ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד סלאמה אבו ואקד :

בש"פ 10978/07

העוררת:
מדינת ישראל

נ ג ד

המשיב:
סלאמה אבו ואקד

ערר על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע
בתיק בש 22376/07 שניתנה ביום 24.12.07 על-ידי
כבוד השופט אברהם יעקב

תאריך הישיבה: י"ז בטבת תשס"ח (26.12.07)
בשם העוררת: עו"ד דפנה פינקלשטיין
בשם המשיב: עו"ד חאלד חביב אללה

בבית המשפט העליון

החלטה

א. ערר על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (השופט יעקב) מיום 24.12.07 בב"ש 22376/07 בה שוחרר המשיב לחלופת מעצר.

ב. (1) נגד המשיב, יליד 23.5.1988, ונגד אדם נוסף הוגש ביום 26.9.07 כתב אישום, בגדרו נטען כי ביום 24.9.07 נהג המשיב ברכב השייך לו, אף שמעולם לא היה לו רשיון נהיגה. שוטרים שהיו ישובים בניידת משטרה הבחינו בנאשם ובחברו שעה שביצעו עבירת תנועה, והורו להם לעצור. בתגובה האיץ המשיב את מהירות נסיעתו והחל לברוח מהשוטרים הדולקים אחריו, לרבות בנסיעה במהירות של 100 ק"מ לשעה בשטח עירוני נגד כיוון התנועה, וכמעט פגיעה בהולכת רגל. במהלך המרדף הממושך, שפורט בכתב האישום, התנגש רכבו של המשיב במספר רכבים עד שנעצר. המשיב וחברו ירדו מרכבם וברחו מהמקום בריצה, חרף קריאות השוטרים שהורו להם לעצור. המשיב נמלט מהמקום, בעוד חברו נעצר על-ידי המשטרה. בגין מעשים אלה הואשם המשיב בסיכון חיי אדם בנתיב תחבורה, חבלה בכוונה מחמירה, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, הסתייעות ברכב לביצוע פשע ונהיגה ללא רשיון נהיגה וללא ביטוח.

(2) יחד עם כתב האישום הוגשה לבית המשפט בקשה למעצר עד תום ההליכים. ביום 9.10.07 התקיים דיון בבקשה, ובית המשפט הורה על עריכת תסקיר מעצר. תסקיר שירות המבחן מיום 19.11.07 קבע - בהמשך לתסקיר קודם שלא הוצג לפני - כי המשיב נוטה להיכנע ללחצים חברתיים ולהיסחף אחרי אחרים, ועל כן העריך כי קיים סיכון ברמה בינונית-גבוהה להישנות התנהגות פורצת חוק. עם זאת סבר שירות המבחן כי מעצרו הממושך של המשיב מהווה בעבורו גורם מרתיע, ויש בו כדי לצמצם במידת מה את רמת הסיכון לטווח קצר. עובדה זו, יחד עם גילו הצעיר של המשיב, הובילו את שירות המבחן להמליץ על שחרורו לחלופת מעצר בבית הוריו. בית המשפט התרשם כי החלופה המוצעת אינה הולמת, והורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים. ביום 4.12.07 הגיש המשיב בקשה לעיון חוזר על החלטת המעצר, וביום 9.12.07 הורה בית המשפט על עריכת תסקיר משלים אשר יבחן חלופת מעצר אחרת. התסקיר המשלים שהוגש ביום 20.12.07 המליץ על חלופת מעצר בביתו של מר סלמאן אלקרינאוי ברהט בפיקוח שלושה מפקחים ועל פיקוח מעצר לתקופה בת שישה חודשים, במהלכה ישולב המשיב בקבוצה טיפולית. ביום 24.12.07 הורה בית המשפט המחוזי על שחרור המשיב לחלופת המעצר האמורה, תוך אפשרות להצטרפות לפיקוח של סנ"צ בדימוס במשטרת ישראל, אך עיכב את החלטתו בארבעים ושמונה שעות, עד ליום 26.12.07 בשעה 10:00 בבוקר. מכאן הערר דנא, שנשמע הבוקר. יצוין כי ביום 14.10.07 שוחרר חברו של המשיב שהיה עימו ברכב למעצר בית, בהיותו קטין ללא עבר פלילי, אשר לא נהג ברכב ושלא נסתרה טענתו שביקש מהמשיב לעצור את נסיעתו הפרועה.

ב. (1) בערר נטען, כי מעשיו של המשיב מבטאים תעוזה, זלזול בוטה בחוק, ונכונות להתחמק משוטרים, ולכן מעידים על מסוכנות רבה לציבור, ועל חשש כי המשיב יימלט מן הדין. לטענתה, מסוכנותו של המשיב נלמדת אף מן הנאמר בתסקיר עצמו, שם נקבע כי המשיב נוטה לפעול על פי דחפים מיידיים מבלי לשקול את השלכות מעשיו לטווח הרחוק.

(2) בדיון הוסיפה באת כוחה של המדינה, כי המדובר בתיק מן החמורים בתרחישי המרדפים. בתי המשפט מנהלים מלחמת חרמה בתופעה זו, ואי אפשר יהא להבחין מקרה זה, אם ישוחרר העורר, ובין מקרים אחרים. תסקיר המעצר מעיד על מסוכנות בינונית עד גבוהה; אף אם החלופה ראויה לאמון, אין העורר ראוי לאמון. הוא גם מואשם במסירת ידיעה כוזבת ובשיבוש הליכי משפט, וההימלטות מן השוטרים מעידה על חשש להימלטות מן הדין. התיק קבוע להוכחות בינואר 2008.

(3) בא כוח המשיב ציין את רקעו של המשיב, החי כל ימיו באוהל בפזורה הבדוית, וזו הסתבכותו הראשונה עם החוק. כן הטעים כי משפסל בית המשפט את החלופה הראשונה נעשה מאמץ למצוא חלופה מכובדת במגזר הבדוי, ונמצאה משפחה מוכרת היטב, תוך סיוע של קצין משטרה בכיר לשעבר. לשיטת הסניגור המלומד, לקחי המעצר (שגם ציין שירות המבחן), ריכוך החשש למסוכנות בתסקיר מ-20.12.07, ונכונות שירות המבחן לפיקוח מעצר – מטים את הכף לעבר הכרעתו של בית המשפט המחוזי. ההנחה היא כי כל מסוכנות אפשרית תנוטרל.

ג. (1) עיינתי בחומר שבתיק, לרבות תסקירי שירות המבחן למבוגרים מן הימים 19.11.07 ו-20.12.07. התלבטתי באשר לתוצאה הנכונה. מחד גיסא, כפי שציינה בצדק באת כוח המדינה, המדיניות השיפוטית בתיקים אין ספור של מרדפים אחר הנוהגים בפראות מופקרת היא, ככלל, מעצר עד תום ההליכים. עו"ד פינקלשטיין הסתייעה בפסיקה של בית משפט זה, ואין קושי לאתר פסיקה כזאת; ראו למשל בש"פ 412/07 אבו קרינאת נ' מדינת ישראל (לא פורסם) (השופט לוי, ניתן ב-21.1.07); בש"פ 6433/06 מדינת ישראל נ' אבו אלקיעאן (לא פורסם) (2006). ואולם, פשיטא שכל מקרה לנסיבותיו, ושיש לבחון את הדברים, בנוסף לעילות המעצר המתקיימות בנידון דידן (למצער מסוכנות ואולי גם הימלטות), מתוך תשומת לב לצו המחוקק בסעיף 21(ב)(1) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), תשנ"ו-1996, שלפיו יוחלט על מעצר עד תום ההליכים אם "לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של שחרור בערובה ותנאי שחרור, שפגיעתם בחרותו של הנאשם פחותה".

(2) נסיבות המקרה דנא הן במדרג חומרה גבוה, ומצביעות על עזות פנים וזלזול בחוק, שעל כן ראתהו הפרקליטות בחומרה, ועל כן גם בית המשפט קמא לא אישר חלופה בבית הוריו של העורר. ככל שיורשע העורר, הוא עלול להיות צפוי למאסר; אך המעצר אינו "מקדמה" על חשבון העונש, ואין צורך להכביר מלים.

(3) בסופו של יום החלטתי לאשר את החלופה המוצעת, בתוספת איזוק אלקטרוני. התנגדות התביעה לחלופה נעוצה בעורר, לא במפקחים, ואכן על פי התיאור שבתסקיר שירות המבחן המדובר במשפחה נורמטיבית מכובדת בחברה הבדוית. אשר לעורר, הוא עול ימים – בן 19 – וללא עבר פלילי, ויש לקוות כי שלושת החודשים בהם שהה במעצר לימדוהו לקח שיתבטא בשמירה על כללי החלופה, כפי שקיוה שירות המבחן; זאת, מה גם שנקבעו ערבויות והפקדות שיסכנו הן את כסף משפחתו הן את ערביו, ולאו מילתא זוטרתא היא. העילות שהראתה לכאורה פרשה זו לא בטלו מן העולם, אך נוכח האמור מעלה והתנאים שהוטלו - מאמין אני כי יש ליתן סיכוי לחלופה, תוך שהעורר מוזהר על ציות למחויבויות לפיה. פרטי החלופה מצויים בהחלטתו של בית המשפט המחוזי מ-24.12.07, ואזכיר רק כי המדובר במעצר בית מלא ומוחלט בבית מר סלמאן אלקרינאוי ברהט, בפיקוח מתמיד של אחד מן ה"ה סלמאן, אבראהים וסאלם (יוסף) אלקרינאוי, וכן יוכל לפקח סנ"צ (בדימוס) יעקב סמנה. יינתנו התחייבות עצמית של המבקש בסך 30,000 ₪ וערבות צד ג' של כל אחד מן המפקחים הנזכרים, וכן תהא הפקדה או ערבות בנקאית בסך 15,000 ₪ בתנאי תשלום שקבע בית המשפט המחוזי. נקבע גם פיקוח מעצרים, שוב בתנאים שקבע בית המשפט. אני מוסיף לכך איזוק אלקטרוני (שיוכל להיפתח לשם יציאה לקבוצה הטיפולית).

(5) איני נעתר איפוא לערר, למעט הוספת האיזוק כאמור.

(6) בטרם חתימה אצטט מה שנאמר בבש"פ 6433/06 הנזכר, ושהזכיר גם בא כוח המשיב, כלהלן:

"בשולי הדברים אבקש להוסיף: לבית משפט זה – ולא כל שכן לערכאות אחרות, ובמיוחד ובאורח בולט בדרום – מגיעים תיקים רבים של תופעת הנהיגה הפרועה, שכבר הפכה מכבר למכת מדינה, ובית המשפט ביטא לא אחת את הצורך לשרשה. ואולם, עולם כמנהגו הנלוז נוהג והתיקים ממשיכים לבוא; בשבוע אחד של תורנות עתה הגיעוני תיקים אחדים כאלה, בגדרי מעצרים. אף שהמדובר בתיק מעצר ולא בתיק העיקרי, חש אני צורך להסב תשומת לב הפרקליטות ובאמצעותה הכתובות הממשלתיות הנכונות, לצורך החברתי להתמודד חינוכית, בעיקר בקהילה הבדוית אך לא רק בה, עם תופעה זו, בבתי הספר ועל ידי מנהיגי ציבור ודת, וזאת בנוסף לאכיפה. דומה שהתופעה משקפת בעיות הנושאות אופי חברתי-חינוכי רחב יותר מאשר כל מקרה ספציפי העומד לעצמו. בינתיים על מערכת האכיפה ובתי המשפט להמשיך להתמודד עם המקרים הפרטניים".

הנה חלפה כמעט שנה ומחצה, ועולם כמנהגו הנלוז נוהג, וגם בתורנות זו – שטרם תמה – באו לפני מספר תיקים כאלה. באשר לענישה, עניין הוא לבית המשפט הדיוני בתיק זה ובאחרים, אך ההתמודדות הציבורית-חינוכית, אם ישנה, טרם נתנה אותותיה.

(7) שאלה הפרקליטה המלומדת כיצד יובחנו תיקים אחרים מתיק זה בהליכי מעצר בפרשיות מעין אלה. המדיניות השיפוטית העקבית הוזכרה מעלה; אך אין חולק כי נסיבות אישיות ייבדקו בכל מקרה. לצד נסיבות העבירה גופה ימלאו – בין השאר – תפקיד בשקלול: גיל, עבר, עבירות נוספות הכרוכות בפרשה, התרשמות שירות המבחן, וכמובן טיב החלופה, ואידך זיל גמור.

(8) כאמור, איני נעתר לערר למעט בענין האיזוק.

ניתנה היום י"ז בטבת התשס"ח (26.12.2007).

ש ו פ ט


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: סלאמה אבו ואקד
שופט :
עורכי דין: