ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הקרן לעידוד ענף הבניה בישראל נגד מחצבי אבן ערבול אספלט בעמ :

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו

בפני כבוד הנשיא מיכאל שפיצר

תובעת
הקרן לעידוד ענף הבניה בישראל

נגד

נתבעת
מחצבי אבן ערבול אספלט בע"מ

החלטה

1. ביום 22/2/12 ביקש חברי כבוד הרשם סילורה את התייחסות התובעת לשאלת הסמכות המקומית בהליך, שכן על פני הדברים נראה כי הסמכות המקומית מוקנית לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

2. התובעת בתגובתה טוענת כי מדובר בהפרה של צו ההרחבה, ועל כן מכוח תקנה 3 (א) 11 מקום השיפוט הוא במקום בו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו של התובע, או מרכז מפעלו של הנתבע, ואם הוא תאגיד משרדו הרשום.

3. התובעת לטענתה בחברה בחלופה הראשונה, היינו במקום עבודתה שלה, וכן טוענת היא כי מכוח תקנה 3 (א) (3) לתקנות סדר הדין האזרחי, הסמכות המקומית היא במקום שנועד או שהיה מכוון לקיום ההתחייבות.

4. בהמשך תגובתה עוד מציינת התובעת כי "במדינה קטנה כמדינת ישראל אין להעניק משקל משמעותי לשאלת הסמכות המקומית", מה גם שהנתבעת לא העלתה טענה זו.

5. ואולם, למרבה הצער התגובה שגויה ועומדת בסתירה הן לתקנות הנוהגות בבית הדין והן לפסיקתו של בית הדין הארצי בנושא.

6. תקנה 3 (א) (5) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, קובעת כי:

"בתובענה של קופת גמל נגד מעביד כאמור בסעיף 24 (א) (3) לחוק בית הדין לעבודה – בית הדין האזורי אשר בתחום שיפוטו נמצא מרכז מפעלו של הנתבע בישראל".

7. בית הדין הארצי החיל תקנה זו על תביעות של ארגוני מעסיקים כדוגמת תביעה זו.
בית הדין הארצי אף מסביר את המגמה ביחס לקביעת מקום השיפוט בתובענות אלו כדלקמן:

"טו. עיון בדרך, בו נקבע מקום השיפוט בחלופות השונות של תקנה 3(א) לתקנות, מלמד על המגמה העומדת מאחורי אמות המידה הקובעות את מקום השיפוט.
מגמה זו באה לידי ביטוי בכך, שבתביעות הפרט כנגד "מוסד" כמו: קופת גמל, המוסד לביטוח לאומי, נקבע מקום השיפוט על פי מקום מגורי הפרט התובע. מאידך, בתביעות של "מוסד" כנגד הפרט, מקום השיפוט נקבע על פי מרכז מפעלו של הנתבע או על פי מקום מגוריו.
טז. בחינת חלופות אלה מגלה, כי החלופה הדומה להפליא לעניינו היא החלופה הנזכרת בסעיף 3(א)(5) לתקנות, דהיינו תובענה של קופת גמל נגד מעביד, לגביה נקבע, מקום השיפוט על פי מרכז מפעלו של המעביד, הנתבע בישראל.
יז. לאור האמור לעיל, ובהתאם למגמה הכללית העומדת מאחורי אמות המידה לקביעת מקום השיפוט בתקנות, וכהקש מן החלופה הנזכרת בסעיף 3(א9(5) לתקנות, סובר אני שיש לקבוע את מקום השיפוט בתביעות מושא ערעור זה על פי מרכז מפעלו של הנתבע בישראל, ואם הנתבע הוא תאגיד על פי משרדו הרשום בישראל – כלשון הסיפא של תקנה 3(א) (11) לתקנות".

8. עוד יש לזכור כי בבית הדין לעבודה הסמכות המקומית משיקה לסמכות העניינית ובית הדין רשאי להעלותה מיוזמתו.

9. אשר על כן ומשאין חולק שמקום עסקה של התובעת הוא בעיר חיפה, יועבר התיק לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה שלו הסמכות המקומית לדון בהליך זה.
10. התובעת תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסכום של 1,000 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתנה היום, כ"ד אדר תשע"ב, 18 מרץ 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הקרן לעידוד ענף הבניה בישראל
נתבע: מחצבי אבן ערבול אספלט בעמ
שופט :
עורכי דין: