ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נח יזראלוב נגד משטרת ישראל :

רע"ב 9990/07

המבקש:
נח יזראלוב

נ ג ד

המשיבה:
משטרת ישראל

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת בעע"א 1655/07 מיום 7.11.2007 שניתנה על ידי כבוד השופט ד' צרפתי

החלטה

לפניי בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת (השופט ד' צרפתי) בעע"א 1655/07 מיום 7.11.2007, אשר דחה את עתירת המבקש לאפשר לו לצאת לחופשה ממאסרו.

1. המבקש מרצה החל מחודש אוקטובר 2005 עונש מאסר בן ארבעים ושבעה חודשים בגין הרשעתו בעבירות נשק, קשירת קשר לביצוע פשע, גרימת נזק לרכוש ועבירות תעבורה שונות. המבקש סווג על ידי השב"ס בקטגוריה ב-1 לפיה לשם יציאתו לחופשות נדרש אישור מהמשטרה. המשטרה התנגדה ליציאתו של המבקש לחופשה מחשש לסיכון לשלום הציבור, ועל הסירוב לאשר לו יציאה לחופשה הגיש המבקש במרץ 2007 עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בנצרת (עע"א 1085/07; להלן: העתירה הראשונה). עתירה זו נדחתה, ובחלוף חמישה חודשים, משסורבה בקשה נוספת של המבקש לצאת לחופשה, הוגשה העתירה נשוא הבקשה שלפניי. אף עתירה זו נדחתה, בהסתמך בין היתר על החומר המודיעיני שהוגש בעת הדיון בעתירה הראשונה. בהחלטתו התייחס בית המשפט קמא לטענת בא כוח המבקש לפיה המשיבה רשאית למנוע ממנו לצאת לחופשות אך בהסתמך על חומר מודיעיני חדש ומעודכן. לפיכך, ומאחר שבנסיבות העניין הסתמכה המשיבה על חומר מודיעיני בן עשרה חודשים, טען המבקש כי היה על המשיבה לאפשר לו לצאת לחופשות. וכך קבע בית המשפט קמא בהתייחסו לטענה זו:

"אינני שותף לעמדת ב"כ העותר כי על מנת להצדיק דחיית בקשה לחופשות ביחס לכל בקשה ובקשה, הכרח ויזרום למקורות המודיעין מידע עדכני וחדש שלא היה בפניהם למועד הבקשה הקודמת.

אין חולק כי בקשות עותר המסווג בקטגוריה ב' 1 צריכות להיבחן מעת לעת ובהתבסס על הערכות מעודכנות, תוך משקל מלא ואיזון ראוי על מנת למנוע פגיעה שלא לצורך בזכותו של אסיר לחופשה, אשר על אף שהוכרה כפריביליגיה הינה בבחינת זכות מהותית.

בהתאמה, יכול ומידע שהיה עדכני לאור מהותו ותוכנו למועד בקשה לחופשה אחת, לא יהיה רלוונטי או לכל הפחות יהיה חסר משקל ראוי לצורך בחינת בקשה חדשה".

בנסיבות העניין קבע בית המשפט כי המידע המודיעיני בעניינו של המבקש, אף שלא הופק בסמוך להגשת הבקשה נשוא העתירה, עומד במלוא עוצמתו גם בחלוף חודשים, ומשכך נדחתה העתירה. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות הערעור שלפניי.

2. טענתו העיקרית של המבקש היא כי המידע המודיעיני עליו ביססה המשיבה את התנגדותה ליציאתו לחופשה הינו מידע ישן בן כעשרה חודשים, וכי מאז שהופק מידע זה לא התקבל מידע מודיעיני חדש נגדו. לטענתו, אי קיומו של מידע חדש בעניינו מלמד כי המידע עליו התבסס בית המשפט קמא אינו אקטואלי, ולכן יש לאפשר לו יציאה לחופשה, אף על דרך של מעצר בית מוחלט באזור מרוחק. בתגובה בכתב לטענות העותר טען בא-כוח המשיבה כי יש לדחות את הבקשה על הסף מאחר וזו אינה מגלה שאלה משפטית חשובה או שאלה בעלת אופי כללי המצדיקה מתן רשות ערעור; ולגוף העניין נטען כי בית המשפט קמא עיין בחומר המודיעיני אשר הצביע על חשש עדכני לשלום הציבור במידה ויתאפשר למבקש לצאת לחופשה, ולפיכך אין להתערב בהחלטתו.

3. דין בקשת רשות הערעור להידחות. ראשית, הלכה היא כי רשות ערעור תינתן אך במקרים בהם מתגלית בעיה משפטית בעלת חשיבות או אם עולה נושא אחר שחשיבותו היא כללית (ראו רע"ב 7/86 וייל נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 26.6.1986)). מעבר לכך, אף לגופם של דברים לא מצאתי להיעתר לבקשה. אין ממש בטענתו של המבקש כי בכל מקרה נדרש מידע מודיעיני חדש כל אימת שמבקש הוא לצאת לחופשה. כפי שנקבע בהחלטותינו, העובדה כי החשש הנשקף לשלום הציבור קיים מזה זמן, אין בה, בהכרח, כדי לשלול את תוקפו (ראו למשל, רע"ב 11991/04 בן לולו נ' מדינת ישראל (לא פורסם, 4.1.2005)), ומשך הזמן לתקפות המידע הוא תלוי הנסיבות הקונקרטיות בעניינו של כל אסיר. בענייננו, בית המשפט קמא שוכנע כי החשש הנובע מיציאתו של המבקש לחופשה הולך ונמשך וכי הוא עומד "במלוא עוצמתו גם בחלוף חודשים". עוד ציין בית המשפט כי הוא שוכנע שלמבקש "קשרים עם עבריינים בכירים באופן אקטואלי, וכן קיים חשש שיציאתו של העותר תסכן את שלום הציבור" [ההדגשות הוספו – ד' ב']. בנסיבות עניינו של המבקש, אין עילה המצדיקה מתן רשות ערעור על ההחלטה שלפניי. למותר לציין, ששאלת מתן חופשה לאסיר שבה ונבדקת מעת לעת על פי נוהלי שירות בתי הסוהר והמידע המודיעיני נבדק וייבדק מחדש במועד הרלוונטי.

אשר-על-כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ‏‏כ"ט כסלו, תשס"ח (09.12.07).

ה נ ש י א ה


מעורבים
תובע: נח יזראלוב
נתבע: משטרת ישראל
שופט :
עורכי דין: