ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת רופאים לזכויות אדם נגד שר הפנים :

בג"ץ 5964/07

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

כבוד השופט ע' פוגלמן

העותרים:
1. עמותת רופאים לזכויות אדם

2. עמותת כיאן

3. מרים אבו עראר

4. מטאוע אבו עראר

נ ג ד

המשיבים:
1. שר הפנים

2. מנהל מינהל האוכלוסין

3. משרד הפנים

4. משרד הבריאות

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה:
כ"ה בכסלו התשס"ח
(05.12.2007)

בשם העותרים:
עו"ד יוהנה לרמן

בשם המשיבים:
עו"ד ענר הלמן

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

החלטה

לאחר חילופי דברים, הוברר כי העותרת לא פנתה לוועדה ההומניטרית המיוחדת אשר חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, קובע בסעיף 3א1, כי היא המוסמכת להמליץ בפני שר הפנים ליתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים מיוחדים, ועל פי המלצתה רשאי היה שר הפנים לשדרג את מעמדה של העותרת בישראל. טענת המדינה היא כי ניתן לעותרת היתר מת"ק שמכוחו העותרת זכאית לשהות בישראל ואף לעבוד, אך לא ניתן לשדרג את מעמדה לרשיון מסוג א/5 המקנה למחזיק בו גם זכות לקבלת שירותי הביטוח הרפואי, זאת בשל ההוראות שנקבעו בחוק הנ"ל.

הצעת בא-כוח המדינה להפנות את העותרת למסלול הוועדה המקצועית המיוחדת היא אכן המסלול שהיתווה המחוקק לפתרון בעיות הומניטריות מיוחדות; העותרת הסובלת מבעיות בריאות וזקוקה לבדיקות ומעקב רפואי שוטף נזקקת, אפוא, להמלצת הוועדה האמורה. דא עקא שהוברר לנו היום כי טרם מונתה הוועדה על פי חוק. יצויין כי משך חודשים מתייצבים בפנינו נציגי המדינה, המפנים את העותרים למסלול הוועדה המיוחדת ומצהירים כי הוועדה תמונה בקרוב והנה עד היום לא עמדה המדינה בחובה להקים את הוועדה.

אנו רואים בדאגה את העובדה כי הוראת המחוקק אשר נועדה ליתן פתרון הומניטרי כדי להקל על התנאים הנוקשים של החוק לא קויימה והוועדה טרם הוקמה. סעיף 3א1 לחוק אשר קבע את קיומה של הוועדה הינו תיקון לחוק שהוחק במרץ 2007, והנה עתה לאחר שחלפו שמונה חודשים מיום חקיקת החוק, וטרם הוקמה הוועדה. הפרה בוטה זו של החוק חוסמת את הדרך לקבלת סעד בפני אנשים הנזקקים לה ונעדרים מסלול אלטרנטיבי לפתרון מצוקותיהם הקשות. אין להשלים עם התמשכותה של הפרה זו של הוראת החוק.

אשר על כן, המדינה תודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים אם הוקמה הוועדה כאמור בחוק.

העותרת תיפנה לוועדה כבר עתה בלי להמתין להקמתה ותוך שלושה חודשים תוגש לנו הודעה מעדכנת של הצדדים מה נעשה בעניינה של העותרת שלפנינו. לאחר מכן נחליט בדבר המשך הטיפול בעתירה.

ניתנה היום, כ"ה בכסלו התשס"ח (05.12.2007), בפני באי-כוח הצדדים.

ה נ ש י א ה ש ו פ ט ת ש ו פ ט


מעורבים
תובע: עמותת רופאים לזכויות אדם
נתבע: שר הפנים
שופט :
עורכי דין: