ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פסטרנק נגד המאגר בע"מ - חברה לב :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 048925/06

בפני:

כב' השופטת ח. וינבאום וולצקי

תאריך:

04/08/2008

בעניין:

פסטרנק משה

ע"י ב"כ עוה"ד עמירם מגן

התובע

נ ג ד

המאגר הישראלי חברה לבטוח ("הפול")

ע"י ב"כ עוה"ד ג. ערד ו/או א. ברטוב

הנתבעת

החלטה

1. עד מועד כתיבת החלטתי זו לא הודיעו הצדדים עמדתם להצעת הפשרה שהועלתה. משכך ראיתי להורות על הגשת ראיות ומוצגים כדלקמן:

2. התובע יגיש עדויותיו הראשיות בתצהירים עד ליום 1.11.08 עם העתק ישירות לצד שכנגד.

3. הנתבעת תגיש עדויותיה הראשיות בתצהירים בתוך 60 ימים מיום קבלת עדויות התובע ותעביר העתק לצד שכנגד.

4. הצדדים יגישו תיקי מוצגים ובהם כל המוצגים שבדעתם להגיש.

אי הגשת תצהירים אינה פוטרת מהגשת תיק מוצגים, ככל שאותו צד מבקש לסמוך על מסמכים.

5. תצהירי חוקרים, ככל שיהיו יוכנו בתוך המועד הקבוע להגשת העדויות אך יוגשו בתום הבאת עדויות התביעה.

תצהירי חוקרים יובאו לישיבת קדם משפט הבאה לעיונו של בית משפט בלבד.

6. עדים אשר אינם בשליטת הצדדים תוגש לגביהם בקשה מתאימה בתוך המועד הקבוע להגשת העדויות. זאת לרבות בקשות לתעודות עובד ציבור.

7. קדם משפט יתקיים ביום 26.1.09 שעה 09:30.

8. המזכירות תעביר העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ג' באב, תשס"ח (4 באוגוסט 2008) בהעדר הצדדים.

ח. וינבאום וולצקי, שופטת

הדסה/קלדנית