ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מ. מ. טורעאן נגד פתחי סבאח :


בפני כבוד הרשם אפרים צ'יזיק

מבקשים

מ. מ. טורעאן

נגד

משיבים

פתחי סבאח

החלטה

עניין זה הועבר כעת לטיפולי, לאור פרישתה של כבוד הרשמת ( בדימוס) ש. פומרנץ.

בתיק זה נתקיים דיון בבקשה לביטול פסק דין, ואף הוגשו סיכומי טענות, ואולם לאור חלוף הזמן ממועד פרישתה של כבוד הרשמת פומרנץ, ולאור הוראות סעיף 15 ( א) לחוק בתי המשפט ( נוסח משולב) תשמ"ד 1984, נבצר ממנה ליתן ההחלטה במסגרתו של הליך זה.

לפי דנ"א 21/89, אורית כהן נ' אושיות חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מה (3) 499, בעמ' 508:

"משנכנס השופט לדון לגופם של דברים והחל בשמיעת ראיות - החלפתו בשופט אחר, אך ורק משום שתמה תקופת כהונתו, אינה רצויה כלל ועיקר ועלולה היא ליצור בעיות קשות ולגרום לתקלות לא רצויות ולעינוי הדין. לפיכך הדין הוא, ששופט שהחל בדיון במובן הנ"ל יסיים את הדיון שהחל בו, אלא אם כן נמנע הדבר ממנו, שאז, ורק אז, יוכל להמשיך בדיון - בתנאים מסוימים - שופט אחר וגם לסיימו ( לשאלה אימתי יוגדר שופט כמי שנמנע ממנו להמשיך בדיון ראה: על"ע 11/86 [3]). במקרה כזה, משנמנע מהשופט להמשיך, מסורה בידי השופט המחליף הסמכות להחליט, אם מבכר הוא להמשיך את הדיון מן השלב אליו הגיע קודמו או שמוצא הוא לנכון לשמוע את העדויות מחדש ( תקנה 177לתקנות סדר הדין האזרחי, רע"א 79/89 [2] הנ"ל; י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי ( אמינון, מהדורה 6, בעריכת ש' לוין, 1990) 481). ראוי ומקובל במקרים כאלה שהשופט יגבש החלטתו לאחר שישמע טענות בעלי הדין בעניין. לא למותר לציין, כי השאלה אותה ישווה לנגד עיניו השופט המחליף בעומדו להחליט בין שתי האפשרויות דלעיל היא, אם בכוחו ליתן פסק-דין לאחר שיירד לעומקה של המחלוקת בין הצדדים (ראה ע"א 387/74 [4], בעמ' 357), ובכלל זה, אם יוכל לבסס מימצאים עובדתיים בדוקים על-פי עדויות שנשמעו לא לפניו אלא לפני שופט אחר, ושלו אישית לא הייתה ההזדמנות להתרשם מהן. רק אם יהיה משוכנע שהוא מסוגל לכך, יוכל להמשיך בדיון מהשלב אליו הגיע."

בנסיבות הענין, הצדדים יודיעו בתוך 14 ימים מהיום, עמדתם בנוגע לשאלת מתן ההחלטה ללא שמיעת הצדדים.

בהיעדר הודעה כאמור, אראה את הצדדים כמי שאינם מתנגדים למתן החלטה בבקשה התלויה ועומדת, ללא השלמת טיעון וללא שמיעת הצדדים בפני, אלא על בסיס כתבי הטענות המצויים בתיק.

ת.פ. ליום 10.11.2012.

ניתנה היום, ו' חשון תשע"ג, 22 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מ. מ. טורעאן
נתבע: פתחי סבאח
שופט :
עורכי דין: