ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דוד בן דוד נגד מדינת ישראל :

בש"פ 8353/07

העורר:
דוד בן דוד

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

ערר על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים בב"ש 9530/07 שניתנה ביום 20.5.07 על ידי כבוד השופט צ' זילברטל

בשם העורר: עו"ד רפי בלושטיין
בשם המשיבה: עו"ד ג'ויה שפירא

החלטה

זהו ערר על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט צ' זילברטל) מיום 20.5.2007 אשר דחה ערר שהגיש העורר על החלטתו של בית משפט השלום בירושלים המורה על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

1. העורר עומד לדין בבית משפט השלום בירושלים בעבירות של גניבת רכב, החזקת נכס החשוד כגנוב והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. על פי האישום הראשון, ביום 8.4.2007 סמוך לשעה 2:00 בלילה גנב העורר ברחוב שח"ל בירושלים, יחד עם אחר שזהותו אינה ידועה, רכב מסוג פיאט אונו (להלן: הרכב). העורר נהג ברכב ומשהבחין בקצין משטרה שנסע מולו ברכב משטרתי המשיך לנהוג כרגיל, אך לאחר שחלף על פניו של קצין המשטרה הגביר את מהירות הנסיעה ונהג בפראות ברכב תוך שהוא חוצה רמזור אדום. כעבור זמן קצר התנגש הרכב בשיחים והעורר נתפס בקרבת מקום. על פי האישום השני, ביום 4.4.2007 החזיק העורר בשבעה טלפונים סלולאריים החשודים כגנובים. משביקשו שוטרים לערוך חיפוש בבית חברתו שלח העורר את בנה בן העשר של החברה להסתיר מחוץ לבית שקית ובה הטלפונים החשודים כגנובים. העורר סירב לפתוח את הדלת לשוטרים שבאו לבצע את החיפוש, אך בחיפוש שנערך במקום נמצאו גם מקדחה, מברגה ומכשיר טלפון נייד נוסף החשודים כגנובים.

2. עם הגשת כתב האישום עתרה המשיבה למעצרו של העורר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו ובהחלטתו מיום 22.4.2007 נעתר בית משפט השלום בירושלים (כבוד סגן הנשיא ר' שמיע) לבקשה בקובעו כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת העבירות המיוחסות לעורר. את מסקנתו זו ביחס לאישום הראשון ביסס בית משפט השלום על שורה של ראיות שנאספו בתיק החקירה בהקשר זה ובהן: דיווח שנמסר למוקד המשטרה על ידי שלושה מתושבי השכונה בה נגנב הרכב בו צוין כי שני חשודים מסתובבים בשכונה באישון לילה; הודעות שנגבו מן התושבים בהן נמסר תיאור של אדם הדומה לעורר; הודעתו של קצין המשטרה שהגיע לשכונה בעקבות הדיווח והבחין במקום האירוע ברכב הגנוב חולף מולו ואף הצליח לזהות את העורר שנהג ברכב; דו"ח הפעולה וההודעה שמסר השוטר שתפס את העורר במרחק 20-30 מטרים מן הרכב. באותו דו"ח אף צוין כי עובר אורח הפנה את תשומת ליבו של השוטר לכך שהעורר הוא שנהג ברכב; קצין המשטרה שזיהה את האדם שנתפס על ידי השוטר כמי שנהג ברכב שחלף מולו; עדות חברתו של העורר אשר הכחישה את גרסת האליבי של העורר במשטרה במוסרו כי זמן קצר לפני שנעצר טייל יחד עם חברתו וילדיה באזור שבו נעצר. בית משפט השלום הוסיף וקבע כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת האישום השני ובכללן עדויות של מספר מתלוננים והודעה שמסר בנה של חברת העורר לפיה העורר ביקש ממנו להסתיר את השקית ובה הטלפונים. נוכח הסכמת העורר לקיומה של עילת מעצר בשל מסוכנות, נפנה בית המשפט לבחון האם בנסיבות העניין קיימת חלופת מעצר הולמת והשיב על כך בשלילה. זאת נוכח עברו הפלילי העשיר של העורר, הכולל עשרות הרשעות בעבירות רכוש, בעבירות אלימות ובעבירות מין וסמים, וכן נוכח העובדה כי בחודש דצמבר 2006, חודשים ספורים בלבד לפני האירועים נשוא האישום, סיים העורר לרצות עונש מאסר בן עשר שנים לאחר שהורשע בשוד מזוין, בגינו תלוי ועומד נגדו מאסר מותנה בר הפעלה. עוד ציין בית המשפט כי העורר לא היסס להפעיל קטין בן עשר לצורך הסתרת הטלפונים. כל אלה, כך קבע בית משפט השלום, מלמדים שלעורר אין כל מורא מפני החוק ועל כן אין ליתן בו אמון כנדרש לצורך חלופת מעצר. משכך הורה בית המשפט על מעצרו עד תום ההליכים, כמבוקש.

3. העורר לא השלים עם החלטה זו וערר עליה (ללא ייצוג) לבית המשפט המחוזי. בהחלטתו מיום 20.5.2007 שב בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט צ' זילברטל) ובחן את התמונה העובדתית המצטיירת לכאורה מחומר הראיות וציין כי עולה ממנה שקצין המשטרה שעל פניו חלף הרכב רדף ככל הנראה אחר הרכב הלא נכון, אך מששמע הקצין בקשר כי הרכב שבו הבחין קודם לכן נמצא על ידי שוטר אחר לאחר שהתנגש בשיחים, הגיע למקום וזיהה את העורר שעוכב על ידי השוטר כמי שאותו ראה ברכב הגנוב שחלף מולו. בית המשפט המחוזי דחה את טענת העורר לפיה הודעתה של חברתו, המפריכה את טענת האליבי שבפיו, נמסרה בעקבות לחץ שהפעיל עליה חוקר המשטרה בהציגו לה מסמך ובו דיווח לפקיד סעד על מעורבות בנה בהסתרת הטלפונים הסלולאריים. לעניין זה קבע בית משפט קמא שמסמך זה נערך ארבעה ימים לאחר חקירת החברה ומכאן שלא ניתן היה להפעיל עליה לחץ באמצעותו. בית המשפט הוסיף ודחה את טענת העורר למחדל מצד המשטרה אשר נמנעה מלבדוק האם חברתו נמצאת באזור מיד לאחר המעצר, חרף העובדה שהעורר טען עם מעצרו כי "האישה והילדים" היו עימו והתקדמו בהליכה לפניו. בית המשפט קבע כי העורר "שלח" את השוטרים לחפש את החברה בסביבה מבלי שיכול היה להצביע על מקום הימצאה המדויק, ועל כן אין מדובר במחדל חקירתי שיש ליתן לו משקל לצורך בחינת הראיות לכאורה ומכל מקום כך קבע סוגיה זו ראוי לה שתתלבן במהלך המשפט. אשר לטרוניית העורר על כך שלא נערך לו מסדר זיהוי קבע בית המשפט כי ייתכן שלעובדה כי אחד השכנים אשר זיהה את העורר כביכול לא הוזמן למסדר זיהוי, יהיה משקל כלשהו במכלול שיקוליו של בית המשפט במסגרת התיק העיקרי, אך הוא הוסיף וקבע כי בשלב המעצר ומשיש בידי המשיבה עדות חד משמעית לכאורה של קצין משטרה בדבר זיהויו של העורר אין בכך כדי לפגוע בקיומן של ראיות לכאורה. כמו כן קבע בית המשפט כי העובדה שלא נמצאו טביעות אצבע של העורר ברכב וכן העובדה שילדי חברתו של העורר לא תוחקרו אף הן אינן גורעות מקיומן של ראיות לכאורה במקרה דנן בציינו כי ההודעות החד משמעיות שמסרו קצין המשטרה, השוטר וחברתו של העורר מבססות סיכוי סביר להרשעתו באישום הראשון. בית המשפט המחוזי כבית משפט השלום הוסיף וקבע כי העורר אינו ראוי לאמון ולא ניתן לשחררו לחלופת מעצר נוכח העובדה שגניבת הרכב המיוחסת לו בוצעה חודשים ספורים לאחר שחרורו ממאסר ארוך ובעוד מאסר על תנאי בר הפעלה תלוי ועומד נגדו.

4. מכאן הערר שבפניי בו חוזר העורר ומלין על מחדליה של המשטרה אשר לא בדקה את טענת האליבי שהעלה מיד עם מעצרו ולא ניסתה לאתר לשם כך את חברתו וילדיה ששהו לטענתו בקרבת מקום. העורר שב וטוען כי ההודעה שמסרה חברתו, המפריכה את טענת האליבי שבפיו, ניתנה בעקבות לחץ שהפעיל עליה החוקר שלא כדין. עוד טוען העורר כי המשטרה נמנעה במכוון מלשאול את בנה של החברה האם שהה במחיצת העורר בזמן ביצוע העבירות, וזאת במטרה למנוע מן העורר להוכיח את טענת האליבי שבפיו. העורר מוסיף וטוען כי הימנעותו של קצין המשטרה מלציין בדו"ח הפעולה את מספר הרכב שחלף על פניו ואת תיאור היושבים בתוכו מחלישה את עוצמתן של הראיות לכאורה שבתיק עליהן נסמכו הערכאות קמא בהחלטת המעצר. כמו כן טוען העורר כי זמן קצר לאחר עיכובו על ידי השוטרים נמצאו בקרבת מקום שתי מכוניות מאותו סוג, כי הרכב אחריו החל קצין המשטרה לרדוף אינו אותו רכב שבקרבתו נמצא העורר וכי מעצרו נעשה רק לאחר שנודע לשוטרים על עברו הפלילי. לבסוף טוען העורר כי קיימות סתירות בלתי מוסברות בין מזכרי השוטרים. המשיבה, מצידה, טוענת כי בדין קבעו הערכאות קמא כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת האישומים המיוחסים לעורר והיא מדגישה בהקשר זה כי העורר נתפס בסמוך לרכב, כי קצין המשטרה זיהה את העורר וכי התיאור שמסר אחד השכנים תואם את תיאור העורר שהינו בעל מראה ייחודי (שיער ארוך אסוף ב"קוקו"). המשיבה מוסיפה וטוענת כי העורר הוא עבריין מועד בעל עבר פלילי עשיר ומכאן המסוכנות הנשקפת ממנו והמסקנה הבלתי נמנעת כי לא ניתן ליתן בו אמון לצורך חלופת מעצר.

5. דין הערר להידחות. כשתי הערכאות הקודמות בחנתי אף אני את הראיות לכאורה ואני סבורה כי הן מבססות סיכוי סביר להרשעת העורר באישומים המיוחסים לו. אכן, המרדף שניהל קצין המשטרה התנהל ככל הנראה בכיוון הנגדי לכיוון שאליו פנה הרכב ועמד על כך בית המשפט המחוזי בהחלטתו. אולם, בסופו של דבר נמצא העורר בקרבת הרכב שנגנב וזוהה על ידי קצין המשטרה שהגיע למקום כאחד מן השניים שראה קודם לכן ברכב שחלף על פניו. כמו כן, תיאור האדם שראו השכנים דומה לתיאורו של העורר, כפי שפורט על ידי השוטר שעצר אותו ואף עובר האורח שהיה במקום צעק לשוטר כי האדם שעצר הוא האדם שנהג ברכב. לכך יש להוסיף את גרסתו מעוררת התמיהה של העורר לפיה טייל עם חברתו וילדיה הקטינים באישון לילה ברחובות העיר ואת העובדה שהחברה הפריכה גרסה זו וטענה שלא יצאה באותו היום מן הבית. ביחס לאישום השני די אם נציין כי בהודעתו ציין בנה של החברה באופן ברור שהעורר נתן לו את השקית עם הטלפונים הסלולאריים וביקש ממנו לזרוק אותה. אכן, בית משפט קמא עמד גם על קשיים שונים העולים מחומר הראיות אך כפי שציין בצדק קשיים אלה ראוי להם כי יתבררו במהלך המשפט ואין בהם כדי לשלול את המסקנה כי הראיות לכאורה מבססות סיכוי סביר להרשעה. צדק בית משפט קמא בקובעו עוד כי עברו הפלילי של העורר והעובדה שביצע לכאורה את המיוחס לו זמן לא רב לאחר שחרורו ממאסר ממושך כשמאסר על תנאי תלוי ועומד נגדו, יש בהם כדי ללמד על מסוכנותו הרבה כמי שהפך את העבריינות לדרך חיים ועל כך שאין ליתן בו אמון לצורך חלופת מעצר.

6. בדיון שנערך בערר ביום 17.10.2007 טען הסנגור שמונה לעורר בהוראת בית משפט זה, כי העדויות שנשמעו בינתיים במהלך המשפט מחזקות את גרסת העורר ואת טענותיו בערכאות קמא באשר לקשיים שבחומר הראיות. טענות ממין אלה אין מקומן בערר שבכאן בו נבחנת החלטתו של בית המשפט המחוזי בערר על המעצר, החלטה שניתנה על בסיס הראיות לכאורה הקיימות בתיק טרם תחילת שמיעת ההוכחות בהליך עצמו. משכך, וככל שיש בפי העורר טענה כי במהלך שמיעת עדויות התביעה חל כירסום מהותי בראיות המפלילות שנאספו נגדו, עד כי יש בכך כדי להשפיע על החלטת המעצר, מן הראוי כי יפעל בעניין זה ב"דרך המלך" ויגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטת המעצר (ראו סעיף 52(א) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996). הוא הדין באשר לטרוניה שהעלה העורר לעניין התמשכות הליכי המשפט, לדעתו.

אשר על כן, הערר נדחה.

ניתנה היום, ו' בחשוון התשס"ח (18.10.2007).

ש ו פ ט ת


מעורבים
תובע: דוד בן דוד
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: