ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד משה לוי :

בפני כבוד השופט דורון חסדאי
המבקשת
מדינת ישראל

נגד

החשוד
משה לוי


נוכחים:
נציגת המבקשת רס"ב אילנה קוסנובסקי
ב"כ החשוד עו"ד ניר דוד
החשוד – הובא

בית משפט השלום בכפר סבא

פרוטוקול

נציגת המבקשת:
חוזרת על הבקשה.
מגישה דו"ח סודי (7 עמודים) – סומן מב/1.
מגישה מזכר סודי – סומן מב/2.
מגישה את תיק החקירה.

משיבה לשאלות ב"כ החשוד:
ש. בבקשה כתוב בפרטי העבירה חשד לניסיון רצח, האם זה גם סעיף האישום ת. באישום עדיין אין את זה
ש. האם התקדמתם משהו מאז יום שני
ת. כן
ש. האם חלק מחומר החקירה זה גם שיחה שמנהל עוה"ד עם לקוחו שנקלטת באוזני שוטר או שאתם שומרים על חיסיון ת. שומרים על חיסיון
ש. יש מצב ששוטר רושם מזכר באשר לדברים שאמר עו"ד ללקוחו ת. אין מצב שכזה וזה מפאת העובדה שאנחנו מכבדים אותך ש. התיק הזה הוא בעצם אויר חם, הוא יתנפץ, השאלה אם בעוד יומיים או חמישה, בתיק הזה אין שום זיהוי של הלקוח שלי כמי שביצע את העבירה הזאת, נכון ת. גם בנוגע לשאלת הזיהוי זה בתיק הסודי
ש. האם אתם מחזיקים את הלקוח שלי כבן ערובה ת. ממש לא
ש. זה נכון שישנם מעורבים נוספים שעדיין צריך להגיע אליהם ת. בהחלט כן
ש. זה נכון שאין קשר בין המעצר שלו לאחרים
ת. זה ממש לא נכון
ש. אז אם יקח זמן שנתפוס אותם חודשיים אז הוא יהיה במעצר עוד חודשים ת. ממש לא, אין קשר בין הדברים .
ש. אני שומע היום שבית המשפט נתן את ההחלטה בענין רועי מסיקה ת. רועי טל, המזכר הקודם שדיברת עליו הרי דיברנו על זה בחוץ ש. רועי מסיקה נעצר עד מחר, נכון
ת. נכון
ש. אני שאלתי אותך בדיון הקודם כדי שנבין הואיל והקליינט שלי לא מכיר ולא יודע את הרועי מסיקה ת. את זה מאיפה אתה אומר
ש. על סמך ידיעה שלי. התכוונתי שהוא לא מכיר אותו מבחינת האירוע הזה ת. אתה שואל אם מושיקו לוי מכיר את הלקוח שלך ש. לא בקשר לאירוע הזה
ת. בקשר לאירוע הזה הם קשורים, בהחלט כן, יש קשר מובהק ש. את כותבת במלל שישנם פה שתי כנופיות
ת. נכון
ש. האם רועי מסיקה הוא מהתוקפים או מהמותקפים, הוא בקבוצה של הקליינט שלי או האחרת ת. הוא בקבוצה האחרת.
ש. זאת אומרת שיש סכסוך או ישנה עוינות בין שתי הקבוצות ת. בשלב הזה של החיים שלהם
ש. איך אתם שמים בתא המעצר מישהו שאתם מייחסים לו שהוא ירה באחר באותו תא, זה הגיוני בעינייך ת. ממש לא ואני מזכירה לך שבדיון הקודם ביקשתם לאחד את הארכת המעצר ליום של טל מסיקה, כבוד השופט קרשן הציע שנחבר את התיק ליום שישי ובדיוק מהסיבה הזאת שאתה טוען כרגע בפניי התנגדנו ואמרנו שאין מה לשים אותם יחד, זה שהם היו בתא השב"ס כרגע זה לא בשליטת משטרת ישראל.
ש. שאלתי את זה מבחינת ההגיון הפנימי להראות לך שאין פה ממש, מה תגידי ת. אני יכולה לענות על טעויות של אחרים או על טעויות שאני עושה, אני מתנגדת לזה ואין בזה היגיון, ואגב גם יש בקשות שלנו כשוטרים להפריד בין שניהם ש. אז את מצהירה פה בבית המשפט שזו טעות ששני המעורבים הללו נמצאים באותו תא, כך את אומרת ת. אם זה נשמע משהו אחר, זה מה שאמרתי
ש. זה מזעזע, מייחסים לו ניסיון רצח של האחר ושמים אותו בהדרים עם האחד שצריך להירצח.
ת. אז בוא נזדעזע ביחד
ש. כמה התקדמתם בחקירה מבחינת פעולות החקירה שביקשתם מאז יום שני ת. חלק גדול מאד מהפעולות בוצעו וחלק התווספו, הגענו ל- 37 פעולות חקירה.
ש. כמה פעולות מזקיקות הישארותו במעצר
ת. 22 פעולות
ש. בדיון הקודם אמרתם שיש לכם עוד 27 פעולות לבצע ת. אל תבלבל את בית המשפט, בדיון הקודם היו 27 פעולות ש. בדיון הקודם היו 27 פעולות, מתוכן 22, היום יש 37 כי התווספו אבל נשארו 22 ת. אבל אני ספרתי תוך כדי.
ש. יש אפשרות שהחשוד הזה ישתחרר למעצר בית בתנאים הולמים ואתם תמשיכו בחקירה בהשקט ובבטחה ת. ממש לא
ש. גם לא במקום מרוחק ועם ערבויות
ת. ממש לא
ש. אני שואל כי אני יודע שאין, אבל ממוצ"ש ועד היום אין עדיין שום זיהוי או שום ראיה ממשית שקושרת אותו, הכל זה מעין רסיסי מידע כאלה ת. זה לא מדויק
ש. האם תוכלי לאשר את מה שאני אומר
ת. לא, מה שאתה אומר לא מדויק ואנחנו הצגנו בפני בית המשפט חשד סביר ומעל לסביר ולא רסיסי ראיות שקושר את הלקוח שלך לביצוע העבירה.
ש. אדם בשל אלקבץ מוכר לך, זה שביקשתם אותו לחקירה לפני שעה ת. עיכבנו אותו לחקירה
ש. כעת מה קורה איתו
ת. הוא בחקירה
ש. תסכימי איתי שלא ידעתם אודות האדם הזה לפני שהגעתם לכאן ת. מאיפה אתה אומר את זה
ש. רק בגלל שדיברתי איתו לפני התעורר חשדתכם ת. לא נכון, מציגה לבית המשפט 2 מסמכים חסויים נוספים, סומנו מב/3, מב/4.
ש. זאת אומרת שאתם חיפשתם אותו לפני הדיון היום ת. לא חיפשנו אותו לפני הדיון אבל זה הצטלב לנו עם מידע שיש ש. זאת אומרת רק ברגכע שאת ראית אותו יושב לידי את מצאת לנכון לגשת אליו ולקחת אותו לחקירה ת. אני לא ניגשתי אליו
ש. את שלחת מישהו מהיחידה החוקרת שניגש אליו וחקר אותו ת. כן ואת ההתייחסות הזאת נתתי לבית המשפט
ש. האם זה בגלל שפניתי אליו
ת. לא רק בגלל זה
ש. אם לא אז למה לא מצאתם לנכון להגיע אליו קודם למועד הדיון היום ת. פעולות החקירה שאנחנו עושים הם בסדר מסוים, תאמין לי שמרגע שהתיק הזה הגיע אלינו ליחידה לא עצרנו לשניה ולרגע.
ש. את אומרת פה שאל אלקבץ הייתם מגיעים בכל מקרה ת. זה בדיוק מה שאני אומרת, במקרה הוא נפל פה, בינגו ויש עוד בינגו נוסף וזה כתוב בפני בית משפט .
ש. האם החקירה של אלקבץ הסתיימה שם
ת. אני לא יודעת, אני נמצאת פה בבית המשפט

נציגת המבקשת מסכמת:
חוזרת על הבקשה.
אנחנו באמת לא רושמים ימי מעצר כי כיף לנו או נוח לזה וזה מה שאנחנו רוצים, ממש לא, ימי המעצר דרושים לנו כדי למצות את הדין ולהגיע לחקר האמת , החקירה דינמית ומתווספים בכל יום חשודים נוספים שקשורים לאירוע, ושיתוף הפעולה מצד החשודים העיקריים העלה חרס עד כה ולכן אנחנו עובדים במעטפת ולכן אני מבקשת מבית המשפט להתייחס לבקשה שלנו ולתת לנו הארכה כמבוקש.

ב"כ החשוד מסכם:
כבוד השופט קרשן לא בכדי קצב לכם 4 ימים אל מול 10 הימים שביקשתם, היום בחלוף 5 ימים מקרות האירוע אנחנו גם יודעים שאין למעשה שום תלונה ושהמעורבים העיקריים אינם בנמצא ושאתם למעשה במסע דיג, אתם ניגשים לבית של הסבתא האומללה ולא מוצאים כלום ,מבהילים אותה בבוקר ולא מוצאים כלום, אתם הולכים לשכנים שאין להם כל ענין ומבהילים אותם שלא לצורך, אתם עוצרים אדם באקראי כזה שמתעתד ללמוד משפטים ורוצה לשמוע דיונים ומשוחח עם עו"ד על סמך היכרות קודמת, אותו אתם פתאום ניגשים וחוקרים, אתם משימים את שני המעורבים באותו חדר, באותו תא, שני מעורבים שהאחד אמור לקום על רעהו ולרוצחו נפש. כל הדברים הללו מצביעים על חוסר רצינות, על חוסר אמינות, על כך כמו שאת אמרת בהגינות ואולי נפלט לך שהמעורבים העיקריים אתם מעלים חרס אז מה עכשיו אתם מנסים לעשות? אתם מנסים עכשיו ללכת לצדדים לחפש ולדוג לכם כל מיני אנשים וראיות אחרות שמא תמצאו אז אני לך אומר כעת מה שאמרתי בהתחלה, משה לוי המתקרא מושיקו הקליינט שלי הוא לא היה והוא לא קשור לאירוע הזה עצמו, חבל רק שהבקשה שלכם לשחרר תהיה בעוד 4-5 ימים כאשר אנחנו כבר כאן זועקים לכם פיקחו עין, ולכן נדמה לי שכבר עכשיו זה השלב שביהמ"ש יורה על הפסקת הדייג, מסע הדייג של יחידת התשאול של כ"ס, הוא יוכל להיות במעצר בית בתנאים, ערבויות מתאימות עם אמו המפקחת ואתם תמשיכו לדון אך לא על חשבון הקליינט שלי.
אני מבקש לתת את הלב גם לענין הסוגיה הזו, של שני אנשים שמיוחסים להם דברים חמורים או לפחות לקליינט שלי עם מי הוא נמצא בתא המעצר וזאת אומרת חברתי טעות, הייתי מצפה ממנה שתיסע לשם ותזעק על הטעות שלא יקרה פה משהו, כמובן שמה שאני אומר מלמד על החשש וכיצד אתם נוהגים.


החלטה

זוהי בקשה להארכת מעצר שניהי של החשוד אשר נעצר לראשונה ביום 8.7.12, והוא נחשד בביצעו עבירות של אחזקת נשק שלא כדין וירי מנשק חם באזור מגורים.

יחד עם חומר מתיק החקירה, המציאה נציגת המבקשת לעיוני דוחות חסויים אשר סומנו על ידי ביהמ"ש מב/1 - מב/4 - כמו כן השיבה נציגת המבקשת לשאלות ב"כ החשוד.

לטענת ב"כ החשוד, אין כנגד שולחו חשד סביר כלשהו, כל נסיונה של המבקשת עמו לבצע דייג של ראיות, ולדבריו, בנסיבות הענין ראוי לשחרר את שולחו כבר כעת בתנאים תוך שהמבשקת תוכל להמשיך את החקירה באין מפריע.

יתר טיעונו של ב"כ החשוד בפרו' מעלה לא מצאתי לשוב לפרטו.

בכך שנתתי דעתי לטיעוני הצדדים ובחנתי את חומר החקירה ואת הדוחות החסויים, נחה דעתי כי קיימת חשד סביר כי החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו וכי קיימת עילה להאריך מעצרו מכח הוראת סעיף 13 לחוק המעצרים.

בשים לב למהות העבירות המיוחסות למשיב ולמסוכנות הנגזרת עמם והנשקפת ממנו ומפאת החשש לשיבוש הליכי החקירה ופעולות החקירה כפי שאלו מפורטות בדוח החסוי לא מצאתי לעת הזו להורות על שחרורו של החשוד.

ברם , אולם לא מצאתי בשלב לפיו שמדובר בהארכת מעצר שנייה, ולהיעתר לבקשה במלואה ולפיכך מוארך מעצרו של החשוד עד ליום 16.7.12 שעה 12:00.

בית משפט השלום בכפר סבא
מ"י 17187-07-12 מדינת ישראל נ' לוי


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: משה לוי
שופט :
עורכי דין: