ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סולטן אבישי נגד מדינת ישראל :

בש"פ 10158/07

העורר:
סולטן אבישי

נ ג ד

המשיבה:
מדינת ישראל

תאריך הישיבה: כ"ו בכסלו, התשס"ח (06.12.07)

בשם העורר: עו"ד אבו מדיעם
בשם המשיבה: עו"ד מיטל בוכמן-שינדל

בבית המשפט העליון

החלטה

לפניי ערר על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופטת ח' סלוטקי) מיום 24.10.2007, בתיק ב.ש. 22080/07, שבה נקבע, כי קיימות ראיות לכאורה להוכחת העבירות המיוחסות לעורר, ולפיכך נקבע, כי יישאר במעצר בית מלא עד תום ההליכים נגדו.

נגד העורר הוגש לבית משפט השלום בבאר-שבע כתב אישום המייחס לו עבירה של יצוא, יבוא, מסחר והספקה של סמים מסוכנים לפי סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 (להלן: הפקודה), וכן עבירה של החזקת סמים מסוכנים שלא לצריכה עצמית לפי סעיף 7(א)(ג) לפקודה. לפי הנטען בכתב האישום, העורר סחר בסם מסוכן מסוג הרואין, בכך שמכר את הסם לאדם אחר תמורת סכום שאינו ידוע. עוד נטען, כי במהלך חיפוש שנערך בבית העורר נמצא סם מסוכן מסוג הרואין במטבח ובסלון, וכן מתחת לחלון ביתו בחצר.

עם הגשת כתב האישום התבקש מעצרו של העורר עד תום ההליכים. בהחלטתו מיום 1.10.2007, קבע בית משפט השלום בבאר-שבע (השופט א' באומגרט), כי העבירות המיוחסות לעורר מקימות חזקת מסוכנות לפי סעיף 21(א)(1)(ג)(3) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן: חוק המעצרים). ביחס לראיות לכאורה נגד העורר, ציין בית המשפט, כי קיימת "חולשה מהותית" בראיות שבידי המשיבה. קביעה זו נסמכה על שלושה טעמים מרכזיים. ראשית, לפי כתב האישום העביר העורר דבר מה דרך חלונו לאדם אחר. בית המשפט קבע, כי אותו דבר מה שלכאורה מסר העורר, לא נתפס ולא נתברר מהו. שנית, החצר שבה נתפס הסם המסוכן היא חצר משותפת למספר בניינים. בית המשפט קבע, כי אין בתיק החקירה ראיה לכך שהעורר הוא אשר השליך את הסם מדירתו אל החצר המשותפת. שלישית, ציין בית המשפט קמא, כי הכחשתו של העורר נגעה לסם שנמצא בחצר ולאישום הנוגע לסחר בסם בלבד. לעומת זאת, ביחס לסם שנמצא בדירתו, טען העורר כי הוא אמנם שייך לו, אך גרס כי הוא נועד לצריכה עצמית. חרף זאת, כתב האישום אינו מפריד בין כמויות הסם שנתפסו בחצר לבין אלה שנתפסו בדירתו של העורר. לפיכך, קבע בית המשפט קמא, כי בראיות "טמון קושי אינהרנטי אשר יקשה על המאשימה להוכיח את העבירות". עם זאת, נקבע, כי הראיות אינן דלות במידה המצדיקה לדחות על הסף את הבקשה למעצר עד תום ההליכים. לפיכך, הורה בית המשפט קמא, כי העורר ייעצר עד תום ההליכים, אך הוסיף, כי בדיקת הראיות מחייבת בדיקת חלופת מעצר, אם תוגש בקשה כזו על ידי המשיב. מיד עם מתן ההחלטה האמורה, הציע בא-כוח העורר חלופת מעצר. הוצע, כי העורר ישהה במוסד גמילה תחת פיקוחו של מנהל המוסד. בית המשפט קמא קבע, כי אמנם קיים קושי בחלופה המוצעת, אולם נוכח חולשת הראיות בתיק מן הראוי להעדיפה על פני מעצר. משכך, שוחרר העורר למעצר בית מלא במוסד הגמילה תחת פיקוחו של מנהל המוסד בכפוף לתנאים שנקבעו בהחלטת בית המשפט קמא.

על החלטה זו הוגש ערר בפני בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (השופטת ח' סלוטקי). העורר טען, כי קביעתו של בית המשפט קמא באשר לחולשתן של הראיות מחייבת את שחרורו המלא, ואינה מקימה עילה למעצר בית. לטענתו, לא הוכח, שהדבר-מה שנמסר לקונה הנטען היה סם מסוכן, שכן הוא בלע את אשר קיבל. לפיכך, טען, כי אין בחומר הראיות האמור ראיה לעבירת הסחר בסם המיוחסת לעורר. עוד טען, כי לא הוכח שהסם שנמצא בחצר היה שייך לעורר, וכן לא הוכח כי הסם שנמצא בביתו לא נועד לצריכה עצמית. מנגד טענה המשיבה, כי השוטרים ראו את העורר מוסר דבר מה לקונה הנטען, וכי זה מיהר לבלוע אותו כשנתפס. עוד צוין, כי הסם שנתפס בדירת העורר היה ארוז בצורה דומה לסם שנתפס בחצר. על יסוד זה, נטען, כי די בראיות אלה כדי להוות ראיות לכאורה להוכחת ההאשמות המיוחסות לעורר. בית המשפט המחוזי קיבל את טענות המשיבה ודחה את הערר. בהחלטתו נקבע, כי הצטברותן של הראיות הנסיבתיות בעניינו של העורר מובילה למסקנה, כי קיימות ראיות לכאורה הן ביחס לאישום של סחר בסם והן ביחס לאישום של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית. על החלטה זו הוגש הערר שבפניי.

בדיון שבפניי חזר בא-כוח העורר על הטענות שהעלה בפני שתי הערכאות הקודמות שדנו בעניין. הוא הדגיש, כי הסמים שנתפסו בביתו של העורר והסמים שנתפסו בחצר לא נשקלו ולא נבדקו בנפרד. לפיכך, לשיטתו, אין דרך להוכיח כי הסמים שהחזיק בביתו נועדו לצורכי סחר ולא לשימוש עצמי. עוד הדגיש, כי לא הוכח שהדבר-מה שהעביר העורר לקונה הנטען היה סם מסוכן. מנגד, טענה באת-כוח המדינה, כי קיימות בידי התביעה ראיות לכאורה נגד העורר. לטענתה, די בראיות הנסיבתיות הקיימות כדי להצדיק את מעצר הבית של העורר. לדבריה, הסיכוי שגורם שלישי השליך מהחלון סמים שהיו עטופים באופן זהה לסמים שנמצאו בבית העורר הוא קלוש. עוד הדגישה, כי החלון שמתחתיו נמצאו הסמים, שהושלכו לכאורה על ידי העורר, איננו אותו חלון שממנו העביר לכאורה העורר את הסמים לקונה הנטען. בכך, לטענת באת-כוח המדינה, יש כדי לבסס את הטענה, כי בפרק הזמן מהרגע שבו נתפס הקונה הנטען ועד שהגיעו השוטרים לדלת ביתו של העורר, הספיק העורר להשליך את הסמים שהיו ברשותו אל החצר. לחיזוק טענה זו הדגישה, כי החלון שמתחתיו נמצא הסם היה פתוח.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הערר להידחות. הראיות הקיימות בעניינו של העורר עומדות ברף הראיות לכאורה הנדרש לביסוס עילת מעצר. אמנם ראיות אלה אינן ראיות ישירות, אלא ראיות נסיבתיות, אולם בנסיבות העניין די בהן כדי להוות ראיות לכאורה הקושרות את העורר לעבירות המיוחסות לו. השוטרים שהיו בפעילות משטרתית בקרבת ביתו של העורר הבחינו באדם העומד ליד חלון דירתו של העורר ומקבל דבר מה מאדם שנמצא בתוך הדירה. משתפסו השוטרים את המקבל, הוא מיהר להכניס אל פיו את מה שהועבר אליו. דקות לאחר מכן, נערך חיפוש בדירת העורר ונתפסו בה סמים ומזרק. בחצר נמצאה קופסת גפרורים ובה סם במרחק של כשני מטרים בלבד מחלון דירת העורר. אכן, לא הוכח שהדבר-מה שבלע המקבל היה סם, משום שהחומר לא הוצא מגופו. כן לא הוכח, כי הסם שנמצא בחצר ביתו של העורר, סמוך לחלונו, היה שייך לו. אולם מטבען של ראיות נסיבתיות שהן אינן תומכות באופן ישיר בעובדות הנטענות, אלא שבית המשפט מסיק על יסודן ועל בסיס ניסיון החיים, את התקיימותן של העובדות הנטענות. בענייננו, צדק בית המשפט המחוזי, כי מן הראיות הנסיבתיות האמורות ניתן לכאורה להסיק, כי החומר שמסר העורר דרך חלונו היה סם מסוכן. הן האופן שבו הועבר הדבר מה אל המקבל והן העובדה שבלע אותו עשויים להוביל אל המסקנה, כי העורר העביר אל המקבל סם מסוכן. באשר לסמים שנמצאו בחצרו של העורר, אמנם לא הוכח בשלב זה כי הם היו שייכים לו, אולם, הדמיון בין האופן שבו הם נארזו לבין האופן שבו נארזו הסמים שנמצאו בביתו, מקים אף הוא ראיה נסיבתית לכאורה לכך שהסמים שנמצאו בחצר הושלכו אליה על ידיו. אכן, אין בכך כדי להוכיח, כי החזיק את הסמים בביתו שלא לשימוש עצמי. לצורך הכרעה בשאלה זו ובשאלות נוספות ייבחנו הראיות וייקבע משקלן המדויק בעת המשפט, אך בשלב זה, שוכנעתי, כי הן מהוות ראיות לכאורה כנגד העורר.

אשר על כן, קמה בעניינו של העורר חזקת מסוכנות, כאמור בסעיף 21(א)(1)(ג)(3) לחוק המעצרים. חזקה זו לא נסתרה במקרה שלפניי, בין היתר בשים לב גם לעברו הפלילי של העורר. עם זאת, נוכח כמות הסם המצומצמת שמכר לכאורה העורר, מקובלת עלי קביעתו של בית המשפט קמא, כי מסוכנותו מאפשרת להסתפק בעניינו בחלופת מעצר של מעצר בית מלא, כפי שקבע בית המשפט.

אשר על כן, הערר נדחה.

ניתנה, היום ג' בטבת, התשס"ח (12.12.2007).


מעורבים
תובע: סולטן אבישי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: