ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ויקטור צמח נגד טי.אי. סי. בע''מ :

בש"א 1758/06

המערער:
ויקטור צמח

נ ג ד

המשיבים:
1. טי.אי. סי. בע''מ

2. פורמלי צ.עלא בע''מ

ערעור על החלטת הרשמת ש' ליבוביץ מיום 6.2.06 בבש"א 598/06

בבית המשפט העליון

פסק-דין

ערעור על החלטת כבוד הרשמת ש' ליבוביץ, אשר דחתה את בקשת המערער להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, אשר דחה את ערעורו של המערער על פסק דינה והחלטתה של רשמת בית משפט השלום בהרצליה.

  1. אלה העובדות הצריכות לעניין: המשיבה תבעה את המערער בסדר דין מקוצר בבית משפט השלום בהרצליה. נשוא התביעה היה כתב ערבות לשיק אשר נחתם על ידי המערער והשיק חולל לאחר מכן. המשיבה, שהשיק הוסב לטובתה, תבעה את המערער על פי כתב הערבות. בית משפט השלום קיבל את תביעת המשיבה, ודחה את בקשת המערער לרשות להתגונן. המערער ערער על פסק דינו של בית משפט השלום, וערעורו נדחה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בית המשפט המחוזי קבע כי אל לו להתערב בקביעותיה העובדתיות של הערכאה קמא, משקביעות אלו מבוססות על התרשמות ישירה מן העדים, ולא עולה מהן טעות בולטת המצדיקה התערבות. בית המשפט המחוזי המשיך וקבע כי הממצאים העובדתיים תומכים גם במסקנה המשפטית, אליה הגיעה הערכאה הדיונית מכיוון שלפי הדין הערבות השטרית היא סחירה וצמודה לשטר. פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן בתאריך 28.11.05 והומצא למערער בתאריך 7.12.05.
  2. בתאריך 18.1.06 הגיש המערער בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בבקשתו, טען המערער כי בשל אשפוזה של אשתו ובשל מחלתו שלו, לא יכול היה לטפל כראוי בעניין הגשת בקשת הערעור. עוד טען, כי פנה אל הלשכה לסיוע משפטי לשם הגשת הבקשה לרשות ערעור, אך עורכי הדין שמונו לטפל בעניינו ביקשו להתפטר מהייצוג בטענה שאינם מתמצאים בענייני ארנונה. לפיכך, טען המערער כי דרושים לו ימים נוספים עד שימונה לו עורך דין אחר מטעם הלשכה שיוכל לטפל בעניינו.
  3. כבוד הרשמת ליבוביץ דחתה את הבקשה להארכת מועד. היא קבעה כי הבקשה הוגשה באיחור של עשרה ימים, והמערער לא נתן טעם מיוחד המצדיק הארכת מועד כנדרש בדין; הטענה בדבר מחלת רעייתו של המערער לא נתמכה במסמכים כלשהם; אשר לטענה בדבר מחלת המערער, מהחומר הרפואי עולה כי הוא שהה פחות מיום בבית החולים, ועל אישור מנוּחה בן עשרה ימים שניתן לו בידי רופא נאמר בפירוש כי הוא אינו תקף לצורך מוסדות משפטיים, ומטענותיו של המערער עצמו עולה כי מצבו הרפואי לא מנע ממנו מלקבל סיוע משפטי באותה תקופה ומלהגיש את בקשת רשות הערעור במועד או, למצער, להגיש בקשה להארכת מועד במסגרת הזמן הנתונה לכך. לבסוף, לענין הטענה בדבר דרך התנהלות הלשכה לסיוע משפטי, קבעה הרשמת כי אין ממש בטענת המערער לפיה עורכי דין בלשכה לא לקחו על עצמם את ייצוגו של המערער בשל אי בקיאותם בענייני ארנונה. המדובר היה בהליך אחר שאינו קשור להליך זה כלל, העוסק בערבות לשטר, ובענין הנדון לפנינו התעכב הייצוג עקב מחדלו של המערער לספק ללשכה את המסמכים הרלבנטיים הנדרשים, אף שקיבל תזכורות חוזרות בקשר לכך. הרשמת הוסיפה בהחלטתה כי סיכויי הערעור לגופו קלושים, בהיותם ערעור בגלגול שלישי על ממצאים עובדתיים שאין בו שאלות החורגות מעניינם הצר של הצדדים. לבסוף היא העירה כי המערער מנהל הליכים רבים בבית משפט זה, וחזקה עליו כי ידועה לו מסגרת הזמנים הקבועה בדין להגשת בקשת רשות לערער, ומכל מקום, תשומת לבו הוסבה לכך במפורש במכתב מאת הלשכה לסיוע משפטי, אשר נשלח יומיים לפני תום המועד להגשת בקשת רשות הערעור.

על החלטה זו של הרשמת הוגש הערעור שלפני.
4. המערער חוזר על טענתו כי מצבו הבריאותי ומצבו הכלכלי אינם שפירים. עוד הוא טוען, כי הרשמת לא קיימה דיון בעל-פה לפני שהכריעה בעניינו, וכי בקשתו להגיב לטענות המשיבה לא נענתה.
דין הערעור להידחות
5. הטעמים שהעלה המערער להצדקת האיחור בהגשת הבקשה לרשות ערעור אינם עומדים במבחן, והם פורטו ונותחו בהחלטתה המפורטת של הרשמת. טיעוניו של המערער בענייני בריאות אינם משכנעים באמיתותם, ומכל מקום, אינם מהווים הסבר משכנע לאיחור שחל; גם הטעמים שהובאו בענין ייצוג המערער בידי הלשכה לסיוע משפטי נתבררו כבלתי אמינים, והמשקל המצטבר מטיעוני המערער מצביע על כך שהטעמים שהציג לתמיכה בבקשתו אינם ראויים לאימון, ואילו טעמים ראויים, שלגוף העניין, לא הועלו.
טענתו של המערער כי לא נתאפשר לו להגיב לטענות המשיבה אף היא דינה להידחות. הבקשה לרשות תגובה הוגשה יום לאחר מתן החלטת הרשמת. על פי תקנה 465 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן – התקנות), בית משפט רשאי להכריע בבקשת ביניים בערעור גם ללא מתן שהות למבקש להשיב לתגובת המשיב (רע"ע 9785/02 ירקוני נ' BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION, תק-על 2003(1) 1266, פסקה 5; ע"א 4487/03 קירשנבוים נ' שיפטן, תק-על 2003(2) 3939). על בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור חל דין זה.

6. אשר לטענת המערער כי לא התקיים דיון בעל פה בעניינו – על פי תקנה 465 לתקנות, לבית המשפט שיקול דעת להחליט אם לקיים דיון בעל פה או להסתפק בבקשות בכתב (רע"א 2508 מתן י. מערכות תקשורת ואיתור בע"מ נ' מילטל תקשורת בע"מ, פד" נג(3) 26, 36-7). לא מצאתי פגם בהחלטת כבוד הרשמת להכריע בבקשה שלפניה על סמך הטיעונים שבכתב שהונחו לפניה.
הערעור נדחה.
ניתן היום, ז' בתשרי תשס"ח (19.9.07).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: ויקטור צמח
נתבע: טי.אי. סי. בע''מ
שופט :
עורכי דין: