ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זאב שיר נגד ביטוח לאומי סניף נהריה :

בג"ץ 5993/12

המבקש:
זאב שיר

נ ג ד

המשיבים:
1. ביטוח לאומי סניף נהריה

2. מנהל סניף הביטוח לאומי, חיאק חיר

בקשה למתן צו ביניים מיום 08.08.2012

המבקש: בעצמו
בשם המשיבים: עו"ד חנה מנדלסון

החלטה

1. לפניי בקשה למתן צו ביניים, שעיקרה להורות לביטוח לאומי סניף נהריה (להלן: המשיב 1) ולמנהל הסניף (להלן: המשיב 2) לשלם למבקש את גמלת הבטחת ההכנסה שנשללה ממנו, לטענתו, שלא כדין, החל מחודש ספטמבר 2011, ושאותה נהג לקבל מחודש אפריל 2003. זאת, עד לדיון בעתירה למתן צו על תנאי המצורפת לבקשה.

בבקשה, ציין המבקש, המייצג את עצמו, כי הינו כבן 60 שנה, מחוסר עבודה וסובל מבעיות בריאותיות. כתוצאה מהחלטת המשיב 1 לשלול את גמלתו, נותר המבקש ללא מקורות מחייה הדרושים לו לקיום אנושי בכבוד, ומבלי יכולת כלכלית לרכוש תרופות למחלות כרוניות, להן הוא נזקק באופן יומיומי.

2. בתגובה לבקשה, הבהירה באת כוח המשיבים, עו"ד חנה מנדלסון, כי ההחלטה, אשר נתקבלה, ביום 03.10.2011, שוללת את גמלת הבטחת ההכנסה של המבקש החל מחודש יוני 2005, ועד למועד בו ניתנה, משום ממצאי חקירה לפיהם המבקש אינו מתגורר בכתובת המגורים עליה דיווח. כתוצאה משלילת זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה, התגבש למבקש חוב אצל המשיב 1, עליו הוא מלין במסגרת העתירה למתן צו על תנאי.

3. באת כוח המשיבים ביקשה לדחות את העתירה ואת הבקשה דנן על הסף, משום קיומו של סעד חלופי, וכן בשל שיהוי, וחוסר תום לב של המבקש.

לגופה של הבקשה, הובהר, כי לא נפל כל פגם בהחלטת המשיב 1, שניתנה בהתאם להוראות חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן: החוק). כמו כן, ולדרישת המבקש, נערך לו שימוע, ביום 30.10.2011, בפני נציגי המשיב 1, וגם במהלכו מסר מידע חלקי וסותר, לגבי מקומות מגוריו לאורך השנים.

4. עיינתי בטענות הצדדים ובנספחים שצורפו לבקשה ולתגובה, והגעתי למסקנה, כי אין ליתן את הצו המבוקש.

זאת, בעיקר, לאור נכונותו של המשיב 1 לשוב ולבחון את זכאות המבקש לגמלה בתקופה שבין חודש יוני 2005 ועד לחודש ספטמבר 2011, בכפוף לקבלת כל המידע הדרוש מהמבקש, כמפורט בסעיף 41 לתגובה המקדמית מטעם המשיבים.

5. יש להבהיר, כי באשר לתקופה שלאחר מתן ההחלטה בעניינו, היינו מיום 03.10.2011 ואילך, לא הגיש המבקש למשיב 1 כל תביעה לבחינת זכאותו לקבלת גמלת הבטחת הכנסה, כנדרש בסעיף 14(א) לחוק, ולמרות טענותיו בדבר מצבו הרפואי. לאור זאת, המשיב 1 מעולם לא בחן את זכאות המבקש לגמלה בנוגע לתקופה האמורה, ולא ברורה השגתו לעניין זה.

6. לבסוף, יש להדגיש כי בשולי החלטת המשיב 1, מושא הבקשה, צויין מפורשות כי למבקש עומדת הזכות לערער על ההחלטה בפני בית הדין האזורי לעבודה, תוך שנה ממועד קבלתה. יצויין, כי טרם חלפה התקופה הרלוונטית להגשת הערעור על ההחלטה, תקופה המסתיימת ביום 03.10.2012.

הבקשה למתן צו ביניים נדחית בזאת. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

התיק יקבע לדיון בפני מותב תלתא.

ניתנה היום, ‏י"ח באלול התשע"ב (‏5.9.2012).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: זאב שיר
נתבע: ביטוח לאומי סניף נהריה
שופט :
עורכי דין: