ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלה גורביץ נגד סופיה זילברג :

בפני כבוד השופטת איילת הוך-טל

תובעת

אלה גורביץ

נגד

נתבעת

סופיה זילברג

בית משפט לתביעות קטנות בחיפה

פסק דין

תובענה להחזר דמי שכירות בגין תקופה בה לא התגוררה התובעת בנכס, זאת עקב עזיבה מוקדמת טרם סיום תקופת השכירות.

ביום 14.10.10 חתמו התובעת ובן זוגה על הסכם שכירות לנכס בבעלות הנתבעת.
תקופת השכירות נקבעה החל מיום 1.11.10 ועד ליום 31.10.11 דמי שכירות עמדו על סך 3000 ₪ לחודש ושולמו בהמחאות דחויות מראש לידי הנתבעת.
התובעת עזבה את הדירה חודש לפני שהסתיימה תקופת השכירות, היינו ביום 30.9.11.
התובעת מסרה על כך הודעה לנתבעת וכן לעירייה ולא שילמה ארנונה עבור חודש אוקטובר 2011.
למרות זאת, הנתבעת פרעה את ההמחאה בגין דמי שכירות לחודש אוקטובר 2011 ומכאן התביעה שבפניי.

לטענת התובעת, בסוף חודש יולי 2011 הודיעה לנתבעת כי הינה מחפשת דירה אחרת וכי בכוונתה לעזוב את הדירה הנוכחית עם מציאת דירה אחרת. לטענתה, הנתבעת הסכימה לכך.
על כן, ביום 26.9.11 הודיעה לנתבעת כי הינה עוזבת את הדירה המושכרת וביום 30.9.11 עזבה בפועל.

לטענת הנתבעת, אמנם ניתנה הסכמתה לעזיבה מוקדמת של הדירה על ידי התובעת ובן זוגה, אלא שהסכמה זו ניתנה בסוף חודש יולי 2011 והותנתה במתן הודעה מוקדמת בת 30 יום לפחות, התראה שתאפשר לנתבעת להיערך לקראת מציאת שוכרים אחרים.
על פי המוסכם, ציפתה הנתבעת כי הדירה תפונה בסוף חודש אוגוסט 2011 ואולם כאשר הגיעה לבדוק את מצב הדירה באותה עת התברר לה כי התובעת עדיין מתגוררת בדירה ואף הודיעה כי החליטה לא לעזוב ולהישאר עד תום תקופת השכירות. בכך ראתה הנתבעת משום ביטול ההסכמה והמשך תקופת השכירות כסדרה.
למרות זאת, בסוף חודש ספטמבר 2011, הודיעה התובעת לפתע כי הינם עוזבים את הדירה, זאת בהתראה בת ימים ספורים. הודעה זו לא נעשתה בהסכמת הנתבעת ועל כן נפרעה ההמחאה בגין דמי שכירות לחודש אוקטובר 2011.

בהמשך, ביום 3.10.11 התקיים סיור בדירה בנוכחות יהודה, בן זוגה של הנתבעת, ומר אמון, הערב לחוזה מטעם התובעת, שם מצא יהודה את הדירה במצב מוזנח ומלוכלך, לא מסוידת, תוך שנגרמו נזקים מסויימים לציוד הקבוע במקום (תמונות הדירה הוצגו וסומנו נ/1).
הנתבעת נשאה בעלויות התיקון, הנקיון והסיוד ודרישותיה להשבה מאת התובעת לא נענו עד היום. הנתבעת לא נקטה בהליכים משפטיים בגין כך. לתובעת טענות כנגד הנזק הנטען ואולם לא זה נושא הדיון בפניי ועל כן אין מקום להתעמק בנושא זה.

לאחר שבחנתי טענות הצדדים והראיות שהוצגו בפניי מצאתי כי דין התביעה להידחות.
חוזה השכירות הוא המסמך המחייב בין הצדדים ומכתיב את תנאי ההתקשרות ביניהם בתקופת השכירות. חוזה השכירות נוקב במפורש בתקופת השכירות שהוסכמה בין הצדדים וקובע סנקציות בגין אי פינוי הנכס במועד שהוסכם. עוד נקבע כי עמידה במועדי התשלום ובתקופת השכירות מהווים תנאי יסודי בחוזה אשר הפרתו מקנה למשכיר זכות לביטול החוזה (ראו סעיף 4 לחוזה השכירות) .
לא עלה בידי התובעת להוכיח כי הנתבעת ניאותה לאפשר לה לסיים את תקופת השכירות ללא כל תנאי ועל כן חלים תנאי החוזה בכתב המחייבים את הצדדים.
בנסיבות אלו, כאשר בחרה התובעת לעזוב את הדירה בהתראה בת ימים ספורים בלבד, מהווה הדבר משום הפרת החוזה ועל כן קמה לנתבעת הזכות לבטל את החוזה ולדרוש את הנזק שנגרם לה בגין כך. בפועל- כך עשתה הנתבעת.
ביחסים החוזיים בין הצדדים נדרשת התנהלות הדדית בתום לב. כשם שלשוכר קיים אינטרס הסתמכות וציפייה כי על פי תנאי החוזה עומדת לו קורת גג לתקופה בגינה הוסכם, כך למשכיר קיים האינטרס הלגיטימי כי השוכר יעמוד בתנאי החוזה כלפיו. במקרה דנן, לא ניתנה התראה סבירה מראש לנתבעת, באשר למועד בו צפויה התובעת לפנות את הדירה. גם לשיטת התובעת, הודיעה בשלהי חודש יולי 2011 כי הינה מחפשת דירה אחרת, בלא כל צפי מתי יעלה בידה למצוא דירה שכזו. הודעת התובעת כחודשיים לאחר מכן, בשלהי ספטמבר 2011, כי הינה עוזבת לאלתר, יוצרת השלכה כספית הפוגעת באינטרס ההסתמכות של הנתבעת כמשכיר ועל כן אין התובעת זכאית להחזר דמי השכירות בגין חודש אוקטובר 2011 , הגם שלא התגוררה בדירה בפועל אותה עת.
די בכך שהנתבעת נשאה בתשלום הארנונה עבור חודש זה במקומה.

לאור האמור לעיל, התביעה נדחית.
בנסיבות העניין לנוכח התוצאה ובשים לב למצבה הבריאותי של התובעת, אינני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

לצדדים נתונה זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום ממועד ההמצאה.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשע"ב, 13 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אלה גורביץ
נתבע: סופיה זילברג
שופט :
עורכי דין: