ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נגד משק שלומוביץ בע"מ :

בפני כבוד השופט משה בר-עם

התובעים

  1. אוסמא אבו סיאם
  2. פאטמה אבו סיאם
  3. מחמוד מוסא אבו סיאם

נגד

הנתבעות

  1. משק שלומוביץ בע"מ
  2. ככל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

בהמשך להחלטתי מיום 18.10.2012, הנני ממנה בתיק זה את ד"ר דני פישר (סוטין 17 תל אביב יפו ; פקס': 03-5229077), כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי בעניינו של התובע 1 (להלן: " התובע").
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט, מיד עם קבלת כתב המינוי, אם ישנה מניעה כלשהיא בקבלת המינוי ובכלל זה, אם קיימים קשרי עבודה מקצועיים בין המומחה לאחד הצדדים, או באי כוחם, או בקשר לתנאים שנקבעו בהחלטה ובכלל זה לעניין המועד שנקבע להגשת חוות הדעת.
המומחה יעיין במסמכים הרפואיים, אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי-הדין, לרבות חו"ד רפואיות מטעמם, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי הנפשי, בגין האירוע מיום 18.8.2009, ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן האם יש קשר סיבתי בין האירוע לבין הנכות בה לוקה התובע?
אם לוקה התובע כיום בנכות יציין המומחה לאיזו תקופה, ומהו שעור אחוז הנכות?
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?
האם יהיה התובע זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים, ומה עלותם המשוערת של הטיפולים, לפי המחירים היום?
מהן מגבלותיו התפקודיות של התובע אם בכלל, במיוחד בשים לב לעבודתו (ככל שאכן עובד).
האם היה התובע בתקופת אי כושר, אם כן, לכמה זמן?
ב"כ בעלי-הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לתובע ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, הנוגעים לעניין שבמחלוקת והמצויים תחת ידיהם. הצדדים רשאים להמציא חו"ד מטעמם. התובע מוותר על סודיות-רפואית, בכל הקשור לבדיקה הרפואית ע"י המומחה. התובעים ימצ יאו המסמכים תוך 15 ימים, הנתבעות ימציאו מסמכיהם תוך 30 ימים נוספים.
שכ"ט המומחה יהיה בגובה 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. בשלב זה, הצדדים יישאו בשכ"ט המומחה בחלקים שווים.
הצדדים יעבירו התשלום, ישירות למומחה, עם קבלת הדרישה מצד המומחה, עם ביצוע התשלום ימסרו הודעה בעניין לבית המשפט. המומחה לא ישחרר את חוות דעתו, עד אשר ישולם לו שכרו.
ב"כ התובעים יפנה למומחה ויעביר לו העתק מהחלטתי זו, באופן מיידי ובמקביל יתאם עימו מועד לבדיקת התובע (לאחר המועד שנקבע להגשת המסמכים הרפואיים) ויודיע לב"כ יתר הצדדים את המועד שנקבע. במידה שהתובע לא יתייצב במועד שנקבע לבדיקה, יודיע על כך המומחה לבית המשפט.
המומחה יגיש לבית המשפט את חוות דעתו תוך 30 ימים, מיום שהגיעו לידיו כל המסמכים ותוצאות הבדיקות שדרש, בצירוף בקשה לתשלום שכ"ט. ככל שלא תוגש חוות הדעת במועדה, יעדכן התובע את בית המשפט במצב חוות הדעת ובמועד המשוער להגשתה.
הצדדים יהיו רשאים לפנות בשאלות הבהרה למומחה תוך 14 יום מיום קבלת חוות דעת. המומחה מתבקש להשיב על שאלות ההבהרה תוך 14 יום מיום קבלתן. צד שלא יפנה בשאלות ההבהרה, עד למועד שנקבע, יראה כמי שוויתר על כך.
לעיון ולמעקב אחר השלמת חו"ד ליום 3.2.2013.
המזכירות תמציא עותק החלטה זו לצדדים ולמומחה .

ניתנה היום, ה' חשון תשע"ג, 21 אוקטובר 2012, בהעדר הצדדים.

Lost connection to MySQL server during query