ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמחי אורי נגד ועד בית :

בפני כבוד השופטת ריבה שרון

תובע
שמחי אורי

נגד

נתבעים וצ"ג
1. ועד בית ואח'

בית משפט השלום בפתח תקווה

החלטה

1. בהעדר הודעה על הסדר כולל, להלן סדרי דין לקראת ישיבת ההוכחות הקבועה.

2. הצדדים הגישו את עדויותיהם הראשיות בתצהירים וכן תיק מוצגים. מסמך אשר לא הוגש במועד, לא ניתן יהא להגישו אלא בכפוף לאישור בית המשפט, שישקול זאת רק לאחר בקשה מיידית ומנומקת, הנתמכת בתצהיר.
לגבי עדים שאינם בשליטה: על כל צד להגיש במועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה המלווה בתצהיר, הכוללת פירוט של תמצית עדותם ואת הסיבה לאי הגשת תצהיר מטעמם.

3. הודעה בדבר התנגדות לחלקים בתצהירים ו/או להגשתם וסימונם כראייה של מסמכים הנכללים בתיק המוצגים של מי מהצדדים, תעשה בתוך 14 יום מהיום, על מנת שהצד המבקש להגישם יערך מבעוד מועד לזימון העדים הרלבנטיים. מומלץ לצדדים להגיע מראש להסכמות בדבר הגשת מסמכים, גם אם בסייגים כמקובל, וזאת כדי לייתר את הצורך בעדויות "טכניות" וכיו"ב. התנגדות מאוחרת עלולה להדחות ו/או להביא להטלת הוצאות עקב הימשכות הדיון.

4. ב"כ הצדדים ייערכו לחקירות קצרות ביותר של העדים, עד 20 דקות לעד ועד 40 דקות למומחה וכן יצטיידו בסמכויות מלאות לסיום התיק בפשרה - לפני שמיעת הראיות או אחריה.

5. כל מצהיר יתייצב לדיון. הצדדים יגישו- לא יאוחר מיום 3/9/12 (למעט ביחס למומחים- שלגביהם- ראו להלן)- בקשה מנומקת לזימון עדים, לרבות עדים שמסיבה כלשהי לא ניתן להשיג מהם תצהיר, שאם לא כן- לא תותר עדותם. על הבקשה לכלול את שמו המלא של כל עד רלוונטי. מובהר לצדדים כי הדיון לא ידחה באם יתברר כי הוגשה בקשה לזימון עד שאינה כוללת את שם העד או הגורם הרלוונטי וכי משום כך התייצב עד שאינו הגורם הנכון והמתאים למסירת הפרטים הנחוצים מגוף מסויים.
על צד המזמין מומחה - ליידעו כבר עתה שיש כוונה לזמנו, על מנת שישריין את התאריך ביומנו ולהזכירו את המועד אחת ל- 3 ח'. זאת- מתוך נסיון העבר וחשש מפני תקלות.
על צד המזמן עדים ליטול את ההזמנות למסירה אישית מיידית. כן יזכירו המזמינים לעדים את מועד הדיון 30 יום מראש, בכתב ובעל-פה.

6. זימונו של כל עד שאינו מומחה, מותנית בהפקדת הסך של 400 ₪ לכל עד ומראש בקופת בית המשפט, בד בבד עם הגשת ההזמנה, אלא אם אורה על הפקדת סכום אחר, לאחר שהבקשה לזימון עדים תובא בפני.
זימונו של רופא שאינו מומחה מטעם צד או מטעם בית המשפט- מותנה בהפקדת הסך של 1,000 בקופת בית המשפט.
זימונו של מומחה שאינו רופא מותנה בהפקדת הסך של 1,740 ₪ בקופת בית המשפט ומראש שאם לא כן,- לא יזומן.
זימונו של מומחה רפואי מותנה בהפקדת הסך של 2900 ₪ בקופת בית המשפט ומראש, שאם לא כן,- לא יזומן.
זימונו של עד המתבקש להמציא תעצ/מסמכים ואינו נדרש להתייצב- אינו מחוייב בהפקדה אך יש לכתוב זאת בהזמנה, תוך ציון המועד שעד אליו עליו ליתן את התעצ/מסמכים.
בהעדר הפקדות- העדים לא יזומנו.
פטור מהפקדת שכר עדות, כפוף לאישור בכתב מהעד, כי ענין זה הוסדר מולו ישירות וכי אין צורך בהפקדה כספית.

7. הדיון לא ידחה בגין אי התייצבות של עד כלשהו מסיבה שלא תתקבל על דעתו של בית המשפט, תצהירו של עד שלא יתייצב יוצא מהתיק, גם אם מדובר בתצהירו של בעל דין.
על בעל-דין המבקש להגיש חוות-דעת, לזמן גם את המומחה מטעמו ולשריין עמו את מועד הדיון מיידית, כדי למנוע דחיות מיותרות .
על בעל דין המבקש לחקור עד מומחה מטעם צד אחר, או את המומחה מטעם בית המשפט- להודיע לו על כך בתוך 14 ימים מקבלת חווה"ד או מהיום, לפי המאוחר.

8. פגרות בתי המשפט תבואנה במנין הימים והמועדים שנקבעו בהחלטתי.

9. מומלץ לצדדים לשוב ולבוא בדברים ולנסות ולייתר את ההתדיינות בנסיבותיו של תיק זה ולכל הפחות להגיע להסכמות דיוניות שתקצרנה את משך ההתדיינות או תקלנה עליה.

ניתנה היום, כ"ג תמוז תשע"ב, 13 יולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמחי אורי
נתבע: ועד בית ואח'
שופט :
עורכי דין: