ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורם פרי בע"מ נ חברה לפיתוח ובנק אוצר :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 170415/08

בתיק עיקרי: א 038616/08

בפני:

כב' השופטת בלהה טולקובסקי

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

יורם פרי בע"מ ח.פ. 513570812

המבקשת

נ ג ד

1. חברה לפיתוח תל אביב בע"מ

2. בנק אוצר החייל בע"מ

המשיבות

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה:

1. ניתן בזאת צו מניעה זמני ארעי כמבוקש שתוקפו עד שיבוטל ע"י החלטה אחרת.

צו זה יפקע במידה ולא יומצאו הערבויות הבאות תוך יומיים (48 שעות) מהיום:

א. התחייבות עצמית של המבקשת ללא הגבלה בסכום להבטחת פיצוי המשיבות על כל נזק שייגרם למשיבות כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ב. ערבות צדדים שלישיים (שאינם תאגיד ובכלל זה חברה בע"מ), מוגבלת עד לסך 35,000 ₪ להבטחת פיצוי המשיבות על כל נזק שייגרם למשיבות כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ג. פיקדון כספי במזומן בסך של 25,000 ₪ או ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בלתי מוגבלת צמודה ליוקר המחייה על הסך האמור, כעירבון להבטחת פיצוי המשיבות על כל נזק שייגרם למשיבות כתוצאה ממתן הצו אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ד. היות ותוקפה של הערבות עד ליום 7.4.09, איני מורה בשלב זה, על הארכת תוקף הערבות.

2. הדיון במעמד שני הצדדים נקבע ליום 17.8.08, שעה 09:00, בפני שופט תורן.

3. ב"כ המבקשת יודיע למשיבות על החלטה זו וימסור לה/ם העתק ממנה יחד עם כל מסמכי הבקשה והעתק כתב הערבות, במסירה אישית תוך יומיים (48 שעות) מהיום.

ניתנה היום, 4.8.2008, בהעדר הצדדים.

_______________________

בלהה טולקובסקי, שופטת

הצו מותנה באישור המזכירות על הפקדת הערבויות.

אישור

אני הח"מ, מזכיר/ה אזרחית, מאשר/ת כי האמור בסעיף 1 לעיל בוצע וההתחייבויות נחתמו ונמסרו.

___________________ _________________________

תאריך מזכיר/ה