ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אופל בלאנס 2006 בע"מ נגד ארתור יעקובוב :

0120968334

בפני כבוד הרשמת הבכירה עפרה גיא

מבקש

ארתור יעקובוב

נגד

משיבה

אופל בלאנס 2006 בע"מ

בית משפט השלום באשדוד

החלטה

1. בפניי התנגדות לביצועו של שיק על סך של 9800 ₪ ז.פ 3/4/2011.

בהתנגדותו טען המבקש שמדובר בשיק שפרע אצל המשיבה, השייך לאדם אחר, מר שניר וקנין. לטענתו השיק נשוא ההתנגדות ניתן לו לאחר שביצע עבודות בביתו של מר ועקנין.
המבקש הוסיף וטען שאינו חתום על השיק ולאחר שהשיק ניתן לו על ידי מר שניר וקנין ובטרם פרע הוא את השיק אצל המשיבה, התקבל אישור לפרוע השיק, הן ממר ועקנין והן מהבנק בו נמצא חשבונו ומשכך, עתר לדחות התביעה כנגדו.

2. בתגובתה טענה המשיבה שדין הבקשה להידחות, שכן לגרסתה הינה אוחזת בשיק כשורה ומדובר בשיק עליו מופיעה חתימת הסב של המבקש. לטענתה, המבקש הגיע למשרדיה וביצע עסקת נכיון לשיק, קיבל תמורה מלאה והותירה בפני שוקת שבורה משחולל השיק.

אשר לטענות המבקש בדבר קבלת השיק ממר ועקנין, טענה המשיבה שהמבקש לא פרט כלל נסיבות מתן השיק לרבות תיאור העבודה שנטען כי בוצעה. המשיבה גם הודיעה שאינה מבקשת לחקור המבקש ומשכך, ניתנת החלטתי בתיק על סמך הבקשה והתגובות לה בלבד.

3. אכן כטענת המבקש, הוא אינו חתום על השיק כמושך השיק, שכן מדובר בשיק שהמבקש הינו הנפרע על פיו, מאחר והשיק שניתן לפקודתו. ברם, עיון בשיק, הגם שהמבקש אכן אינו מושך השיק, מלמד שמופיעה חתימה הנחזית חתימתו על גב השיק. המבקש לא טען בתצהירו שחתימה זו על גב השיק אינה חתימתו. משכך, חלות הוראות סעיף 56 לפקודת השטרות לפיהן " החותם על שטר שלא בתור מושך או קבל הריהו, במעשהו זה, חב בתור מסב כלפי אוחז כשורה" ולכן, המבקש אשר פרע את השיק כגרסתו אצל המשיבה הינו מסב השיק למשיבה.

4. כידוע, נפרע האוחז בשיק דחוי יכול לגייס כספים באמצעות מכירת השיק לבנק או לחברת מימון ולקבל את הסכום שנקוב בו, בניכוי אחוזים אחדים ודרך מימון זו נקראת "נכיון שטרות" (ראו שלום לרנר, דיני שטרות, מהדורה שנייה עמוד 52)

בעניין הנדון, הודה המבקש שכך אכן נהג, שכן הודה שפרע אצל המשיבה את סכום השיק והגם שאינו חתום על גבי השיק כמושך השיק, מופיעה חתימתו כאמור כמסב השיק.

5. המבקש לא הכחיש חתימתו על גב השיק כמסב, אלא טען שאינו חתום על השיק עצמו. בנסיבות אלו, ומשמופיעה חתימת הסב על גב השיק והמבקש גם הודה כי ביצע עסקת נכיון אצל המשיבה, הרי שהמשיבה אוחזת בשטר כדין ובתמורה.

לעניין זה קובעות הוראות סעיף 55 (ב) לפקודת השטרות (נוסח חדש):
"מי שהסב שטר, הריהו במעשהו זה-
(1) מתחייב שהשטר, לכיוצג כראוי, יקובל וייפרע ככתבו, ושאם יחולל- יפצה את האוחז או כל מסב שלאחר אותו מסב שהיו אנוסים לפרעו, ובלבד שכל ההליכים הדרושים לאחר החילול ננקטו כראוי;
(2) מנוע מלכפור בפני אוחז כשורה את אמיתותן ואת תקינותן , מכל הבחינות, של חתימת המושך ושל חתימות כל ההיסבים הקודמים;
(3) מנוע מלכפור בפני הנסב שלו הסמוך לו או בפני כל נסב שלאחר אותו נסב, כי השטר בשעה שהוסב היה כשר ושריר, וכי לו לגופו היתה אותה שעה זכות קנין טובה בשטר"

6. משכך, כבר נקבע שחתימת היסב מעבירה לנסב את הזכות השטרית כלפי החתומים על השטר ומחייבת את המסב לפרוע את השטר" [שלום לרנר, דיני שטרות, עמוד 265).
אכן, המסב אינו החייב העיקרי על פי השטר וחבותו הינה לאחר חבות המושך, אולם עיון בשיק שבפניי מלמד שמדובר בשיק שנחזה כמשוך על ידי הגברת רויטל וקנין, אשר גם כנגדה נפתח תיק ההוצאה לפועל ואין כל רלוונטיות לטענתו לפיה התקבל אישור לפרוע השיק ממר ועקנין ומחשבון הבנק עליו משוך השיק, מה גם שטענתו בעניין אינה מפורטת דיה.

7. סוף דבר

התנגדות המבקש נדחית.

הליכי הוצאה לפועל בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 01-20968-33-4 כנגד המבקש יימשכו כסדרם.

המבקש יישא בהוצאות הבקשה בסך של 1000 ₪.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ב, 13 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אופל בלאנס 2006 בע"מ
נתבע: ארתור יעקובוב
שופט :
עורכי דין: