ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אילן בדיחי נגד הנהלת בתי המשפט :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 015107/06

בתיק עיקרי: 015107/

לפני:

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

תאריך:

28/11/2008

בעניין:

אילן בדיחי

התובע

נ ג ד

הנהלת בתי המשפט

הנתבעת

נ ג ד

חגית בדיחי (כספי)

צד שלישי

החלטה

בפני בקשה של צד ג', לחייב את התובע בתיקון כתב התביעה שהוגש על ידו כנגד הנתבעת, בהשמטת סעיפים הנוגעים לפעולות או למחדלים של צד ג'. זאת לאור פסק דין חלוט שניתן בהסכמת התובע וצד ג', ביום 21.11.07 בתמ"ש 14275/97 (במאוחד עם תיקים אחרים) לסיום הסכסוך ביניהם (להלן-"פסק הדין").

בהחלטתי מיום 18.6.08, הוריתי לתובע להודיע אילו סעיפים בכוונתו לתקן בכתב התביעה, אף שלא חייבתי אותו בתיקון, לאור פסק הדין והודעת בא כוחו, שניתנה במסגרת דיון בע"א 1009/08 שהתקיים בעניינו ובעניין צד ג', כי תמחקנה מכתב התביעה טענותיו כנגד צד ג', "אם קיימות טענות כאלה", כדברי בא כוחו.

בסופו של יום, הגיש התובע כתב תביעה מתוקן, אשר נטען ע"י צד ג' והנתבעת, כי נותרו בו טענות המכוונות או נוגעות לפעולות או מחדלים, של צד ג'.

כפועל יוצא, עומדת הנתבעת על זכותה למשלוח הודעת צד ג' .הודעה מתוקנת לצד ג' הוגשה ביום 3.11.08.

מהשתלשלות זו של הדברים, אני למדה, כי לא צלח גם ניסיון כב' בית המשפט במסגרת ע"א 1009/08, להביא לסיום הסכסוך בין התובע לצד ג'. יוער, כי לא הובא בפני ע"י התובע או צד ג', עידכון בדבר תוצאות ההליך בע"א 009/08 , אף שב"כ צד ג' הגיש את הפרוטוקול וההחלטה מתיק זה מראשיתם של הדיונים, ככל שהיו רלוונטיים לתיק שבפני.

משנותרה מחלוקת, אם תוקן כתב התביעה ביחס לטענות כנגד צד ג', שהוא בעל דין לכל דבר ועניין כאמור בתקנה 221 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984ולא ניתנה החלטה המחייבת את התובע לתקן את כתב התביעה, חוזר צד ג' וטוען לקיומו של מעשה בי-דין לנוכח כתב התביעה המתוקן.

לפיכך, על מנת לייעל את הדיון בבקשה, אני מורה לצד ג' להגיש את טיעונויו בתמיכה לבקשה, בדרך של סיכומים בכתב שיוגשו תוך 10 ימים .

התובע יגיש את סיכומיו תוך 10 ימים לאחר קבלת סיכומי צד ג'.

בכך יתייתר הצורך בקיום דיון בבקשה במעמד הצדדים, וההחלטה בשאלה שהיא משפטית בעיקרה, תינתן בהתייחס לכתבי בי-דין שיונחו בפני.

נקבע לעיון ליום 27.12.08 .

עותק ההחלטה יישלח לב"כ הצדדים.

ניתנה היום א' בכסלו תשס"ט (28 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

ליפשיץ-פריבס מרים, שופטת