ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עו"ד עופר שפירא בתפקידו ככונס נכסים ומנהל מיוחד נגד יוסף זילברברג :

ע"א 7351/06

בפני: כבוד המשנה לנשיאה א' ריבלין

כבוד השופט ח' מלצר

המערערים:
1. עו"ד עופר שפירא בתפקידו ככונס נכסים ומנהל מיוחד

2. פרינטלייף קום בע"מ (בכינוס נכסים שבפירוק)

נ ג ד

המשיב:
יוסף זילברברג

ערעור על פסק-דין של בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 4.7.06 בת.א. 2712/05 שניתן על-ידי כבוד השופט ש' ברוך

תאריך הישיבה:
ט"ז בכסלו התשס"ח
(26.11.07)

בשם המערערים:
עו"ד עופר שפירא; עו"ד אלי בורשטיין

בשם המשיב:
עו"ד ג'רמי בנימין; עו"ד לימור קסלר-דוידור

פסק-דין

המשנה לנשיאה א' ריבלין:

1. זהו ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו (כבוד הרשם ב' שמואל), אשר קיבל את בקשתו של המשיב למחוק על הסף את התביעה כנגדו בשל היעדר עילה.

המערערים הם חברת פרינטלייף.קום בע"מ (בכינוס נכסים ובפירוק) (להלן: החברה) ומפרק החברה. המשיב כיהן כדירקטור בחברה במשך תקופה של כחודש וחצי – מיום מינויו בתאריך 25.1.01 עד להחלטה על פירוק החברה בתאריך 7.3.01. המערערים הגישו תביעה כנגד נושאי המשרה בחברה בעבר בגין מעשים ומחדלים, אשר הביאו – כך נטען – לקריסתה של החברה ולחובות כבדים. הסעד המבוקש הוא חיוב נושאי המשרה – ביחד ולחוד – בחובות החברה העומדים על סכום בסך של כ-30 מיליון ש"ח. זאת, לאור הפרות נטענות של חובות האמונים והזהירות שחבים נושאי המשרה כלפי החברה ואף ביצוע מעשי תרמית כאמור על ידי חלקם, שאין זה המקום לפרטם כאן. בנוסף, נטען בכתב התביעה כי לאחר שתקוותם של בעלי המניות בחברה ומנהליה לרווח מהיר נכזבה, נטשו נושאי המשרה את החברה ואיפשרו בזיזה של ציוד החברה, ששוויו נאמד במיליוני שקלים.

2. בית המשפט המחוזי קיבל את בקשתו של המשיב למחיקת התביעה כנגדו על הסף, זאת כיוון שהמשיב לא אוזכר כמעורב במסכת העובדתית הנטענת. אין לייחס למשיב – כך נקבע – אחריות אישית אך ורק מכוח היותו נושא משרה בחברה. כמו כן, ציין בית המשפט בהחלטתו כי נוכח פרק הזמן הקצר בו כיהן המשיב כדירקטור, נדרש היה מהמערערים לציין בגין אילו אירועים בדיוק קמה למשיב אחריות אישית ובאיזה חלק מתוך סכומי התביעה חייב המשיב לטענתם.

המערערים טוענים כי כתב התביעה מייחס למשיב אחריות ישירה למחדלים שונים ובהם אי מניעת הוצאתם של כספים מן החברה בעת שהחברה כבר היתה חדלת פירעון ומחדל המתבטא באי-שמירה על ציוד בשווי מיליוני ש"ח, אשר נלקח מן החברה לאחר הפסקת פעילותה. כמו כן, מפנים המערערים לכך שבכתב התביעה נטען כי כל נושאי המשרה בחברה – ובכללם המשיב – ביצעו או איפשרו לבצע בנכסי החברה פעולות פסולות וכן ידעו על ביצוע מעשים אסורים, אך לא פעלו בכדי למנוע אותם. המערערים טוענים כי בתקופת כהונתו של המשיב אירעו פעולות אסורות בעלות השלכות ניכרות על חובותיה של החברה. לבסוף, מציינים המערערים כי המשיב נמנע מלמסור גרסה לאירועים אשר התרחשו בחברה ולא שיתף פעולה עם מפרק החברה. המערערים סוברים כי התנהגות זו מהווה ראיה לחובתו של המשיב ויש בה אף כדי להעביר את נטל הראיה אליו.

המשיב טוען כי בדין דחה בית המשפט קמא את התביעה כנגדו בהיעדר עילה. המשיב סבור כי כתב התביעה לא מקים את התשתית העובדתית הנדרשת להטלת אחריות כלשהי על המשיב. נוכח תקופת כהונתו הקצרה כדירקטור בחברה (42 ימים) ולאור היעדר אזכורו במסכת העובדתית הנטענת בכתב התביעה (למעט אזכור כהונתו), סבור המשיב כי לא ניתן לגבש כל עילת תביעה נגדו על בסיס כתב התביעה. כמו כן, מפנה המשיב לסיכומיהם של המערערים, בהם צוין כי אין ביכולתם להצביע על חלקו האישי של המשיב במסכת העובדתית.

3. לאחר שעיינו בטענות הצדדים, החלטנו לקבל את הערעור.

לא נשתכנענו כי כתב התביעה איננו מקים כל עילת תביעה כנגד המשיב. באשר לאירועים המתוארים בכתב התביעה אשר אירעו בתקופת כהונתו, יש לבחון האם מילא המשיב את חובותיו כדירקטור בחברה. על בסיס הנטען בכתב התביעה, ניתן – לכל הפחות – לייחס לכאורה למשיב אחריות באשר לחלק מהאירועים, בגין מחדל המהווה הפרה של חובת הזהירות. במצב דברים זה, אין לקבוע מראש כי כתב התביעה לא מקים עילה כלשהי כנגד המשיב. בית המשפט המחוזי, אשר ידון בתביעה לגופה, יידרש לבחינה פרטנית בגין אילו אירועים – אם בכלל – ניתן לייחס אחריות למשיב ומהו היקפה של אחריות זו. עם זאת, למען הסר ספק מובהר בזאת כי הביטוי "נושא משרה" שבכתב התביעה איננו מכוון כלפי המשיב בנוגע לתקופה בה לא כיהן כנושא משרה.

4. אשר-על-כן, הערעור התקבל.

החלטתו של בית המשפט המחוזי, לרבות החיוב בהוצאות שכר טרחת עו"ד, מבוטלת. המשיב יישא בהוצאות המשפט בערכאה זו וכן בשכר טרחת עו"ד של המערערים בסך של 20,000 ש"ח.

המשנה-לנשיאה

השופטת ע' ארבל:

אני מסכימה.
ש ו פ ט ת

השופט ח' מלצר:

אני מסכים.
ש ו פ ט

הוחלט כאמור בפסק-דינו של המשנה-לנשיאה א' ריבלין.

ניתן היום, ג' בטבת התשס"ח (12.12.07).

המשנה-לנשיאה
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט


מעורבים
תובע: עו"ד עופר שפירא בתפקידו ככונס נכסים ומנהל מיוחד
נתבע: יוסף זילברברג
שופט :
עורכי דין: