ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פורטל אנט נ י מ שרות עדיף ויורם פורטל :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 170343/08

בתיק עיקרי: הפ 200629/08

בפני:

כב' השופטת בלהה טולקובסקי

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

פורטל אנט

המבקשת

נ ג ד

1. י. מ. שרות עדיף בע"מ

2. יורם פורטל

המשיבים

החלטה

1. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, אני מורה על עיכוב של כל הליכי ההוצל"פ שננקטו ע"י המשיב בגין חובות של החייב, המשיב מס' 2, יורם פורטל, וככל שהם נוגעים למיטלטלין נשוא הבקשה בלבד.

החלטה זו הינה בכפוף להפקדת הערבויות הבאות ותיכנס לתוקף רק לאחר ביצוע הפעולות הבאות:

א. התחייבות עצמית של המבקשת ללא הגבלה בסכום להבטחת פיצוי המשיבים על כל נזק שייגרם למשיבים כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

ב. ערבות צדדים שלישיים (שאינם תאגיד ובכלל זה חברה בע"מ), מוגבלת עד לסך 1,000 ₪ להבטחת פיצוי המשיבים על כל נזק שייגרם למשיבים כתוצאה ממתן הצו, אם יבוטל או יפקע הצו ו/או ייקבע שלא היה מקום לבקשו ו/או תיפסק התובענה.

לא יופקדו הערבויות ולא יקויימו התנאים הקבועים בהחלטה זו, בתוך 5 ימים מהיום,

יבוטלו ההחלטה לגבי צו העיכוב והתנאים לכניסתו לתוקף.

2. החלטה זו תעמוד בתוקפה עד להכרעה בתובענה, או עד להחלטה אחרת, במידה ותינתן.

3. הדיון בתובענה (הוכחות) בנוכחות המצהירים, ייערך במועד שנקבע ע"י המזכירות, לשמיעת ההוכחות בפני שופט הדן בתיקים מסוג זה.

4. ב"כ המבקשת יבצע מסירה אישית של החלטה זו, של התובענה ושל ההזמנה לדיון, למשיבים, תוך 7 ימים מהיום.

העדר תגובת המשיבים ובקשה לביטול הצו תוך חודש ימים מקבלת הבקשה וההחלטה, ייחשבו כהסכמה של המשיבים לעיכוב ההליכים.

ניתנה היום, 4.8.08, בהעדר הצדדים.

בלהה טולקובסקי, שופטת

אישור

אני הח"מ, מזכיר/ת אזרחי מאשר/ת כי ההתחייבות כאמור בסעיף 1 להחלטה נחתמה ע"י המבקש/ים ונמסרה לידי המזכירות האזרחית.

_______________ _________________

תאריך חתימת המזכיר/ה