ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פלוני נגד פרקליטות המדינה :

בע"מ 4999/12

כבוד השופט י' עמית

כבוד השופט נ' סולברג

המבקשים:
1. פלונית

2. פלוני

נ ג ד

המשיבים:
1. פרקליטות המדינה

2. המחלקה לשירותים חברתיים

3. פלונית

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז מיום 05.06.2012 בתיק ענא 020334-05-12 שניתן על ידי כבוד השופטת ו' פלאוט

בשם המבקשים:
עו"ד מיכאל גבור, עו"ד הילה פרנקל מטעם הלשכה לסיוע משפטי

בשם המשיבים 2-1:
עו"ד חגית שפיצר

בשם המשיבה 3:
עו"ד סיגל יוריסטה-עצמון

פסק-דין

1. במהלך הדיון באי-כח המבקשים מסרו כי בהמלצת בית המשפט המבקשים חוזרים בהם מבקשת רשות הערעור, בכפוף להסכמות הבאות אליהן הם הגיעו עם באי-כח המשיבים:

(א) תמונה על ידי בית משפט זה מומחית בתחום הפסיכיאטריה, שהתמחותה בטיפול בקטינים, ובמידת האפשר גם בתסמונת ה-VCF ובפגיעות מיניות (להלן: המומחית). אין מניעה מבחינת כל הצדדים שתובא בפני המומחית כל אינפורמציה שתראה לצדדים כרלוונטית, וכן כל בקשה כי המומחית תתייחס לנושא כלשהו בחוות דעתה, ובלבד ששיקול הדעת לגבי הרלוונטיות של השאלות שעליהן המומחית צריכה לתת תשובה תיקבע על ידי המומחית בלבד. כמו כן אין התנגדות של הצדדים לכך שהמומחית תוכל לשוחח עם המומחים הקודמים או עם כל גורם שתמצא לנכון, וכן שתפגש ותבדוק את הקטינה.

(ב) לאחר שתמונה – המומחית תתבקש להגיש את חוות דעתה לקראת חודש ינואר 2013, וזאת על מנת שחוות דעת תהיה מונחת בפני בית המשפט לנוער, שאמור לדון בהמשך דרכי הטיפול בקטינה לקראת חודש פברואר 2013.

(ג) אין בהגשת חוות הדעת של המומחית כדי למנוע מהצדדים להגיש ראיות אחרות, בפני בית המשפט לנוער כגון: תסקירים ודיווחים על הטיפול שניתן לקטינה, ואולם מובהר בזאת כי הקטינה לא תדרש לעמוד בפני בדיקה חיצונית נוספת כלשהי, למעט בדיקה של המומחית, ולמעט הטיפול שניתן לה במסגרת המסגרות הטיפוליות בהן היא מטופלת.

2. הננו נותנים בזאת תוקף של פסק דין להסכמות הנ"ל ומורים בנוסף לכך כדלקמן:

(א) באי-כח הצדדים ימסרו (כל אחד מהם בנפרד) לבית משפט זה בתאריך 13.9.2012 שמות של 3 מומחיות שמוצעות על ידם לצורך המינוי מטעם בית המשפט. היה ושם כלשהו יופיע בשתי הרשימות – מומחית זו תמונה על-ידי בית המשפט. היה ולא יופיע שם כלשהו בשתי הרשימות, או שבשתי הרשימות יופיע יותר משם אחד – בית המשפט ימנה מומחית על-פי שיקול דעתו, בין אם שמה מופיעה ברשימות, בין אם לאו.

(ב) שכר הטירחה של המומחית – ישולם על-ידי המדינה.

(ג) המכתב שמסרה הקטינה לבית המשפט יתוייק בנפרד מהתיק וישמר בכספת בית המשפט ולצדדים לא תהיה גישה אליו, אלא על-פי אישור שינתן מראש על-ידי בית המשפט.

3. נוכח כל האמור לעיל ובכפוף להסכמות ולהוראות הנ"ל מתקבלת הודעת המבקשים כי הם חוזרים בהם מהבקשה לרשות ערעור והבקשה נמחקת. בנסיבות הענין – אין צו להוצאות.

ניתנה היום, כ"ג אלול התשע"ב (10.9.2012).

ש ו פ ט
ש ו פ ט
ש ו פ ט


מעורבים
תובע: פלוני
נתבע: פרקליטות המדינה
שופט :
עורכי דין: