ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נורטקון נ יצחק גולדמן :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 170409/08

בתיק עיקרי: א 038612/08

בפני:

כב' השופטת בלהה טולקובסקי

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

חברת נורטקון בע"מ

המבקשת

נ ג ד

יצחק גולדמן

המשיב

החלטה

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה:

1. ניתן בזאת צו מניעה זמני ארעי כמבוקש שתוקפו עד שיבוטל ע"י החלטה אחרת.

צו זה יפקע במידה ולא יומצאו הערבויות הבאות תוך יומיים (48 שעות) מהיום:

א. התחייבות עצמית של המבקשת ללא הגבלה בסכום להבטחת פיצוי המשיב על כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ב. ערבות צדדים שלישיים (שאינם תאגיד ובכלל זה חברה בע"מ), מוגבלת עד לסך 100,000 ₪ להבטחת פיצוי המשיב על כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ג. פיקדון כספי במזומן בסך של 30,000 ₪ או ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בלתי מוגבלת צמודה ליוקר המחייה על הסך האמור, כעירבון להבטחת פיצוי המשיב על כל נזק שייגרם למשיב כתוצאה ממתן הצו אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

2. הדיון במעמד שני הצדדים נקבע ליום 13.8.08, שעה 10:00, בפני שופט תורן.

3. ב"כ המבקשת יודיע למשיב על החלטה זו וימסור לו העתק ממנה יחד עם כל מסמכי הבקשה והעתק כתב הערבות, במסירה אישית שתבוצע תוך 48 שעות, ממועד הפקדת הערבויות.

ניתנה היום, 4.8.2008, בהעדר הצדדים.

_______________________

בלהה טולקובסקי, שופטת

הצו מותנה באישור המזכירות על הפקדת הערבויות.

אישור

אני הח"מ, מזכיר/ה אזרחית, מאשר/ת כי האמור בסעיף 1 לעיל בוצע וההתחייבויות נחתמו ונמסרו.

___________________ _________________________

תאריך מזכיר/ה