ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מאיר מישל פרץ נגד עירית קרית מלאכי עירית קרית מלאכי :

בפני כבוד השופט אבישי זבולון

תובעים

1. מאיר מישל פרץ

נגד

נתבעים
1. עירית קרית מלאכי עירית קרית מלאכי

בית משפט השלום בקריית גת

הודעה

1. ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 02 ינואר 2013 בשעה 10:30, בפני כבוד השופט אבישי זבולון.

2. לקראת ישיבת קדם משפט הנני מודיעה כדלקמן:

א. הצדדים מתבקשים להשלים את הליכי הגילוי והעיון במסמכים תוך 60 יום מיום קבלת הודעה זו.

ב. התובע/ת ימציא כתב ויתור על סודיות רפואית של התובע עד 30 יום מהיום באם טרם הומצא.

ג. לא תוגש חוות דעת תובע/ת תוך 30 יום מהיום, יהיה התובע/ת מנוע מלטעון כל עניין שברפואה שהוכחתו טעונה חוות דעת.
הנתבע/ת רשאית להגיש חוות דעת מטעמה בחלוף 90 יום מיום קבלת חוות דעת המומחה מטעם התובע/ת, שאם לא כן תחשב כמוותרת על זכות זו.

ד. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק מטעמם כאשר, תחשיבי נזק מטעם התובע/ת יוגש עד 30 יום לפני המועד שנקבע ומטעם הנתבע/ת עד 14 ימים קודם.
במידה ויימצאו פערים ניכרים בחוות דעת המומחים מטעם הצדדים, אזי ישקלו הצדדים הגשת בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט, בטרם הגשת תחשיבי הנזק.

ה. המזכירות תואיל לשלוח עותק ההחלטה לפרקליטים.

ניתן ביום 02 אוגוסט 2012


מעורבים
תובע: מאיר מישל פרץ
נתבע: עירית קרית מלאכי עירית קרית מלאכי
שופט :
עורכי דין: