ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אליהו שבת נגד עזבון טובה בלומנפלד ז''ל :

בש"א 9194/07 - א'

המבקש:
אליהו שבת

נ ג ד

המשיבים:
1. עזבון טובה בלומנפלד ז''ל

2. רחל חוה צוקר

3. שושנה מורו

בקשה להארכת מועד להגשת בר"ע

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפני בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לרשות ערעור.

ההליך נסוב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב בו נדחה ערעור על החלטתו של רשם בית המשפט המחוזי לדחות את בקשת המבקש להארכת מועד להגשת ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל-אביב. פסק הדין ניתן ביום 25.4.2007 בהעדר הצדדים. לדברי המבקש, פסק הדין הומצא לו ביום 1.5.2007. נגד פסק הדין הוגש ערעור ביום 14.6.2007. ביום 16.10.2007 הורה בית המשפט (כבוד הרשם י' מרזל) על מחיקת הערעור, נוכח הקביעה כי הדרך להשיג על פסק דינו של בית המשפט המחוזי היא הגשת בקשת רשות ערעור ולא ערעור בזכות.

הבקשה שלפניי הוגשה ביום 30.10.2007. בבקשה נטען כי המשיבים הועמדו על כך שהמבקש אינו משלים עם פסק דינה של הערכאה הקודמת. בהתאם לכך, לא ניתן לומר שהסתמכו על כך שלא יוגש ערעור. המשיבים מתנגדים לבקשה.

לאחר עיון בבקשה ובתגובה לה, נחה דעתי כי יש להיעתר לבקשה. הארכת המועד הקבועה בדין להגשת הליך מותנית בקיומם של טעמים מיוחדים שיירשמו (תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). הטעם להארכת המועד עליו מתבסס, למעשה, המבקש הוא טעות בהבנת המצב המשפטי. טעות של בעל דין ביחס למצב המשפטי עשויה להקים טעם מיוחד, ובלבד שהטעות אינה טעות מובנת מאליה. בבחינת השאלה האם הטעות מקימה "טעם מיוחד", נלקחים בחשבון גם מהותו של האינטרס העומד על הפרק, כמו גם האינטרסים הנגדיים של בעלי הדין האחרים, ובראשם אינטרס ההסתמכות (ראו, בש"א 6708/00 אהרן נ' אהרן, פ"ד נד(4) 702). במקרה דנן, הטעות של המבקש אינה טעות המובנת מאליה, נוכח חוסר בהירות מסוים הקיים לגבי הדרך להשיג על החלטה של בית משפט מחוזי בערעור על החלטת רשם (ראו, בש"א 7338/01 וינברג דורון נ' כהנא, פ"ד נו(2) 913; בש"א 3443/05 דגה נ' מנהל מקרקעי ישראל (לא פורסם, 26.6.2005)) ניתן לראות את טעותו של המבקש כטעות סבירה אשר מקימה "טעם מיוחד" למתן ארכה. אשר לאינטרס המשיבים, לא נטען לפני כי בפרק הזמן שחלף מתום המועד להגשת בקשת רשות ערעור ועד להגשת הערעור נוצרה אצלם ציפייה כי לא יוטרחו עוד בהליכי השגה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי. המשיבים אמנם טענו כי המבקש עושה שימוש לרעה בהליכי בית משפט בערכאות השונות, אך לא העלו טענה ספציפית לעניין הסתמכות על אי הגשת הליך במועד לפני בית משפט זה. במצב דברים זה, התוצאה של חסימת שערי בית המשפט בפני המבקש עקב טעות בדין, אינה מידתית.

אי לכך, הבקשה מתקבלת. הבקשה לרשות ערעור תוגש תוך 10 ימים מעת המצאת החלטה זו. עם פתיחת תיק בר"ע תתויק בו החלטתי זו.

ניתנה היום, ד' בטבת תשס"ח (13.12.2007).

גאולה לוין

ר ש מ ת


מעורבים
תובע: אליהו שבת
נתבע: עזבון טובה בלומנפלד ז''ל
שופט :
עורכי דין: