ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תנועת גיל הזהב נגד ראש הממשלה :

בג"ץ 5270/07 - ג'

העותרת:
תנועת גיל הזהב

נ ג ד

המשיבים:
1. ראש הממשלה

2. שר האוצר

בקשה לעיון חוזר בבקשה לפטור מאגרה

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפניי בקשה לעיון חוזר.

1. העותרת הגישה בקשה לפטור מאגרה, בה טענה כי הינה עמותה ללא כוונת רווח, שתכליתה שיפור חייהם של הקשישים בישראל. נטען כי אין ברשות העותרת האמצעים הנדרשים לשכור את שירותיו של עורך דין לצורך ייצוגה בעתירה. ביום 26.6.2007 החליטה כבוד הרשמת ש' ליבוביץ לדחות את הבקשה, מן הטעם שלא צורפו לה אסמכתאות כלשהן שעשויות לשפוך אור על מצבה הכלכלי של העותרת וכן משום שלא הובהר מדוע אין באפשרותה להסתייע בחבריה על מנת לממן את תשלום האגרה.

2. העותרת הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטה. כבוד הרשמת ש' ליבוביץ אפשרה לעותרת (ביום 22.7.2007) להשלים את בקשת הפטור על ידי הגשת תצהיר מטעם מייסד העותרת, בו יפרט את הכנסותיו, הוצאותיו ונכסיו, בצירוף תיעוד מלא. כעת פונה העותרת בבקשה לעיון מחדש בהחלטה זו. נטען בה כי מייסד העותרת סבור כי אין להחיל עליו את ההוראות החלות בעניין בקשה לפטור מאגרה על אדם פרטי המגיש עתירה, ולדרוש כי יחשוף לעיני כל את מצבו הכלכלי. ההחלטה בעניין פטור מאגרה לתנועה ציבורית צריכה להתבסס על מטרות התנועה ומהות העתירה, והצהרה של התנועה כי אין לה יכולת כלכלית לשאת בתשלום אגרה, ולא על יסוד השאלה האם יש למייסדה ולחבריה אמצעים לתשלום האגרה.

3. אין בידי לקבל את הבקשה. לפי סעיף 1 לחוק יסוד: משק המדינה, אין לפטור מאגרה או להפחית מסכומה אלא בחוק או על פיו. על פי תקנות בית משפט (אגרות), התשס"ז-2007, רשאי בית המשפט לפטור מבקש מתשלום האגרה, אם "ראה בית המשפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה" (תקנה 14(ג)). עיון בתקנות מעלה כי עצם היותו של העותר גוף הפועל ללא כוונת רווח למען רווחו של ציבור מסויים, או עצם היותה של העתירה "עתירה ציבורית", אין בה כדי להביא לפטור אוטומטי מתשלום אגרה (ראו גם בג"ץ 2753/07 עמותת הרצליה למען תושביה נ' ראובן ריבלין (לא פורסם, 28.5.2007). נמצא, כי גם בעתירות מסוג זה יש לבחון בקשה לפטור מאגרה על פי איזון האינטרסים הקבוע בתקנות, לפיו תנאי מקדמי למתן פטור מאגרה הינו חוסר יכולת כלכלית. על מבקש הפטור ובכלל זה עמותה, מוטל הנטל להוכיח כי אין ביכולתו לשלם את האגרה (ראו, ע"א 8615/06 עמותת איגוד טניס השולחן בישראל נ' רשם העמותות (לא פורסם, 12.8.07)). בבקשה שלפני, כמו בבקשה הקודמת, לא הוצגה תשתית עובדתית מספקת בדבר דלות כלכלית של העותרת. לא הוכחה טענה בדבר חוסר יכולת לשלם את האגרה, המצדיקה היעתרות לבקשה. במצב דברים זה, הבקשה נדחית. האגרה תשולם תוך 10 ימים מעת המצאת החלטה זו, ולא – יימחק ההליך ללא צורך במתן הודעה נוספת.

ניתנה היום, ה' בתשרי תשס"ח (17.9.2007).

גאולה לוין

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: תנועת גיל הזהב
נתבע: ראש הממשלה
שופט :
עורכי דין: