ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מוניות הוורדים בע"מ נגד משרד התחבורה :

בג"ץ 7257/07

בפני: כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין

כבוד השופט י' אלון

העותרת:
מוניות הוורדים בע"מ

נ ג ד

המשיב:
משרד התחבורה

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

בשם העותרת:
עו"ד זכי כמאל

בשם המשיב:
עו"ד איתי רביד

פסק-דין

השופט י' אלון:

העותרת, חברה המאגדת מספר נהגי מוניות מאזור כרמיאל, מבקשת להשיג בפנינו כנגד המנעותו של המשיב מלהענות לבקשתה להפעיל קווי שירות בתוך כרמיאל ומכרמיאל לחיפה.

הסמכות להעניק רשיון למוניות שירות מוסדרת בסעיף 14ח לפקודת התעבורה [נוסח חדש] (וראו גם סעיפים 14ז-14יח לפקודת התעבורה, ותקנות 496-495 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961).

דין העתירה להידחות על הסף.

לפי סעיף 5(1) לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, ופרט מספר 14(1) לתוספת הראשונה לחוק, מוסמך בית המשפט לעניינים מינהליים לדון בעתירות נגד "החלטה של רשות לפי פקודת התעבורה, לרבות החלטה בעניני… שירותי מוניות…, למעט החלטות שר, ולמעט כל ענין שבסמכות בית משפט לתעבורה". העתירה שבענייננו מוגשת כנגד החלטת הרשות המוסמכת, ואינה נמנית על החריגים האמורים, ולכן מוסמך בית המשפט לעניינים מינהליים לדון בה.

אכן, סמכותו של בית משפט זה ממשיכה להתקיים במקביל לסמכות שהוענקה בחוק לבית המשפט לעניינים מינהליים (בג"ץ 2208/02 סלאמה נ' שר הפנים, פ"ד נו(5) 950 (2002)). אולם ככלל בג"ץ לא יראה לדון בעתירה מקום בו יש לעותרים סעד חלופי (ראו: בג"ץ 2371/04 וולף נ' רשות שדות התעופה בישראל (לא פורסם, 14.3.04); בג"ץ 11213/05 פלונית נ' ועד מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין בישראל (טרם פורסם, 17.7.06)). המקרה שלפנינו אינו נמנה על המקרים יוצאי הדופן המצדיקים חריגה מכלל זה.

נציין, כי עתירה קודמת שהגישה העותרת בשנת 2000 (בג"ץ 8994/00) נמחקה ביום 5/3/03, "תוך שמירה על [זכותה של העותרת] לפניה מחדש לבית המשפט אם וכאשר [תמצא] לנכון". אולם, אין בכך להצדיק דיון בעתירה הנוכחית דוקא בפני בית משפט זה. בעת שהוגשה העתירה הראשונה, טרם נקבע בתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים פרט 14 הנ"ל המקנה סמכות לבית המשפט לעניינים מינהליים לדון בנושאי תעבורה. כיום, משמוגשת עתירה כנגד החלטה חדשה של הרשות המוסמכת, דרך המלך לתקיפתה היא בבית המשפט לעניינים מינהליים.

לאור זאת החלטנו לדחות העתירה על הסף.

ניתן היום, כ"א בחשון התשס"ח (2.11.2007).

המשנה לנשיאה ש ו פ ט ש ו פ ט


מעורבים
תובע: מוניות הוורדים בע"מ
נתבע: משרד התחבורה
שופט :
עורכי דין: