אנוש שה וא בבסיס ההתאמה לתפקיד ניהול.

23. יש לדייק כי ההליך בפני וועדת היועצים הוא הליך מקדים, מקום שהסמכות למינוי מנהל מסורה למנכ"לית משרד החינוך. בענייננו, עמדת מנכ"לית משרד החינוך הייתה שלא למנות את המועמדת, הגב' ורדית לוי, לתפקיד ניהולי זמני - הן לאור המלצת וועדת היועצים, והן לאור העובדה כי המנהלת הקבועה הסכימה לחזור בה מכוונתה לממש את זכותה לשבתון, ולפיכך בנסיבות שנוצרו "יציבות בית הספר תובטח על ידי ניהולו ההמשכי על ידי המנהלת הקבועה, מבלי מעב רי ניהול זמניים שיפגעו בניהול המקצועי של המוסד החינוכי".

24. שיקול זה בדבר "הבטחת יציבות בית הספר" ולשם כך "הימנעות ממעברי ניהול זמניים" הוא שיקול ענייני וסביר. שיקול אשר גובר על אינטרס ההסתמכות של המועמדת למכרז ניהול זמני של בית הספר, שהרי עצם הגשת מועמדות למכרז איננה מעניקה למועמד זכות לתפקיד אליו ניגש. אשר על כן, במציאות שנוצרה בעקבות פניית משרד החינוך למנהלת הקבועה שנענתה בחיוב, לחזור בה מהרצון לממש את זכותה לשבתון לשנת הלימודים תשע"ג – אין להתערב בהחלטת מנכ"לית משרד החינוך שבפנינו.

25. יוצא מכאן כי בטענות המבקשת על שיקולים זרים בבסיס ההחלטה הדוחה את מועמדותה של הגב' ורדית לוי לתפקיד ניהול זמני של בית הספר, אין ממש.

26. די באמור לעיל כדי להביא לדחיית הבקשה לסעד זמני. בשולי הדברים רק נוסיף את הדברים הבאים:

אין ללמוד מהעדר תגובה של הגב' יפה בן דוד, המשיבה 8, נציגת ארגון המורים, כהסכמה לטענות העובדתיות העולות בבקשה, מקום שהבהירה הגב' בן דוד כי הבקשה והחלטת בית הדין מיום 23.8.2012, לא הומצאו לידיה.

בדיון שהתקיים בפנינו ביום 20.9.2012, התייחסה הגב' גור, העדה מטעם המבקשת, לאי דיוקים כביכול שנפלו בפרוטוקול הדיון – יוזמה של הוועדה למנהלת הקבועה לחזור בה מיציאתה לשבתון, וההתייחסות למידת חוסר הנוחות של מורי בית הספר למועמדתה של הגב' ורדית לוי כמנהלת (הגב' גור טענה כי בוועדה נציגת ארגון המורים טענה שבין 50 ל-60 אחוז ממורי בית הספר סבורים שאין למנות את הגב' ורדית לוי כמנהלת, בשל יחסי אנוש לקויים, בעוד שבפרוטוקול הוועדה נכתב שמדובר באחוז לא מבוטל (ראה: עמ' 3 לפרוטוקול מיום 20.9.2012 שורות 13-17). בטענות אלה אין כדי לפסול את הפרוטוקול מהיותו משקף את עיקרי הדברים שעלו בישיבת וועדת היועצים מיום 1.8.2012. אשר על כן אין בכוחן של טענות המבקשת על פגם בפרוטוקול, להביא לאיון ההליך בפני וועדת היועצים. זאת בפרט כאשר ההחלטה בוועדת היועצים על אי התאמתה של המועמדת לתפקיד ניהולי, התקבלה רק לאחר שמיעת המועמדת בישיבה השניה בנוכחות המועמדת מיום 9.8.2012.

הטענות לעניין הצורך להכשיר עתודה ניהולית מתאימה, שהועלו לאורך הבקשה ובסיכומי המבקשת, אינן שיקול לקבלת מועמד אשר לדעת וועדת היועצים איננו מתאים למשרה הניהולית. נחזור ונציין, כי עצם העובדה כי המועמד הוא מועמד כשיר למשרה ואפילו מועמד יחיד, איננה מחייבת את הגוף המחליט לקבל את המועמד למשרה. נדגיש כאן, כי קשת השיקולים והיקף שיקול הדעת של המעביד בעת קבלת ההחלטה על קבלת עובד לעבודה, שונה ורחבה משיקול הדעת של המעביד בפיטורי עובד. מכאן שאין לקבל את ההשוואה שעושה המבקשת בין ההחלטה על הפיטורים, לבין ההחלטה שגיבשה ווע דת היועצים, האומרת כי המועמדת איננה מתאימה לעת הזאת, למשרת הניהול.

עמדת המשיבה 1 האומרת כי גם אם נפל פגם בהליך בפני וועדת היועצים ובהחלטת מנכ"לית משרד החינוך – אין בית הדין רשאי להורות על מינויה של המועמדת למשרת ממלא מקום מנהלת בית הספר, אלא להבדיל, להחזיר את הדיון לגורם המוסמך – מקובלת עלינו. עם זאת, לאור התוצאה אליה הגענו, לא ראינו צורך להזדקק בהרחבה לעמדה זו של המשיבה 1.

לבסוף נציין, כי אין בדעתנו להזדקק לכל אותן טענות לעניין זכות העמידה שהעלתה המשיבה 1, כמו גם לזכותה של המבקשת לבקש סעד עשה זמני – בהתחשב במסקנה שגיבשנו.

27. סוף דבר הבקשה נדחית. משנדחתה הבקשה, תשלם המבקשת למשיבה 1 הוצאות בסך של 3,500 ₪; וזאת תוך 30 יום מהיום. ככל שלא ישולמו ההוצאות, יתווסף לסכום האמור הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

המשיבים יגישו כתב הגנה, תוך 30 יום מיום המצאת החלטה זו לידם.

הודעה על מועד הדיון המקדמי בתובענה העיקרית, תשלח לצדדים על ידי המזכירות.

ניתנה היום, ו' חשון תשע"ג, 22 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.

נציג ציבור עובדים
גב' פסה מרקוביץ

משה טוינה, שופט

נציג ציבור מעבידים
מר שמעון לוי


מעורבים
תובע: נציגת עובדים – הגב' פסה מרקוביץ
נתבע: משרד החינוך
שופט :
עורכי דין: