ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גד אלואי נגד יורם אליעזר ידידי :

לפני כבוד השופטת תמר בר-אשר צבן

התובעים

  1. גד אלואי
  2. רינה אלואי

נגד

הנתבע
יורם אליעזר ידידי

נגד

הצד השלישי

  1. חגי כ"ץ
  2. אליהו חדד
  3. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

נגד

הצד הרביעי
ידי-זהב, בניה וייזום בע"מ – ניתן פסק-דין

בא-כוח התובעים: עו"ד יוסי לבן
בא-כוח הנתבע: עו"ד צחי סלע
בא-כוח הצד השלישי 1: עו"ד נח רפפורט
בא-כוח הצד השלישי 2: עו"ד סרג' טוניק
בא-כוח הצד השלישי 3: עו"ד עמנואל סממה

בית משפט השלום בירושלים

החלטה

בהתאם להסכמת הצדדים בדיון מיום 1.7.2012 ובהמשך להחלטה הנוספת מהיום, ימונה מומחה מטעם בית המשפט בתחום הנדסת בניין וקונסטרוקציה.

1. פרטי המומחה, נושא חוות הדעת והוראות לצדדים ולמומחה
א. המומחה ותחום מומחיותו: המהנדס ד"ר דורון שלו.
כתובתו: דורון שלו הנדסה בע"מ
בית דוידוף, גוש עציון 7, גבעת שמואל, 54030
טלפון: 03-5322531
פקס': 03-5322991
נייד: 054-7855587
דוא"ל: [email protected]
אתר: http://www.doron-eng.co.il

ב. המומחה יחווה את דעתו בשאלות הבאות:

(1) תכנון תוספת הבנייה בנכס נושא התביעה, תוך מתן התייחסות מיוחדת לנושא הביסוס.
(2) הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים ועלותן.
(3) הגדרת חלוקת האחריות בין המהנדסים והמבצעים על פי הוראות הדין וחוקי התכנון והבנייה וזאת בשים לב לתכנון ההנדסי, לפיקוח ולביצוע.

ג. עד יום 31.7.2012 ימציאו הצדדים למומחה את כתבי הטענות ואת כל המסמכים הרלוונטיים. צד שימסור למומחה מסמכים אשר לא צורפו לכתבי הטענות, ימציא את העתקיהם במקביל גם לצדדים האחרים.

ד. חוות דעת המומחה תוגש לבית משפט ולצדדים במקביל, לכל המאוחר עד יום 2.12.2012.

ה. בתוך ארבעה עשר יום מקבלת חוות הדעת, יהיה רשאי כל אחד מהצדדים לשלוח אל המומחה שאלות הבהרה.

המומחה יגיש לבית המשפט ולצדדים במקביל, את התשובות לשאלות ההבהרה לא יאוחר משלושים יום מהיום שקיבל לידיו את שאלות ההבהרה.

ו. תוך ארבעה עשר יום מיום קבלת חוות הדעת והתשובות לשאלות ההבהרה, אם יהיו כאלה, יודיעו הצדדים לבית המשפט אם רצונם לחקור את המומחה.

2. הוראות בעניין שכר טרחת המומחה
א. בעלות שכר טרחת המומחה יישאו כל הצדדים, בשלב זה, בחלקים שווים, ובתום ההליך יוחלט מי מהצדדים יישא במלוא שכרו של המומחה, כך שכל אחד מהצדדים הבאים יישא ב-20% משכרו של המומחה: התובעים, הנתבע 1 (יורם ידידי), צד שלישי 1 (חגי כץ), צד שלישי 2 (אליהו חדד), צד שלישי 3 (מנורה מבטחים חברה לביטוח בע"מ).

ב. המומחה לא יחל בעבודתו, אלא לאחר שיסכם עם באי כוח הצדדים את שיעור שכרו, וזה ישולם או יובטח להנחת דעתו.

ג. בכל מקרה, נושא תשלום שכר הטרחה, לרבות קביעתו ותשלומו, יושלם לכל המאוחר עד יום 20.8.2012.

אם לא ישולם שכר הטרחה במלואו תוך ארבעה-עשר יום מיום קבלת מכתבו של המומחה הנוקב בשכר-טרחתו, יודיע על כך המומחה לבית המשפט לאלתר וישלח העתק מהודעתו גם לצדדים. במקרה זה, תינתן החלטה לפי תקנה 131(ב) בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 שלפיה יימחק כתב-טענותיו של הצד שלא שילם במועד את חלקו בשכר המומחה, וזאת ללא צורך במתן החלטה נוספת.

ד. שכרו של המומחה כאמור, יכלול גם את התשלום שישולם לו עבור מתן תשובות לשאלות הבהרה. לחלופין, יודיע המומחה לצדדים מראש (עם קביעת שכר הטרחה הכולל), מה הסכום שיידרשו לשלם תמורת מתן תשובות לשאלות הבהרה, במקרה שתהיינה.

3. הנחיות נוספות למומחה
א. אם מסיבה כלשהי לא יוכל המומחה להגיש את חוות הדעת, או את התשובות לשאלות ההבהרה, ככל שיוצגו לו, במועד שנקבע כאמור, עליו להודיע על כך לבית המשפט ולצדדים לכל המאוחר עשרה ימים קודם למועד שנקבע למתן חוות הדעת או למתן התשובות לשאלות ההבהרה. כך בין אם העיכוב נובע מטעמיו של המומחה ובין בשל עיכוב שגרם לו מי מן הצדדים.

ב. לנוחות המומחה, להלן פרטי באי-כוח הצדדים:

בא-כוח התובעים: עו"ד יוסי לבן – ת"ד 45151, ירושלים, 91450 טל': 02-5713552; פקס': 02-5713551

בא-כוח הנתבע (יורם ידידי): עו"ד יצחק סלע
– רחוב גיבורי ישראל 7, נתניה, 42390
טל': 09-8357555; פקס': 09-8858326

בא-כוח צד שלישי 1 (חגי כץ): עו"ד נח רפפורט – בית האומות, דרך חברון 101, ירושלים 93480.
טל': 02-6734440; פקס': 02-6734439

בא-כוח צד שלישי 2 (אליהו חדד): עו"ד סרג' טוניק – רח' גיבורי ישראל 40, נתניה, 42504.
טל': 09-8856688; פקס': 09-8856611

בא-כוח צד שלישי 3 (חברת מנורה): עו"ד עמנואל סממה – רח' בן יהודה 2, ת"ד 391, ירושלים, 91003.
טל': 02-6252122; פקס': 02-6252221

4. המשך ההליכים
א. כאמור בהחלטה מיום 1.7.2012, הצדדים ישלימו הליכי גילוי ועיון במסמכים ומתן תשובות לשאלונים עד יום 30.9.2012.

ב. התיק יובא לעיוני ביום 3.12.2012 או עם קבלת חוות דעת המומחה, לפי המוקדם, וזאת לשם קביעת מועד להמשך ההליכים.

ניתנה היום, כ"ב בתמוז תשע"ב, 12 ביולי 2012, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: גד אלואי
נתבע: יורם אליעזר ידידי
שופט :
עורכי דין: