ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אוחנה נגד שחף :

5


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

א 002835/05

בפני:

השופט יעקב שפסר - סגן נשיא

תאריך:

28/11/2008

בעניין:

1 . אוחנה עפרה

2 . אוחנה צ'רלי

ע"י ב"כ עו"ד

עמית אילן

התובעים

נ ג ד

1. רמי שחף

2. גזינה שחף

ע"י ב"כ עו"ד

רפי בוקר

הנתבעים

פסק דין

תביעה כספית בסדר דין מהיר, לסילוק יד ולתשלום סך של 35,061 ש"ח, בגין הפרת הסכם מיום 16.9.99 למימוש זכויות בניה בבית משותף בו שכנים הצדדים זל"ז (התובעים מחזיקים בשתי דירות כשאחת מהן מעל דירת הנתבעים, בבנין בן שתי קומות בעל 4 יח"ד בסה"כ), ולפיו טוענים התובעים, כי בניגוד למוסכם, לא הסירו הנתבעים מבנים המפריעים לבניה ולא פעלו בהתאם למחויבותם לבנייה המוסכמת, דבר שחייב את התובעים לעשות כן במקומם (בהסכמתם ובהבטחה לשיפויים). בנסיבות אלה תובעים התובעים מחצית עלויות הבניה וההוצאות ההקפיות הכרוכות בה (כגון חוו"ד שמאי, פרסום, הוצאות מדידה ותכניות בניה עריכת ההסכם וכו').

כן טוענים התובעים כי הנתבעים הקימו על גג הבית אנטנה, דודי שמש וארובה, וכן העבירו צנרת, סגרו את השטח המשותף ובנו מחסן שלא כדין ובאופן חד צדדי, תוך הפרת זכויות בניה השייכות לתובעים ותוך גרימת נזק לזיפות הגג, אשר בעלות תיקונו נשאו התובעים.

בשל כל האמור נתבעים הנתבעים לסילוק יד ולהחזר הוצאות התובעים.

הנתבעים כופרים בנטען כנגדם. תמצית טענותיהם היא, כי עלות הבניה כולה לרבות ההוצאות הנדרשות לפינוי חלות על פי ס' 4 להסכם על התובעים (דבר אותו מכחישים התובעים ומפנים לס' 3 לאותו הסכם), כי העלויות מוגזמות שכן הוסכם על השתתפות בהוצאות בניה במחצית הגג בלבד (זה שמעל דירת הנתבעים) ולא במלואו, וכן כי כל העבודות (לרבות הזזת צנרת) נעשו על דעת התובעים ולצרכי בנייתם הם. לגופו של עניין כופרים הנתבעים בחיובם לשלם עלות תשתיות לתובעים, אף אם נעשה בה שימוש להרחבת דירתם שלהם.

באשר להצבת אנטנה, דוד"ש וארובה טוענים הנתבעים, כי לא נדרשה כלל הסכמת התובעים, הן בשל העובדה שהסכמתם לבעלות התובעים בגג התייחסה רק לחלק הבנוי והן בשל העובדה כי המקום בו הונחו אלה, נבנה גם במימונם. כן מכחישים הנתבעים מניעת גישה למוני המים והגז, כשהמחסן הנטען, הוקם באישור כלל דיירי הבית.

בסופו של דבר טוענים הנתבעים כי התובעים חבים להם סך של 4,500 ₪, זאת בגין עבודות שביצעו הנתבעים עבורם (ריתוך, השקיה ושימוש במים וחשמל).

שני הצדדים הגישו תצהירים. כן צורפו מטעם התובעים המסמכים הבאים: הסכם שבין הצדדים, חשבוניות, מכתב שנשלח על ידי הנתבע לתובעת, חוו"ד שמאית, תכתובות בין הצדדים, וצילומים.

לאחר שכשלה הפנייתם של הצדדים להליך גישורי, הועבר התיק לטיפולי, ובמועד שנקבע לשמיעת הראיות הגיעו הצדדים להסכמה, לפיה ישתמש בית המשפט בסמכותו ויתן פסק דין לפשרה על סמך החומר שהונח בפניו, לאחר סיכומים קצרים ובלא צורך במתן נימוקים, זאת בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נ"מ) תשמ"ד – 1984. אציין כי נוכח מהות העניין והיותם של הצדדים שכנים הממשיכים לגור זה לצד זה, תקוותי, כי חיסול המחלוקת בתיק זה תהווה אף פתח, ליצירת יחסי שכנות טובה, מעתה ואילך בין הצדדים.

לאחר שעיינתי, איפוא, בכתבי הטענות, בתצהירים ובנספחיהם, הנני מחייב את הנתבעים, כדלקמן:

1. לשלם לתובעים סך 22,500 ₪ לסילוק תביעתם. הסכום האמור ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למלוא תשלומו בפועל.

2. לאפשר גישה חופשית של התובעים לחצר המשותפת, לרבות ובעיקר למוני החשמל, המים והביוב.

3. לסלק פסולת וגרוטאות, ככל שהונחו כאלה בחצר המשותפת.

המזכירות תמציא עותק פסק הדין לב"כ הצדדים.

זכות ערעור תוך 45 יום מהמצאת פסק הדין.

ניתן היום א' בכסלו, תשס"ט (28 בנובמבר 2008) בהעדר הצדדים.

יעקב שפסר, שופט

סגן נשיא